2021-ieji mažmeninės prekybos įmonių tiekėjams – kupini įdomybių bei naujų galimybių

Tiekimo grandinių trikdžiai, sankcijos, darbuotojų paieškos, galimybių paso integracija ir nuolat su vartotojais kylantis konfliktai lydėjo antruosius COVID-19 pandemijos metus. Mažmeninės prekybos įmonės turėjo, ko gero, sunkiausius metus per visą savo veiklos vykdymo laikotarpį. Tačiau ne tik prekybos įmonėms asmeniniai ir globalūs sveikatos iššūkiai atnešė daug naujovių. Mažmeninės prekybos įmonių tiekėjai šiais metais susidūrė su didžiuliais rinkos pasikeitimais, kuriuos lėmė teismų sprendimai bei įstatymų pokyčiai.

2021 m. gegužės 5 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė mažmeninės prekybos įmonės apeliacinį skundą, kuriuo teigta, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai nubaudė įmonę už jos seserinės įmonės atliekamus įstatymo pažeidimus, nors pastarajai šis įstatymas netaikomas. Taryba aiškino, kad esant tarpusavio kontrolei bei priklausomybei tarp tokių įmonių, o seserinei įmonei veikiant kitos interesais, seserinė turi būti laikoma susijusia su mažmeninės prekybos įmone, taikant vieno ekonominio vieneto doktriną (SEE). Teismas pritarė Tarybai, kad mažmeninės prekybos įmonei atsakomybę galima taikyti vien dėl to, kad ši įmonė, nors pati sutarčių nesudarinėja, už ją jas sudarė juridinis asmuo, susijęs su įmone tiek per akcijas, tiek kitais korporatyviniais ryšiais. 2021 m. lapkričio 24 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi patvirtinta, kad materialinės teisės taikymo klaidų nepadaryta.

Šio precedento suformavimas suteikia didesnį saugumą Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu saugomiems tiekėjams. Suformuota praktika panaikino net menkiausias iliuzijas mažmeninės prekybos įmonėms galvoti apie galimybę apeiti įstatymą savais interesais pasitelkiant susijusius ūkio subjektus, kuriems netaikomas įstatymas.

Naujovių, kurios palankios tiekėjams, būta ir daugiau. 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja įstatymo redakcija, kuria išplėsta jo taikymo apimtis – nuo 40 mln. iki 350 mln. EUR ribos padidintas apyvartos kriterijus tiekėjams, kuriuos saugo įstatymas, įvesti nauji draudimai mažmeninės prekybos įmonėms, padidintos baudos, suteikta daugiau galimybių Konkurencijos tarybos pareigūnams vykdant tyrimą. Visa tai rodo, kad mažmeninės prekybos įmonės atsiduria po Konkurencijos tarybos didinamuoju stiklu, o su tokiomis įmonėmis prekiaujantys ir įstatymo saugomi tiekėjai gali ramiau atsikvėpti. Plačiau apie tai rašėme straipsnyje „Žiema artėja: mažmeninės prekybos įmonėms bei tiekėjams – nauji reguliavimai“.

Paskutinis iššūkis – kokių prioritetų laikysis Konkurencijos taryba, įgavusi naujų galių, ir praplėtus įstatymo taikymą. Diskusijai apie tai buvo skirtos net 7 dienos – nuo 2021 m. spalio 19 iki 26 d. Deja, savaitė – itin mažas ir neadekvatus laiko tarpas su verslu aptarti įsigaliojančius pakeitimus. Liūdna, kad Konkurencijos taryba atsiklausė įstatymo adresatų tik formaliai.

Įstatymo pakeitimu nustatyti nauji Konkurencijos tarybos prioritetai – pakartotinių pažeidimų prevencija, anksčiau netirtų pažeidimų prevencija bei efektyvumo didinimas kuruojamose srityse. Šie prioritetai labai panašūs ir į Konkurencijos tarybos prioritetus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų tyrimo.

Akivaizdu, tai buvo išskirtiniai metai mažmeninės prekybos rinkai. Įvertinant pokyčius bei Tarybos išsikeltus prioritetus galima tik tikėtis, kad nauji metai atneš ne tik naujus pasižadėjimus, bet ir bus laikomasi išsikeltų tikslų, kurie mažmeninės prekybos tiekėjams turėtų pagerinti esamą padėtį.

Mūsų patirtis