Baltarusijai taikomos tarptautinės sankcijos – trumpa apžvalga

Baltarusijos subjektams nustatytos papildomos tarptautinės sankcijos paskatino daugelį susidomėti, kas yra sankcijos ir kaip jas reikia įgyvendinti. Viešojoje erdvėje pasirodė nemažai informacijos ir diskusijų apie Baltarusijos subjektams taikomas Europos Sąjungos (ES) sankcijas. Primename, kad finansų įstaigos privalo įgyvendinti tarptautines sankcijas ir tikrinti savo klientus, ar jie nėra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Šiame straipsnyje apibendrinome būtiną žinoti informaciją, kokios ES sankcijos yra taikomos Baltarusijos subjektams ir ką turite atlikti.

Finansinės sankcijos pagal sąrašus

 Finansinių sankcijų Baltarusijos subjektams pagrindas yra 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių. 2006 m. finansinės ribojamosios priemonės buvo pritaikytos Aliaksandrui Lukašenkai, kitiems Baltarusijos valdžios institucijų vadovams bei susijusiems asmenims. Vėliau šis sąrašas buvo pildomas.

Finansinės sankcijos į ES konsoliduotąjį sankcijų sąrašą įtrauktiems asmenims – tai lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas ir draudimas sudaryti netiesiogines galimybes jiems naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

Ekonominės sankcijos

Ekonominės sankcijos įtvirtintos 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių ir 2021 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių.

Sankcijos yra susijusios su tam tikrais produktais ar programine įranga, įskaitant susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą, finansinę paramą, o tiksliau:

  • draudžiama perduoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;
  • draudžiama prekiauti dvejopo naudojimo prekėmis;
  • draudžiama parduoti ar kitaip perduoti naudojimui įrangą, technologijas arba programinę įrangą interneto, telefono ryšio stebėsenai ir perėmimui;
  • nustatyti prekybos apribojimai, susiję su naftos produktais ir kalio chloridu (kalio karbonatu), taip pat prekėms, naudojamoms tabako gaminiams gaminti.

Sektorinės sankcijos Baltarusijos finansų sektoriui

Tai apribojimai Baltarusijos Vyriausybei, taip pat Baltarusijos valstybės finansų įstaigoms ir subjektams (įskaitant asmenis, kurie yra jų kontroliuojami, priklauso nuosavybės teise, veikia jų vardu) patekti į Europos Sąjungos kapitalo rinką.

Taip pat galioja draudimas teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas Baltarusijos Vyriausybei ir Baltarusijos viešojo sektoriaus įstaigoms ir agentūroms.

Kokių veiksmų turime imtis, kai tikrinate klientus sankcijų sąrašuose.

Tikrindami sankcijas pagal sąrašus veskite juridinio asmens pavadinimą ar fizinio asmens vardą ir pavardę į sankcijų paieškos laukelį. Patikrinimo rezultatą užfiksuokite ir išsaugokite.

Nustačius, kad jūsų būsimas ar esamas klientas, jį kontroliuojantis asmuo arba naudos gavėjas nėra įtraukti į sankcijų sąrašą, pradėkite arba tęskite bendradarbiavimą įprasta tvarka.

Jei nustatote sutapimą (kai asmuo yra įtrauktas į sankcijų sąrašą, įvesta informacija sutampa su sankcijų sąraše pateikta informacija), patikrinkite, kiek jis yra pagrįstas. Jei sutapimas pasitvirtina, dalykinių santykių su šiuo klientu užmegzti ar tęsti negalite (gali būti išimčių).

Tikrindami ekonomines ir sektorines sankcijas, vertinkite, ar klientas yra iš Baltarusijos ar dirba su Baltarusija (gali būti nurodyta, kad Rytų Europos rinka, NVS šalys).

Taip pat atkreipkite dėmesį, kuriame sektoriuje dirba klientas, ar jis galimai užsiima veikla, kuriai taikomos ES sankcijos.

Priklausomai nuo rezultato, užmegzkite dalykinius santykius, arba ne.

Nuo kada draudžiama vykdyti sandorius su sankcionuotais subjektais?

LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme nustatyta, kad: „draudžiama vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis. Sandoriai, kurie buvo sudaryti iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui.“

ES galioja principas, kad sektorinės sankcijos negalioja sutartims, sudarytoms iki sankcijų įsigaliojimo datos. Pvz.: naujausių sektorinių sankcijų Baltarusijai atveju draudimai negalioja sutartims, sudarytoms iki sankcijų įsigaliojimo 2021 m. birželio 25 d.

Kadangi ES reglamentai yra tiesioginio taikymo ir galioja ES teisės viršenybės prieš nacionalinę teisę principas, pradėtas įgyvendinti sutartis su sankcionuotais Baltarusijos subjektais galite tęsti, kol šios sutartys nesibaigia. Tačiau jų pratęsimas nėra galimas.

Efektyvi sankcijų atitikties programa yra svarbi tvarios verslo, prekybos įmonės ir finansų įstaigos plėtros sąlyga, todėl rekomenduojame akylai vertinti sankcijų rizikas ir sukurti veiksmingas priemones joms valdyti.

Mūsų patirtis