BDAR dokumentų, kuriuos privalo turėti kiekviena įmonė, sąrašas

Dažnai klientai prašo nurodyti, kokius dokumentus jie privalo turėti, siekdami atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus.

Atsižvelgdami į tai, kad privalomų turėti dokumentų sąrašas nėra skelbiamas jokiame teisės akte, jūsų patogumui parengėme išsamų pavyzdinį dokumentų sąrašą, leisiantį jums įsivertinti organizacijos atitiktį BDAR reikalavimams.

Pavyzdinių dokumentų sąrašas yra parengtas vadovaujantis BDAR reikalavimais, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Europos duomenų apsaugos valdybos ir 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės parengtomis rekomendacijomis, gairėmis ir nuomonėmis.

Pavyzdinių dokumentų sąrašą atsisiųsti galite čia.

Mūsų patirtis