Kaip organizuoti efektyvius mokymus pinigų plovimo prevencijos srityje

Efektyvūs mokymai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje yra neatsiejama finansinių rizikų valdymo ir atitikties užtikrinimo dalis. Tęstinis kvalifikacijos tobulinimas PPTFP klausimais yra ne tik svarbus siekiant apsaugoti finansų įstaigų interesus, bet privalomas remiantis teisės aktų reikalavimais.

Apie tai, kaip tinkamai sukurti ir įgyvendinti PPTFP mokymų procesą finansų įstaigoje, nemažai kalbama ir rašoma. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime visus mokymų proceso etapus bei akcentuosime pagrindinius momentus.

  • Pasiruošimas

 Prieš pradėdami dėlioti PPTFP mokymų procesą, atsakykite į kelis klausimus:

– Su kokiomis pagrindinėmis PPTFP rizikomis susiduria įmonė, kurioje dirbate (kuriai organizuojate mokymus)?

– Ką svarbaus turėtų žinoti būtent jūsų įmonės darbuotojai?

– Ką darbuotojai turėtų daryti kitaip įgyvendindami PPTFP reikalavimus, nei daro dabar?

Atsakymai į šiuos klausimus padės parinkti ir pritaikyti mokymų medžiagą konkrečios įmonės poreikiams.

Identifikuoti pagrindinius poreikius padeda PPTFP rizikos vertinimo ataskaitos, auditų rezultatai, reguliatoriaus inspektavimų išvados ir pan. Visi šie dokumentai turi būti išanalizuojami ir trūkumai, kurie buvo nustatyti, privalo būti aptarti mokymų metu.

Atkreipkite dėmesį, į ką bus orientuoti mokymai – ar auditoriją sudarys klientų aptarnavimo specialistai, kurie kasdien bendrauja su klientais, ar PPTFP specialistai, kurie sprendžia sudėtingesnius iššūkius, ar vadovybė. Nuo to priklauso ir konkrečių mokymų turinys, pvz., mokymai tarptautinių sankcijų tematika nėra tokia aktuali darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su klientu, tačiau itin svarbi PPTFP atitikties specialistams.

Identifikavę pagrindinius poreikius, apmąstykite, koks būdas būtų efektyviausias perteikti informaciją būtent jūsų įmonės darbuotojams. Jei nežymiai pasikeitė teisės aktai ar būtina atkreipti dėmesį į tam tikrą siaurą veiklos aspektą, gali pakakti trumpos atmintinės elektroniniu paštu. Kai kuriais atvejais mokymosi medžiagą galima pateikti elektroniniu formatu, neorganizuojant mokymų gyvai.

  • Eiga

Mokymus pradėkite nuo įmonės PPTFP srities apžvalgos. Būtinai pabrėžkite tai, kas sekasi gerai. Deja, visuomet atsiranda sričių, kuriose reikėtų patobulėti. Nurodykite, kokie trūkumai PPTFP srityje, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį.

Be abejo, neužtenka vien tik pasakyti, kas yra negerai. Būtina aiškiai išdėstyti, kaip turi būti elgiamasi, kad klaidos nepasikartotų, kaip turi būti ištaisomi trūkumai (įvairių scenarijų analizė). Ši mokymų dalis yra ypač svarbi, ji turėtų būti kuo išsamesnė. Rekomenduojama darbuotojams pateikti detalią instrukciją, kaip turi būti elgiamasi konkrečiais atvejais.

Kita labai svarbi PPTFP mokymų dalis yra teisės aktų pakeitimai. Teisės labirintai kartais gali pasirodyti painoki, todėl darbuotojams ši informacija turi būti pateikiama kuo paprasčiau ir suprantamiau. Ir būtinai paaiškinkite, kaip šie teisės aktų pasikeitimai atsilieps įmonės veikloje, ką darbuotojai turės daryti kitaip.

  • Po mokymų

Pasirūpinkite testavimo organizavimu. Bet kurie mokymai yra žymiai efektyvesni, jei jų dalyviai žino, kad įgytos žinios bus patikrintos.

Pasižymėkite, kas dalyvavo mokymuose. Išsaugokite dalyvių sąrašus, mokymų medžiagą ir žinių patikrinimo rezultatus. Ši informacija turi būti saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus.

Tarp reguliariai organizuojamų mokymų dalinkitės svarbia informacija elektroniniais laiškais, naujienlaiškiuose, įmonės intranete ir kitais vidinės komunikacijos būdais.

Mūsų patirtis