Patirtis

Kontoros įkūrėjas ir partneris Kazimieras Motieka advokato praktika verčiasi nuo 1959 m., tad advokatų kontora „Motieka ir Audzevičius“ yra viena seniausiai veikiančių advokatų kontorų Lietuvoje.

Kazimieras Motieka buvo aktyvus Atgimimo ir Sąjūdžio veikėjas. Jis 1988 m. įkūrė pirmąją Lietuvoje teisininkų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupę ir buvo išrinktas į Sąjūdžio tarybą. 1989–1990 m. SSRS Aukščiausioje Taryboje dirbo valstybinėje komisijoje, kuri politiškai vertino SSRS ir Vokietijos 1939 m. nepuolimo sutartį. 1989 m. SSRS II liaudies deputatų suvažiavimo metu Kremliaus salėje pasakė kalbą ir pirmą kartą per 50 sovietinės okupacijos metų oficialiai pareikalavo grąžinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, prezidiumo narys, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas. Dalyvavo Sąjūdžio klubo grupėje, rengusioje nepriklausomos valstybės atkūrimo dokumentus. Koordinavo Teisinės sistemos komisijos veiklą, priklausė redakcinei grupei Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pataisoms rengti.

1993 m. įkūrė savo vardo privačią advokatų kontorą, o nuo 2003 m. – advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ vyresnysis partneris.

Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2000 m.), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi (2008 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), LR pakvietimo į NATO proga – atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius (2002 m.).

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas
Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

Narystės

Lietuvos advokatūra

Jo patirtis aukso vertės.

Legal 500 2013