Aktualu EPĮ/MĮ: nuo 2021 m. Lietuvos bankui teiksime daugiau veiklos ataskaitų

Fintech law firm in Lithuania
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas, siekdamas kuo anksčiau nustatyti galimas rizikas, kurios kyla elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų („Įstaigos“) veikloje, nuo 2021 m. reikalaus pateikti dar daugiau veiklos ataskaitų.

Liepos mėnesį priimti Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos“ aprašo pakeitimai, kuriais patvirtintos kelios naujos Įstaigų veiklos ataskaitų formos:

1. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos forma.

Svarbu žinoti, jog Įstaiga privalės pranešti Lietuvos bankui apie lėšų apsaugos būdo (klientų lėšų atskyrimas atskiroje sąskaitoje; investavimas; draudimo sutartis; ar laidavimo sutartis ar garantinis raštas) pasikeitimą likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sutarties, kuria siekiama apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas, įsigaliojimo, nutraukimo arba galiojimo pasibaigimo dienos. Įstaiga turi pateikti užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos formos 1 lentelę.

Nepriklausomai nuo to, ar keičiasi lėšų apsaugos būdas, ar ne, Įstaiga privalo pranešti Lietuvos bankui apie naujai sudarytą sutartį, kuria siekiama apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas, per 5 darbo dienas nuo tokios sutarties sudarymo dienos. Įstaiga privalo pateikti užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos formos 2 lentelę.

2. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitos forma.

3. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitos forma.

Įstaigos, kurios teikia tik sąskaitos informacijos paslaugą ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą, per 5 darbo dienas, pasibaigus profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai arba kitos atsakomybės užtikrinimo priemonės galiojimo terminui, Lietuvos bankui privalės pateikti profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitą ir profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitą.

Jeigu sudarytoje profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje yra numatyta išskaita arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sutartyje yra nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, Įstaiga privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų reikalavimai, pareikšti dėl Mokėjimų įstatymo 38, 51–53 str. nurodytų įvykių, bus visiškai patenkinti (pvz., visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo sudaryti rezervą išrašą ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad Įstaiga disponuoja papildoma pinigų suma, kuri yra nemažesnė nei draudimo sutartimi ar kita atsakomybės užtikrinimo priemone nepadengta suma ir kuri galės būti panaudota tik šiame punkte nurodytiems reikalavimams tenkinti).

Tikimasi, kad aukščiau nurodytų ataskaitų teikimas priežiūros institucijai, veiks kaip prevencinė priemonė, kuri padės užtikrinti reikalavimų, susijusių su elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų apsauga, įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos teikimo pareiga jau anksčiau yra nustatyta Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų bei Mokėjimo įstaigų įstatymuose, standartizuotų informacijos pateikimo formų patvirtinimas Įstaigoms neturėtų sukurti didelės papildomos administracinės naštos.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį