Ar duomenų apie plietybės praradimą viešinimas yra BDAR pažeidimas?

BDAR pažeidimas

Ar asmenų, netekusių Lietuvos pilietybės, duomenų (vardas, pavardė, gimimo data ir valstybė, kurioje asmuo gimė) viešinimas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) įsakymuose atitinka BDAR reikalavimus?

VRM nurodo, kad ministro įsakymai tiek dėl pilietybės atkūrimo, tiek dėl jos netekimo yra skelbiami Teisės aktų registre įstatymų numatyta tvarka. Teisės aktuose nurodoma, kad sprendimai dėl pilietybės atkūrimo ar netekimo yra vieši, o duomenys apie asmenis atskleidžiami siekiant skaidrumo informuojant valstybinę bendruomenę apie narystės joje pasikeitimus.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad toks duomenų atskleidimas atskleidimas yra teisėtas, nes taip įgyvendinami teisės aktai, numatantys, kad sprendimai dėl pilietybės atkūrimo ar netekimo yra vieši.

Tačiau duomenų apsaugos ekspertė Raminta Girtavičiūtė pasigedo VRM skaidrumo ir aiškesnio visuomenės informavimo apie tokią praktiką: „Jei Vidaus reikalų ministerijos internetinėje svetainėje būtų aiškiai pateikiama informacija apie duomenų tvarkymą, dvejonių dėl duomenų skelbimo viešai būtų mažiau. Skelbiant informaciją apie duomenų tvarkymą, ne tik asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi, bet ir apskritai visa visuomenė suprastų, kodėl tai yra daroma“.

Plačiau ši diskusija nagrinėjama lrt.lt.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį