Bausti negalima pasigailėti. Ar gali būti pažeidimai nereikšmingi?

finansų įstaigos
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Fintech įstaigų veiklai keliama ypač daug reikalavimų. Reguliatoriaus pateikti reikalavimai apima ne tik finansinių paslaugų teikimą klientams, reikalaujamo kapitalo atitiktį, tačiau ir išankstinį pritarimą vadovų kandidatūroms ar finansų įstaigos akcininkams perleidžiant kvalifikuotąją finansų įstaigos įstatinio kapitalo (ar) balsavimo teisių dalį.

Dėl verslų dinamiškumo kartais atsitinka taip, kad nepavyksta atitikti teisės aktuose numatytų reikalavimų. Tą, tikėtina, supranta ir Lietuvos bankas, todėl viešai diskusijai paskelbė Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu aprašo („Aprašas“) projektą.

Pagal Aprašą, teisės akto pažeidimo mažareikšmiškumas vertinamas atsižvelgiant į tai:

 • Ar pažeisti neesminiai reikalavimai ir (ar) nuo jų nukrypta nedaug. Neesminiais pažeidimais galėtų būti laikomi tokie, kurie nekelia grėsmės vartotojų ar kitų klientų esminiams interesams.
 • Ar pažeidimo mastas buvo mažas? Vertinant šį požymį, bus atsižvelgiama į dėl teisės akto pažeidimo paveiktų asmenų skaičių.
 • Ar teisės akto pažeidimas buvo vienkartinis. Taip pat į jo trukmę.
 • Ar toks pažeidimas nesukėlė neigiamų padarinių arba jie buvo nereikšmingi. Būtų atsižvelgiama ne tik į materialius pažeidimo padarinius, bet ir į tai, kokie padariniai dėl teisės akto pažeidimo galėjo kilti.
 • Ar teisės akto pažeidimas buvo nulemtas techninės arba žmogiškosios klaidos. Technine arba žmogiškąja klaida nebus laikoma asmens klaida dėl teisės aktų nuostatų nežinojimo arba neteisingo jų turinio aiškinimo.

Nors kriterijai vertinant teisės akto pažeidimo mažareikšmiškumą yra pakankamai aiškūs, net ir atitikus vieną ar kelis mažareikšmiškumo požymius, vis dėlto galutinis sprendimas dėl pažeidimo mažareikšmiškumo bus priimtas Lietuvos banko.

Lietuvos bankui pripažinus teisės akto pažeidimą mažareikšmiu, finansų įstaigai, padariusiai teisės akto pažeidimą, poveikio priemonės neturėtų būti taikomos. Išskyrus atvejus, kai nustatomos sunkinančios aplinkybės arba per vienus metus nuo teisės akto pripažinimo mažareikšmiu pakartotinai padaromas toks pat teisės akto pažeidimas.

Džiugu, kad priėmus Aprašą, Lietuvos bankas įgis papildomų teisinių svertų vertinti pažeidimų mastą ir poveikį atsižvelgiant į visas aplinkybes, o ne tik patį atlikto pažeidimo faktą. Neabejojame, Fintech įstaigų atstovai taip pat teigiamai vertins tokius reguliacinius pokyčius.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį