EK ėmėsi priemonių, kad momentiniai mokėjimai būtų efektyvūs visose ES šalyse

momentiniai mokėjimai
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Perėjimas nuo „kitos dienos“ pervedimų prie „dešimties sekundžių“ pervedimų yra kaip perėjimas nuo pašto prie el. pašto. Taip taikliai esamą momentinių mokėjimų (angl. instant payments) situaciją apibūdino už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Europos Komisijos narys Maireadas McGuinnessas, komentuodamas Europos Komisijos 2022 m. spalio 26 d. priimtus teisės akto pasiūlymus.

Šiais siūlymais siekiama, kad visi piliečiai ir įmonės, turinčios banko sąskaitas ES ir EEE šalyse, galėtų atlikti momentinius mokėjimus eurais, o taip pat užtikrinti, kad momentiniai mokėjimai eurais būtų įperkami, saugūs ir būtų tvarkomi be kliūčių visoje ES.

Nors prie momentinių mokėjimų eurais erdvės (SEPA; angl. Single Euro Payments Area) yra prisijungusios 36 valstybės, iš kurių 27 – Europos Sąjungos valstybės narės, statistika rodo, kad:

 • šių metų pradžioje tik 11 % visų kredito pervedimų eurais ES buvo momentiniai, tai yra beveik 9 iš 10 kredito pervedimų eurais vis dar tvarkomi kaip tradiciniai lėti pervedimai;
 • maždaug trečdalis ES mokėjimo paslaugų teikėjų vis dar nesiūlo momentinių mokėjimų, t. y. 1 iš 3 ES mokėjimo paslaugų teikėjų nesiūlo momentinių mokėjimų eurais;
 • 70 mln. mokėjimo sąskaitų euro zonoje vis dar nėra leidžiama jų turėtojams siųsti ir gauti momentinių mokėjimų eurais ir t.t.

Kokios priežastys lemia tokią statistiką:

 • valstybėse narėse labai skiriasi galimybė atlikti momentinius mokėjimus ir su jais susiję mokesčiai, o tai trukdo vykdyti momentinius pervedimus bendrojoje rinkoje;
 • mokėjimo paslaugų teikėjai nenoriai investuoja į momentinių mokėjimų technologijas, kurios leistų garantuoti momentinės operacijos sėkmingumą;
 • daugelyje valstybių narių momentinių mokėjimų kaina yra didelė;
 • nerimaujama dėl sukčiavimo ir klaidų rizikos;
 • neveiksmingi sankcijų tikrinimo metodai, jie nėra tinkami momentiniams, vos 10 sekundžių trunkantiems mokėjimams.

Todėl Europos Komisija, matydama būtinybę imtis teisinių priemonių, kad visoje ES būtų galima greičiau atlikti mokėjimus eurais, bei siekdama pašalinti kliūtis, trukdančias plačiau taikyti momentinius mokėjimus ir išnaudoti jų teikiamus pranašumus, pateikė pasiūlymą.

Su Europos Komisijos pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamas ir modernizuojamas 2012 m. Reglamentas dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA), galite susipažinti čia.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį