Esminiai mokesčių pakeitimai nuo 2021 metų

mokesčių teisės specialistai
Edvinas Lenkauskas

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777

Palyginti su ankstesniais metais, šiais metais reikšmingų mokestinių pakeitimų nebuvo itin daug. Naujai išrinktas Seimas ne kartą akcentavo, kad nedarys skubių pakeitimų mokesčių srityje, juolab kai šalyje vyrauja COVID-19 pandemija. Todėl šiais metais reikšmingesni pakeitimai yra daugiau susiję su ES direktyvų įgyvendinimu.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 • Metinių pajamų, gautų iš darbdavio pagal darbo sutartis, autorines sutartis, už tantjemas, už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete, vadovavimą mažajai bendrijai (nesant jos nariu), dalis, kuri viršija 60 VDU (anksčiau ši riba buvo 84 VDU), bus apmokestinama taikant 32 proc. GPM tarifą. Neviršijančiai daliai ir toliau bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.
 • Išplečiamos galimybės susimažinti mokėtiną GPM dėl patirtų išlaidų studijoms. Nebeliks ribojimo, kad lengvata taikoma tik išlaidoms už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą ar pirmąsias doktorantūros studijas. Vadinasi, į lengvatą pateks visos studijos, kai įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija arba profesinio mokymo kvalifikacija ar kompetencija. Lengvata galios ir užsienio studijų išlaidoms.

Pelno mokestis

 • Įsigalios „stambaus projekto“ lengvata. Juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį, nemokės pelno mokesčio. Pagrindiniai stambaus projekto kriterijai: (i) vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200); (ii) privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje siekia ne mažesnę kaip 20 mln. Eur sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 mln. Eur sumą); (iii) ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, gautų vykdant stambų projektą, sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos.

PVM

 • Nuo 2021-07-01 numatomi PVM pakeitimai, susiję su e-prekybos paketu.

Šiuo metu Lietuvoje įsisteigę pardavėjai, nuotoliniu būdu parduodami prekes kitų ES šalių vartotojams ir viršydami tam tikras nustatytas pardavimų pajamų ribas, privalo tiesiogiai registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM kiekvienoje ES šalyje, kurioje tos ribos yra viršytos. Įsigaliojus pakeitimams bus taikoma metinė slenkstinė 10‘000 Eur riba, kurią viršijus Lietuvos pardavėjai, vykdantys nuotolinę prekybą, turės galimybę nesiregistruodami PVM mokėtojais tose kitose ES šalyse taikyti jau tų kitų ES šalių PVM tarifą. Surinktą kitų ES šalių PVM Lietuvos pardavėjai galės sumokėti Lietuvoje per specialią vieno langelio sistemą (OSS).

Šiuo metu į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės, kurių vertė neviršija 22 Eur, yra neapmokestinamos importo PVM. Ši lengvata bus panaikinta, t. y. į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės jau nuo pirmo euro cento bus apmokestinamos importo PVM. Panaikinus šią importo PVM lengvatą, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (iki 150 Eur) bus taikomos specialios taisyklės, pagal kurias už PVM sumokėjimą bus atsakingas prekių pardavėjas (t. y. pardavėjas prekių pardavimo metu (point-of-sale), o ne tada, kai prekė pasieks ES vartotojo valstybę, jau turės rinkti PVM iš ES gyventojo), o prekė iš trečiosios šalies (pvz., Kinijos) keliaus tiesiai ES gyventojui be jokių papildomų importo patikrinimų (Green Channel). Tai turėtų gerokai pagreitinti prekių pristatymą ES gyventojui. Pardavėjas turės taikyti tos ES valstybės narės PVM tarifą, kurioje pirkėjas nurodys savo prekių pristatymo adresą. Pardavėjas surinktą PVM iš ES gyventojų turės sumokėti vienai kuriai nors ES valstybei narei per IOSS (Import One-Stop-Shop) sistemą.

Jeigu el. prekybos pardavėjas nedidelės vertės prekes (iki 150 Eur) nusprendžia pardavinėti ES gyventojams ne per savo el. parduotuvę, o per kieno nors kitą el. prekyvietę (marketplace), tada pati el. prekyvietė (marketplace) turės pareigą surinkti PVM iš ES gyventojų.

NT

 • Nors 2021 metais NT mokesčio pakeitimų kol kas nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad NT savininkų mokėtinos sumos kitąmet gali padidėti, nes 2020 metais buvo atliktas NT masinis vertinimas, kurio metu buvo perskaičiuojamos NT mokestinės vertės.

 

Taigi, kaip matyti, didžiausi pokyčiai nusimato PVM srityje ir palies tuos verslus, kurie užsiima el. prekyba ir parduoda nedidelės vertės prekes ES gyventojams (tiek atlieka pardavimus ES viduje, tiek ir iš trečiųjų šalių).

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį