Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reglamentavimo pokyčiai

tarptautinių sankcijų reguliavimas
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

2023 m. kovo 30 d. Seimas pritarė Tarptautinių sankcijų įstatymo („Įstatymas“), Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams.

Kurie pakeitimai aktualūs visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir ką svarbu žinoti?

1. Už tarptautinių sankcijų pažeidimus įtvirtinama atsakomybė ir juridiniams asmenims. Iki šiol ji buvo numatyta tik fiziniams asmenims.

2. Įstatyme numatomos konkrečios baudos. Įstatymo projekto iniciatoriai siekė įtvirtinti ne tik atgrasančias, bet ir veiksmingas bei proporcingas padarytam pažeidimui baudas.

Numatyta, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimus juridiniam asmeniui gali būti skiriamos šios poveikio priemonės:

 • bauda nuo 50 iki 100 % prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo pažeidimo dalykas, vertės, bet ne mažesnė negu 10 tūkst. eurų;
 • jeigu pažeidimo dalykas nėra prekės, paslaugos arba lėšos, bauda gali siekti nuo 10 tūkst. iki 50 tūkst. eurų;
 • esant pakartotiniam pažeidimui per vienus metus nuo poveikio priemonės paskyrimo arba jeigu prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė didesnė negu 100 tūkst. eurų, bauda gali siekti iki 5 % bendrųjų metinių pajamų, bet ne mažesnė negu 100 % prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertės ir ne mažesnė negu 20 tūkst. eurų.

3. Detalizuota poveikio priemonių taikymo, baudų mokėjimo ir išieškojimo tvarka. Numatytas ne trumpesnis nei 14 darbo dienų laikotarpis paaiškinimams pateikti, įtvirtinta teisė susipažinti su institucijos turima medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato ar kito įgalioto atstovo paslaugomis, teisė apklausti liudytojus ar siūlyti savo liudytojus.

Kadangi baudos dydis priklauso, be kita ko, ir nuo lengvinančių aplinkybių, svarbu žinoti, kad tai gali būti:

 • prisipažinimas padarius pažeidimą;
 • bendradarbiavimas su kompetentinga institucija (t.y. sudarytos sąlygos tirti pažeidimą, teikiama jos prašoma informacija, padedamas išaiškinti pažeidimas ir jame dalyvavę asmenys);
 • savanoriškas žalos atlyginimas ir kt.

Taip pat svarbu, kad poveikio priemonė gali būti taikoma tik už pažeidimus, kurie ne senesni nei 2 metai. O institucija taip pat turi teisę netaikyti poveikio priemonės ir pareikšti žodinę pastabą arba rašytinį nurodymą pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą.

4. Įtvirtinta galimybė atskiru įstatymu nustatyti ir atšaukti ribojamąsias priemones. Atitinkamai priimtas ir Lietuvos Respublikos Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas, kuriuo nustatytos 6 ribojamosios priemonės, kurios galios nuo 2023 m. gegužės 3 d. iki 2024 m. gegužės 2 d.:

 • Stabdoma Rusijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų teisė įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje.
 • Stabdoma Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisė į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežti ar iš jos išvežti grynuosius pinigus – Ukrainos grivinas.
 • Nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti vizas Lietuvos Respublikos vizų tarnybose.
 • Nepriimami Rusijos piliečių prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo.
 • Taikomas papildomas išsamus patikrinimas Rusijos piliečiams vykstant per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Numatyta dar viena ribojamoji priemonė, kuri galios nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. gegužės 2 d. – šiuo laikotarpiu bus nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai per išorės paslaugų teikėją užsienyje.

Esant poreikiui ribojamųjų priemonių galiojimo terminas būtų pratęstas.

Taip pat pakeisti ir Baudžiamasis bei Administracinių nusižengimų kodeksai.

Administracinių nusižengimų kodeksas atsakomybę už tarptautinių sankcijų pažeidimus numato jau nebe tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, o atsakomybė numatyta ne tik už tarptautinių sankcijų, bet ir už ribojamųjų priemonių pažeidimus.

Administracinė atsakomybė ne tik išplėsta, bet ir sugriežtinta:

 • administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 2 tūkst. iki 6 tūkst. eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 4 tūkst. iki 6 tūkst. eurų;
 • įtvirtinta galimybė konfiskuoti administracinio nusižengimo padarymo įrankį, priemonę, taip pat prekių arba lėšų, kurios buvo nusižengimo dalykas ar veiklos rezultatas.

Baudžiamasis kodeksas papildytas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už ribojamųjų priemonių pažeidimus.

Tarptautinių sankcijų pažeidimu yra laikomas neteisėtas asmenų elgesys, kuriuo ne tik tyčia, bet ir dėl neatsargumo pažeidžiamos Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos. Todėl visiems komercinę veiklą vykdantiems asmenims – tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims – ypač svarbu užtikrinti vidinių procesų, veiklos ir vidinio reglamentavimo atitiktį aukščiau nurodytiems pakeitimams.

Atitikties užtikrinimas padės išvengti ne tik aukščiau nurodytų baudų ir kitų išlaidų bei baudžiamosios atsakomybės taikymo atvejų, bet ir padės apsaugoti verslo reputaciją.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį