Ikisutartinės informacijos atskleidimo reikalavimai teikiant finansines paslaugas nuotoliniu būdu

Fintech law firm in Lithuania
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Nors finansinių paslaugų teikimas nuotoliniu būdu yra stipriai pažengęs į priekį, Europos Sąjungoje (ES) finansinių paslaugų teikimo internetu taisykles nustato prieš 17 metų (!) priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/65/EB 2002 m. rugsėjo 23 d. dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis („Direktyva“) – šios Direktyvos nuostatos perkeltos į Vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Suprantama, kad finansinių paslaugų teikimui internetu arba išmaniuoju telefonu 2002 m. Direktyvos reguliavimas nėra pritaikytas ir neatliepia realių Fintech modelių, taikomų finansų rinkose.

Kol yra diskutuojama ES lygmeniu dėl Direktyvos pakeitimų poreikio ir turinio, Europos bankininkystės institucija (European Banking Authority) (EBA) 2019 m. spalio mėn. paskelbė savo nuomonę dėl informacijos pateikimo vartotojams, siekiantiems pasinaudoti finansinėmis paslaugomis nuotoliniu būdu.

1. Ikisutartinės informacijos turinys. Kai ikisutartinė informacija yra teikiama nuotolinio ryšio priemonėmis, finansinių paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad vartotojui pateikiama informacija turi būti pakankama vartotojui įvertinti, ar finansinė paslauga yra atitinka jo poreikius. Tai reiškia, kad:

  • esminė informacija apie planuojamą sudaryti sutartį (pvz., taikytini mokesčiai) turėtų būti paryškinti tekste ar kitaip išskirta;
  • finansinių paslaugų teikėjas negali iš anksto pažymėti varnele, kad vartotojas supranta ir sutinka su ikisutartinėje informacijoje pateikiamomis sąlygomis;
  • finansinių paslaugų teikėjas negali iš anksto pažymėti varnele, kad vartotojas sutinka su papildomų paslaugų teikimu.

2. Ikisutartinės informacijos formatas. Ikisutartinei informacijai keliami glaustumo, tikslingumo, aiškumo ir suprantamumo reikalavimai. EBA savo nuomonėje trumpai paaiškina šių reikalavimų turinį, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, siektina, kad vartotojui būtų suteikta galimybė padidinti ekrane pateikiamos informacijos šrifto dydį.

3. Testavimas. Finansinių paslaugų teikėjas, rengdamas ikisutartinės informacijos, skirtos vartotojams, paketą turėtų atlikti testus su tikslinių klientų segmentu, ar pateikiama informacija yra suprantama vartotojams.

4. Stebėsena. Finansinių paslaugų teikėjas turėtų analizuoti vartotojų elgseną ir atlikti ikisutartinės informacijos efektyvumo stebėseną (pvz., atliekant vartotojų apklausas, analizuojant vartotojų pateikiamus skundus) ir, jeigu reikia tikslinti ikisutartinės informacijos turinį.

5. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties. Vartotojui atsisakyti sutarties, sudarytos su finansinių paslaugų teikėjų, neturėtų būti sunkiau nei kad sudaryti sutartį. Tai reiškia, jog jeigu su vartotoju finansinių paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta nuotoliniu būdu, tai negali būti reikalauja, kad vartotojas atsisakyti sutarties turi teisę pateikęs rašytinį pranešimą registruotu laišku.

Iš tiesų, ši EBA nuomonė yra koncentruotas gidas finansų paslaugų teikėjams, kaip užtikrinti vartotojų apsaugą, iki tol kol bus atlikti Direktyvos pakeitimai. Su dokumentu galite susipažinti čia.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį