Išplėstas supaprastinto klientų tapatybės nustatymo atvejų sąrašas

pinigų plovimo prevencija
Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

2022 m. pradžioje įsigaliojo naujausi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Įstatymas) pakeitimai. Naujojoje Įstatymo redakcijoje papildytas sąrašas atvejų, kai gali būti taikomas supaprastintas asmens tapatybės nustatymas.

Įstatyme (15 str. 1 d. 11 p.) numatyta, kad klientų tapatybė gali būti nustatoma supaprastinta tvarka, kai teikiamos sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo paslaugos. Tačiau būtinos šios sąlygos:

 • bendra kliento per kalendorinius metus vienoje sutelktinio finansavimo platformoje arba vienoje tarpusavio skolinimo platformoje investuojama suma neturi viršyti 30 000 eurų (arba ją atitinkanti suma užsienio valiuta);
 • mokėtina suma turi būti grąžinama į kliento sąskaitą, iš kurios buvo pervedamos lėšos.

Kitas atvejis (15 str. 1 d. 12 p.) yra aktualus nustatant elektroninės prekybos platformų valdytojų tapatybę. Būtinos sąlygos:

 • per kalendorinius metus turi būti išleista ne daugiau nei 1000 eurų (arba atitinkama suma užsienio valiuta) vertę atitinkančių elektroninių pinigų;
 • elektroniniai pinigai gali būti naudojami išimtinai tik elektroninės prekybos platformų – interneto svetainių, mobiliųjų įrenginių programų ir kitų taikomųjų programų, skirtų elektroninei prekybai tarp jose registruotų vartotojų vykdyti, – vartotojų tarpusavio atsiskaitymams;
 • sukauptų lėšų pervedimas galimas tik į kliento kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimą sąskaitą, kai kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaiga yra registruota Europos Sąjungos valstybėje (arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje šio įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, o kompetentingos institucijos prižiūri, kaip šių reikalavimų laikosi).

Tačiau tuomet, kai tais pačiais kalendoriniais metais elektroninių pinigų turėtojo prašymu išperkama 500 eurų (arba atitinkama suma užsienio valiuta) ar didesnė suma grynaisiais pinigais, supaprastintas klientų tapatybės nustatymo būdas negali būti taikomas.

Tradiciškai, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, rekomenduojame atnaujinti ir aktualias vidaus tvarkas ir procedūras.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį