Ką turime žinoti apie fintech vidaus auditą, jo vertę ir iššūkius?

Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Trijų linijų modeliu (anksčiau žinomas kaip trijų gynybos linijų modelis arba The Three Lines of Defence) siekia vadovautis dažna elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga. Šiuo modeliu Fintech įmones skatina remtis ir Lietuvos bankas.

Kartu su Vidaus auditorių asociacija surengėme nuotolinį seminarą „Ką turime žinoti apie fintech vidaus auditą, jo vertę ir iššūkius?“, kuriame aptarėme vieną iš sudedamųjų trijų linijų modelio dalių – vidaus auditą, kuris užtikrina nepriklausomą ir objektyvų organizacijos valdymo tinkamumą ir veiksmingumą.

Renginyje dalyvavo mūsų teisininkės Sigita Zavišienė ir Evelina Tumakova-Kuzmič, Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkė Nomeda Patackienė, Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir „Transcendent Group Baltics“ direktorė Solveiga Acuvienė.

Dalykai, į kuriuos privalo atkreipti dėmesį finansų įstaigos:

  • Finansų įstaiga negali perduoti vidaus audito funkcijos vykdyti audito įmonei, su kuria yra sudariusi sutartį dėl finansinių ataskaitų audito ar kitų paslaugų (pvz., apskaitos).
  • Vidaus audito funkcijos atstovas turi sėdėti prie „pagrindinio“ stalo bei gauti esminę informaciją iš pirmų lūpų.
  • Vidaus auditoriai supranta gaunamos informacijos vertę ir tai, kad ji yra tam tikros rūšies nuosavybė ir neatskleidžia jos be atitinkamo leidimo, išskyrus atvejus, kai tai nustatyta teisiniuose aktuose arba to reikia vykdant profesinius įsipareigojimus.
  • Finansų įstaigų visos veiklos rizikos valdymas turi apimti atsiskaitymų, likvidumo, operacinę, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, atitikties, rinkos, sandorio šalies kredito, koncentracijos, elgsenos su klientais ir kitų rūšių rizikas.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį