Kaip pagerinti ir išlaikyti atitikties kultūrą finansų įstaigose

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Plačiai pripažįstama, kad prasta atitikties kultūra finansų įstaigose nulemia daugelį elgesio sąlygotų nesėkmių ar klaidų ir yra dažniausia vartotojams bei rinkoms padarytos žalos priežastis.

Akivaizdu, kad užtikrinti etinius verslo standartus, praktikas ir tinkamą kultūrą finansų įstaigose yra ypač svarbu.

Norint pagerinti etinę ir atitikties kultūrą organizacijoje, finansų įstaigoms rekomenduojame imtis toliau išvardytų veiksmų.

1. Pradėti nuo „viršaus“

Veiksminga atitikties kultūra priklauso nuo organizacijos „viršaus“, t. y. nuo įmonės aukščiausios vadovybės, kuri turėtų nuosekliai demonstruoti teisingą elgesį. Vadovų pavyzdys duoda gerą toną kitiems darbuotojams.

Todėl finansų įstaigos atitikties pareigūnas pirmiausia turėtų aptarti atitikties kultūros svarbą su aukščiausiais vadovais ir įtikinti juos, kad etiniu elgesiu ir vertybėmis pagrįsta kultūra yra bendrovės sėkmingos veiklos pagrindas.

2. Apibrėžti įmonės vertybes ir geros atitikties kultūros principus

Atitikties pareigūnas kartu su įmonės valdyba ir kitais svarbiais suinteresuotais asmenimis turėtų nuspręsti, kas turėtų būti laikoma gera įmonės atitikties kultūra.

Bendrovės vertybės turėtų būti svarbios žmonėms, kurie dirba įmonėje, bei būti prasmingos visai organizacijai. Darbuotojai turėtų jausti, kad tai, ką jie daro, yra svarbu ir kad jie prisideda prie geros atmosferos įmonėje.

Taip pat svarbu įdiegti tinkamą darbuotojų požiūrį:

 • visų lygių darbuotojai turėtų suprasti, kad klausimai ir įtarimai, kurie kelia jiems nerimą, yra labai svarbūs;
 • kiekvienas darbuotojas turėtų jausti atsakomybę už savo veiksmus;
 • darbuotojai turėtų jaustis motyvuoti ir didžiuotis būdami organizacijos dalimi.

Rekomenduotina bendrovės vertybes ir gerą atitikties kultūrą išdėstyti Elgesio kodekse arba Darbuotojų elgesio vadove. Elgesio kodekse taip pat galėtų būti apžvelgiami kiti darbuotojams aktualūs klausimai. Vienas puikių pavyzdžių yra „Santander“ banko darbuotojų elgesio vadovas. Jame išdėstytos pagrindinės vertybės, tinkamas elgesys, atlygio politika, pagrindinės pinigų plovimo prevencijos atitikties taisyklės ir pan.

3. Rekomenduoti vadovybei įdiegti atlygio sistemą, priklausančią nuo taisyklių laikymosi

Įmonė galėtų taikyti tokią atlygio sistemą, kuri skatintų darbuotojus laikytis taisyklių.

Atitikties personalo atlygio ar priedų schema neturėtų būti glaudžiai susieta su pasiektų tikslų vertinimu pajamomis. Paskatinimai neturėtų būti pagrįsti tuo, kas gali kelti interesų konfliktą. Pavyzdžiui, klientų aptarnavimo vadybininkų, kurie atlieka potencialių klientų asmens tapatybės nustatymą ir patikrinimą, atlyginimas neturėtų priklausyti nuo pritrauktų klientų skaičiaus ar šių klientų apyvartų dydžio.

Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu taisyklių atitiktis turėtų būti laikoma pagrindiniu veiklos rodikliu.

4. Užtikrinti nuolatinį darbuotojų informavimą ir tinkamą kompetencijos lygį

Atitikties personalo informuotumas yra svarbus diegiant sveiką atitikties kultūrą. Kad galėtų vykdyti savo pareigas, darbuotojai turi labai gerai išmanyti savo darbą, žinoti savo funkcijas ir būti kompetentingi.

Lietuvoje reguliarūs mokymai finansų įstaigoms yra privalomi, nes toks įsipareigojimas numatytas Lietuvos banko valdybos patvirtintuose „Finansų rinkos dalyviams skirtuose nurodymuose, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigams plauti ir (arba) teroristams finansuoti“ („Nurodymai“).

Nurodymų 25 punkte nustatyta, kad:

 • atitikties darbuotojams ir vadovybei turi būti organizuojami reguliarūs mokymai;
 • mokymų turinys turi būti pritaikytas pagal darbuotojų funkcijas ir atsakomybę;
 • po kiekvienų mokymų turi būti organizuojamas kompetencijų patikrinimas;
 • mokymų dokumentai (dalyvių sąrašai, kompetencijų patikrinimo rezultatai ir konkrečių mokymų turinys) turi būti saugomi mažiausiai 5 metus.

Užtikrindama, kad darbuotojai reguliariai informuojami apie sankcijas ir jų pakeitimus, atsirandančias tipologijas, geriausias praktikas ir reguliarius pranešimus, pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu komanda išlaiko darbuotojų budrumą pinigų plovimo rizikos atžvilgiu.

Tam galima pasitelkti įvairius būdus, pvz., mokymus apie vidaus procedūras, mokymus internetu, konkrečių atvejų tyrimus, nuotolinius seminarus, el. laiškus su visa naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus ir pan.

5. Sukurti pasitikėjimu pagrįstą ir nešališką atmosferą

Darbuotojai turi žinoti savo pareigą pranešti apie įtarimus keliančius veiksmus. Taip pat turi būti aiškus ir suprantamas vidinis pranešimų nagrinėjimo procesas. Atitikties personalas turėtų jaustis ramiai pranešdamas apie įtarimus ir nebijoti to daryti.

Atitikties pareigūnas turėtų kurti pasitikėjimu pagrįstą ir nešališką atmosferą įmonėje ir skatinti darbuotojus laisvai kelti klausimus ir reikšti abejones, jei jų kyla.

Kai darbuotojai jaučiasi ramūs, jie nebijo kalbėti ir galima veiksmingiau nustatyti atitikties problemas.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį