Ko tikėtis iš būsimos Europos Sąjungos priežiūros institucijos

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Skandalai, susiję su „Danske Bank“ ir kitomis finansų įstaigomis Baltijos ir Šiaurės šalyse, sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą ir išryškino problemas, susijusias su Europos pinigų plovimo prevencijos reguliavimu. Tai buvo viena iš paskatų sukurti europinę „Fincen“ versiją – vieningą priežiūros instituciją, kurios atsakomybė būtų rūpintis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija Europos Sąjungoje (ES).

Europos bankininkystės institucija (EBA) jau anksčiau yra raginusi sukurti vieną kovos su pinigų plovimu taisyklių rinkinį, o 2020 m. lapkričio mėnesį ES nusprendė įsteigti vieningą priežiūros instituciją.

Planuojama sukurti visos ES mastu veikiančią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) prevencijos įgyvendinimo priežiūros instituciją, kuri tiesiogiai kontroliuos kiekvienos valstybės narės reguliatorius bei finansų įstaigas. Šis naujas subjektas turės teisę savarankiškai atlikti inspektavimus, rinkti ir tikrinti informaciją bei skirti baudas.

ES Taryba palaiko idėją sukurti ES lygiu veikiančią priežiūros tarnybą, kuri tiesiogiai prižiūrėtų pasirinktas aukštos rizikos bendroves bei turėtų teisę teikti privalomus nurodymus nacionalinėms priežiūros institucijoms.

ES priežiūros tarnyba glaudžiai bendradarbiautų su nacionaliniais finansinės žvalgybos padaliniais bei atliktų tarpininkavimo vaidmenį tarp valstybinių finansų įstaigų priežiūros institucijų.

Platūs įgaliojimai yra susiję su didžiule atsakomybe. ES priežiūros tarnyba turės teisę atlikti tiesioginius finansų įstaigų patikrinimus, taip pat gauti informaciją, tikrinti dokumentus, atlikti inspektavimą vietoje ar nuotoliniu būdu. Atlikusi patikrinimus, ES priežiūros tarnyba bus įgaliota skirti administracines sankcijas, baudas.

ES priežiūros tarnybos atliekami patikrinimai apimtų bankų grupių inspektavimus. Tokie patikrinimai būtų efektyvesni, kadangi juos atliktų viena įstaiga, o ne kelios skirtingų valstybių priežiūros įstaigos. Būtų užtikrinamas vienodas vertinimo standartas, skirtingose valstybėse veikiančių finansų įstaigų informacija būtų renkama ir laikoma „vienose rankose“, o tai padėtų susidaryti ir įvertinti bendrą, nefragmentuotą vaizdą.

Naujai sukurta institucija galėtų greičiau reaguoti į pokyčius bei situaciją valstybėse narėse ir efektyviau užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą.

Vieninga priežiūra ES lygiu turėtų užtikrinti vienodą PP/TF prevencijos priemonių įgyvendinimą visose ES šalyse. Tai padėtų daug efektyviau kovoti su šiose srityse kylančiais iššūkiais.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį