Momentiniai mokėjimai: kaip EK siūlo kovoti su sukčiavimu ir klaidomis?

mokėjimo paslaugų teikėjai
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Kaip jau rašėme ankstesniuose straipsniuose, Europos Komisija siūlo priemonių rinkinį, skirtą padidinti momentinių mokėjimų eurais prieinamumą ir naudojimą. Vienas iš Europos Komisijos reikalavimų – visi momentinių mokėjimų eurais teikėjai turi pasiūlyti paslaugą, tikrinančią sąskaitos numerio (vadinamojo IBAN) ir mokėjimo gavėjo vardo bei pavardės atitiktį, ir prieš mokėtojui patvirtinant operaciją, įspėti apie bet kokį aptiktą neatitikimą. Kaip šis kovos su sukčiavimu ir klaidomis mechanizmas veiks praktiškai?

Europos Komisija siūlo šiuos pokyčius atsižvelgdama į tai, kad per pastaruosius kelerius metus padaugėjo sukčiavimo atvejų, o dabartinės prevencijos priemonės, pagrįstos „stipriu klientų autentifikavimu“, neapsaugo vartotojų. Kai kuriais atvejais mokėjimo paslaugų vartotojai patiria nuostolių dėl to, kad teikėjams pateikiama netiksli informacija apie gavėją. Pagal Mokėjimo paslaugų direktyvą (PSD2) mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT) neatsako už mokėtojo patirtus nuostolius, jei mokėjimo operacija atliekama naudojant mokėtojo pateiktą gavėjo IBAN.

Europos Komisijos nuomone, daugelio šių nesąžiningų ar klaidingų atvejų būtų galima išvengti, jei paslaugų teikėjai patikrintų, ar gavėjo vardas ir pavardė bei IBAN sutampa, ir įspėtų mokėtoją apie neatitikimus.

Visi momentinių mokėjimų eurais paslaugų teikėjai privalės tikrinti, ar gavėjo IBAN sutampa su jo vardu, ir pranešti MPT apie bet kokį aptiktą neatitikimą. Pranešimas turi būti pateiktas prieš mokėtojui užbaigiant momentinio mokėjimo nurodymą ir prieš MPT įvykdant momentinį mokėjimą(angl. instant payment). Vartotojas turės pasirinkimą nuspręsti, ar pateikti tokį mokėjimo nurodymą, ar ne. Be to, MPT nebus atsakingas už vartotojo naudojimąsi tokia paslauga, mokėjimo nevykdymą, netinkamą ar pavėluotą vykdymą.

Paslauga turėtų būti prieinama visiems mokėjimo paslaugų vartotojams. Tačiau mokėjimo paslaugų teikėjai gali taikyti papildomus mokesčius už šią naują paslaugą, kad galėtų susigrąžinti susijusias įgyvendinimo išlaidas.

Tiesa, naudojimasis šias paslauga nebus privalomas – tie mokėjimo paslaugų vartotojai (piliečiai ar įmonės), kurie nenorės naudotis šia paslauga, galės jos atsisakyti.

EK pasiūlymas ir AML/CTF reikalavimai

Vienas iš EK pasiūlymų reikalauti, kad visi momentinių mokėjimų eurais paslaugų teikėjai laikytųsi suderintos sankcijų tikrinimo procedūros. Klientai turi būti tikrinami pagal ES sankcijų sąrašus, o įprastų pervedimų patikrinimai turi būti atliekami kiekvienos operacijos pagrindu. Taigi kyla klausimas, ar šis pasiūlymas atitinka kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (AML/CTF) reikalavimus ir ar momentinių mokėjimų greitis gali pakenkti mokėjimo paslaugų teikėjų galimybei užtikrinti tinkamus AML/CFT patikrinimus.

Momentinių mokėjimų teikimas nekeis ir nedarys įtakos mokėjimo paslaugų teikėjų įsipareigojimams pagal galiojančius AML/CFT teisės aktus. MPT ir toliau privalės užtikrinti, kad bus įdiegtos tinkamos ir realiu laiku veikiančios AML/CTF prevencijos priemonės, bus laikomasi galiojančių teisės aktų, o mokėjimų momentiškumas neturės įtakos jų prievolei atlikti privalomus AML/CFT patikrinimus ir, jei reikia, pateikti pranešimus apie įtartinus sandorius.

Tikimasi, kad Europos Komisijos siūloma nauja tvarka dėl sankcijų patikros žymiai sumažins, o gal net visiškai panaikins momentinių mokėjimų operacijų, siunčiamų arba skirtų klientams, kurių vardas yra toks pat arba labai panašus į sankcionuotų asmenų ar subjektų vardus, atmetimą.

Kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas, siūlantis momentinius mokėjimus eurais, bus atsakingas už:

  • Savo klientų duomenų patikrinimą, kai atidaroma mokėjimo sąskaita.
  • Kasdien atnaujinamus savo klientų įrašus, atsižvelgiant į naujausių taikomų ES sankcijų sąrašus. Mokėjimo paslaugų teikėjai tomis dienomis, kai naujausių taikomų ES sankcijų sąrašai bus pakeičiami, turės atnaujinti papildomus klientų įrašus iš karto po atnaujinimo įsigaliojimo.

Taigi, mokėjimo paslaugų teikėjams nereikės tikrinti kiekvienos operacijos, neleisti inicijuoti operacijų iš mokėjimo sąskaitų, priklausančių asmenims ar subjektams, įtrauktiems į ES sankcijų sąrašus, ir nedelsiant įšaldyti jiems suteiktas lėšas.

Apie tai, kaip EK siūlomi pakeitimai dėl SEPA paveiks ES mokėjimo paslaugų teikėjus, kviečiame skaityti čia.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį