Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

2019 m. lapkričio 3 d. Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo („Įstatymas“) pakeitimus.

Šiais pakeitimais į nacionalinę teisę yra perkeliamos 5-osios Europos Sąjungos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo direktyvos nuostatos. Direktyva buvo priimta siekiant imtis tolesnių priemonių didesniam finansinių sandorių, bendrovių ir kitų juridinių asmenų bei patikos fondų skaidrumui užtikrinti bei siekiant gerinti esamą prevencinę sistemą ir veiksmingiau kovoti su teroristų finansavimu.

Pagrindiniai aspektai, kurie pasikeis įsigaliojus Įstatymui.

1. Griežtinama naudos gavėjų tapatybės nustatymo procedūra.

Nustatydami naudos gavėjų tapatybę, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalės naudotis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS).

Jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų turima informacija apie kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiks JADIS pateiktos informacijos arba minėta informacija iš viso nebus pateikta JADIS, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalės būti pradėti ir vykdomi.

Toks Įstatymo pakeitimas turėtų paskatinti juridinius asmenis aktyviau atnaujinti informaciją JADIS, todėl JADIS informacija bus tikslesnė ir aktualesnė.

Jei bus nustatyta neatitikimų tarp turimos ir JADIS pateiktos informacijos, įpareigotieji subjektai turės apie tai pranešti klientui ir pasiūlyti atnaujinti informaciją JADIS. Iš JADIS gauta informacija turės būti patvirtinta kliento parašu.

JADIS bus jungiama prie Europos centrinės platformos, kas sukurs galimybę gauti informaciją apie visoje Europos Sąjungoje įsteigtų juridinių asmenų naudos gavėjus. Bendros platformos sukūrimas turėtų ženkliai supaprastinti ir pagreitinti tikrųjų naudos gavėjų nustatymo procesą.

2. Bus skelbiamas svarbių viešųjų pareigų sąrašas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), remdamasi Įstatyme nurodytų valstybės institucijų pateikta informacija, turės parengti ir savo internetinėje svetainėje skelbti svarbių viešųjų pareigų sąrašus, kurie bus atnaujinami iškilus naujoms aplinkybėms ar atsiradus naujai informacijai, tačiau ne rečiau kaip kas 4 metus.

Šis pakeitimas palengvins politiškai pažeidžiamų asmenų identifikavimo procesą, kadangi įpareigotieji subjektai galės pasitikrinti, ar konkrečios pareigos yra laikomos svarbiomis viešosiomis pareigomis ir ar asmuo priskiriamas prie politiškai pažeidžiamų. Kadangi AML direktyva turi būti perkelta į visų Europos Sąjungos valstybių nacionalinę teisę, svarbių viešųjų pareigų sąrašai turės būti sudaromi ir skelbiami visose valstybėse narėse.

3. Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai bei virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai privalės laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) reikalavimų.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimams, PPTFP priemonių turės imtis ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai bei virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai.

Šie subjektai be kitų bendrai taikomų PPTFP priemonių turės šias pareigas:

 • nustatyti savo klientų tapatybę prieš atliekant valiutos keitimo operacijas, sudarant sandorius virtualiąja valiuta ar įnešant virtualiąją valiutą į depozitines sąskaitas bei ją išimant , jei šių operacijų suma yra lygi ar viršija 1 000 EUR ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta;
 • tvarkyti kliento atliktų piniginių operacijų registracijos žurnalą;
 • 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos saugoti informaciją, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe;
 • pranešti FNTT informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 EUR ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta;
 • per 5 dienas informuoti Registrų centrą pradėjus ar nutraukus virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą.

4. Bus privaloma taikyti griežtesnes PPTFP priemones subjektams iš didelės rizikos trečiųjų valstybių.

Įstatymo pakeitimais yra įtvirtinti papildomi reikalavimai Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančių fizinių asmenų ar ten įsteigtų juridinių asmenų keliamai rizikai mažinti.

Įstatyme išvardyta, kokius veiksmus turės atlikti finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, kai taikomas sustiprintas kliento asmens tapatybės nustatymas.

Įsigaliojus Įstatymui, bus draudžiama Lietuvos Respublikoje steigti finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų, įsikūrusių didelės rizikos valstybėse, filialus ar atstovybes, jei nebus užtikrinama, kad jų veikla bus visiškai atskirta nuo kilmės šalyse vykdančių „motininių“ bendrovių veiklos. Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų įstaigos ir įpareigotieji subjektai galės steigti savo filialus didelės rizikos valstybėse tik tuo atveju, jei jų veikla bus visiškai atskirta.

Įstatymo pakeitimai rodo, kad tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungoje virtualiųjų valiutų rinka yra vertinama rimtai ir jos priežiūra bus stiprinama. Prevencinės priemonės, nustatytos Įstatyme, siekia mažinti kriptovaliutų rinkos dalyvių anonimiškumą ir stiprinti šios rinkos skaidrumą.

Duomenų apie naudos gavėjus koncentravimas visų Europos Sąjungos valstybių juridinių asmenų dalyvių informacinėse sistemose prisidės prie greitesnio bei efektyvesnio tikrųjų naudos gavėjų nustatymo, o svarbių viešųjų pareigų sąrašų skelbimas palengvins politiškai pažeidžiamų asmenų nustatymą.

Didelė dalis Įstatymo pakeitimų yra nukreipta į rizikos mažinimą sudarant sandorius bei užmezgant dalykinius santykius su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais piliečiais ir ten įsteigtais juridiniais asmenimis.

Su priimtu Įstatymu galite susipažinti čia.

 

Atmintinė. Ką reikia atlikti iki įsigaliojant Įstatymo pakeitimams

1. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai turėtų atnaujinti savo PPTFP tvarkas ir procedūras:

 • papildyti jas reikalavimu tikrinti informaciją apie naudos gavėjus JADIS;
 • patikslinti iš klientų gautinos informacijos ir dokumentų sąrašą;
 • pakoreguoti sustiprinto tapa-tybės nustatymo procedūrą;
 • įvesti svarbių viešųjų pareigų sąrašą kaip šaltinį, kuriame privaloma patikrinti informaciją nustatant politiškai pažeidžiamus asmenis.

2. Kriptovaliutų rinkos dalyviai turėtų:

 • paruošti ir pasitvirtinti vidines PPTFP tvarkas ir procedūras;
 • paskirti už PPTFP atsakingą asmenį ir informuoti FNTT;
 • įdiegti registracijos žurnalus;
 • informuoti Registrų centrą apie veiklos vykdymą.

3. Visi juridiniai asmenys turėtų atnaujinti informaciją apie naudos gavėjus JADIS.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį