Sankcijų tikrinimas. 4 praktiniai patarimai.

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių („Sankcijų“) įgyvendinimas kelia nemažai iššūkių Fintech įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams. Apie pagrindinius jų jau esame kalbėję anksčiau. O tam, kad Sankcijų įgyvendinimas būtų užtikrinamas efektyviai ir neapsunkintų finansų įstaigų darbo, pateikiame dar keletą praktinių patarimų.

1. Informacija apie klientus turi būti kuo išsamesnė ir tikslesnė.

Siekiant sumažinti klaidingų teigiamų perspėjimų („false positives“) skaičių, būtina į Sankcijų paieškos įrankį įvesti kuo daugiau (potencialaus) kliento duomenų. Jei, tarkime, nurodysime asmens gimimo datą, tai padės išvengti dėl transliteracijos skirtumų atsirandančių teigiamų perspėjimų. Taip pat reikia stebėti, kaip informacija yra perkeliama iš kliento užpildytos anketos į Sankcijų paieškos įrankį; ar tinkama informacija yra įrašoma į atitinkamus laukelius. Gali pasitaikyti atvejų, kad klientas parašo vardą pavardės laukelyje ir atvirkščiai. Tuomet į Sankcijų paieškos įrankį ši informacija taip pat yra perkeliama netinkamai.

2. Sektorinės Sankcijos turi būti tikrinamos nuodugniau.

Siekiant tinkamai įgyvendinti sektorines Sankcijas, patariame po ranka turėti tokių Sankcijų sąrašą – valstybės ir sektoriai. Nustačius, kad klientas yra, tarkime, iš Rusijos, patikrinkite, kokią veiklą jis vykdo. Jei veikia finansų, gynybos ar energetikos sektoriuje, su šiuo klientu dalykiniai santykiai negali būti užmezgami. Tokiu pat būdu patariame suprogramuoti automatinius Sankcijų tikrinimo įrankius, t. y. nurodant valstybes ir sektorius. Be abejo, vien tik automatiniais Sankcijų tikrinimo įrankiais pasikliauti nereikėtų – žmogiškasis faktorius taip pat yra svarbus.

3. Klientų nuosavybės struktūra turi būti nustatoma iki pat naudos gavėjų.

Kartais tai atrodo „misija neįmanoma“, tačiau nustatyti kliento valdymo struktūrą yra būtina tam, kad būtų efektyviai įgyvendinama „50 proc. taisyklė“. Ši taisyklė reiškia, kad Sankcijos turi būti taikomos ir įmonėms, kurių 50 procentų ir daugiau akcijų yra valdomos sankcionuotų subjektų. Vadinasi, Sankcijų sąrašuose patikrinus kliento valdymo struktūroje nurodytus akcininkus (bei naudos gavėjus) ir nustačius, kad bent vienam iš jų yra taikomos Sankcijos ir jis valdo 50 procentų ar daugiau kliento akcijų, yra laikoma, kad klientui taip pat yra taikomos Sankcijos.

4. Labai svarbi yra įmonės vidaus kultūra.

Visi įmonės darbuotojai, kurie dirba su klientais, privalo žinoti, kad atitiktis yra ne tik atitikties vadovo rūpestis. Jie turi suprasti, kodėl svarbu užtikrinti Sankcijų įgyvendinimą ir kokios pasekmės gresia, jei nesilaikoma šių reikalavimų. Fintech įstaigoje turi būti įdiegta „atitikties atmosfera“, be to, darbuotojai turi jausti asmeninę atsakomybę už netinkamą savo pareigų vykdymą.

 

Sankcijų tikrinimo procese automatiniai įrankiai yra labai svarbi priemonė, tačiau negalima šio proceso patikėti tik jiems. Sudėtingesni atvejai turi būti tikrinami rankiniu būdu.

Sankcijų įgyvendinimas yra tobulintinas procesas, tačiau kuo daugiau žinių ir praktikos turėsime šioje srityje, tuo sklandžiau susidorosime su kylančiais iššūkiais.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį