Sėkmingai atstovavome klientams konkurencijos byloje

„Motieka ir Audzevičius“ teisininkai atstovavo klientams įtariamo kartelio byloje, kuriame neva dalyvavo ir keturi juridiniai asmenys, sudarantys vieną ekonominį vienetą.

Konkurencijos taryba įtaria teritorijos priežiūros įmonę, jo patronuojančią įmonę ir patronuojančios įmonės dukterines įmones (kaip sudarančias vieną ekonominį subjektą) su kitu ūkio subjektu tariamai suderinus veiksmus viešajame pirkime. NCA paskyrė maksimalią galimą baudą, kurią ji galėjo apskaičiuoti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Tarybos nutarimą. Išklausęs šalių argumentus, teismas nustatė, kad nėra pakankamai teisinių argumentų ir faktinio priežastinio ryšio, kad būtų galima nustatyti, jog du iš keturių subjektų yra tariamo vieno ekonominio vieneto dalis. Po išsamių svarstymų Teismas nustatė, kad du juridiniai asmenys sudaro vieną ekonominį vienetą, o ne keturi.

Be to, teismas pripažino NCA nutarimą iš dalies prieštaraujančiu Konstitucijai, kadangi juo nustatyta solidari atsakomybės juridiniams asmenims, sudarantiems tariamą vieną ekonominį vienetą. Tokios atsakomybės įstatymai nenustato. Be to, teigiama, kad apskaičiuodama baudą ir taikydama maksimalius įmanomus koeficientus šiuo konkrečiu atveju Konkurencijos taryba buvo nenuosekli, todėl byla turėtų būti grąžinta Konkurencijos tarybai baudą perskaičiuoti.

Dėl pažeidimo Teismas palaikė Tarybos poziciją, kad net jei faktinės aplinkybės galėtų būti kvalifikuojamos kaip vienas iš dviejų galimų pažeidimų, Taryba gali spręsti, kokias prezumpcijas taikyti ir kokį pažeidimą nustatyti. In dubio pro reo standartas šiuo atveju gali būti pažeistas atsižvelgiant į tai, kad pažeidimai sukelia labai skirtingas teisines pasekmes.

Konkurencijos taryba viešai paskelbė, kad mano, kad visi susiję juridiniai asmenys pažeidė nacionalines konkurencijos taisykles, ir skųs Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį