Susidūrėte su klaidinančia reklama? Primename, kaip galite apginti savo teises.

Prekybai vis labiau persikeliant į virtualų pasaulį, kur neįmanoma fiziškai apžiūrėti prekės prieš ją įsigyjant, vis dažniau pastebime klaidinančios reklamos pavyzdžių. Tai neigiamai veikia sąžiningą konkurenciją, žalą patiria ne tik suklaidinti vartotojai ar konkurentai, bet ir visas sektorius – šaukštas deguto gadina visą medaus statinaitę.

Jei susidūrėte su klaidinančia reklama, rekomenduojame apsvarstyti sąlyginai paprastą veiksmų planą, kurio laikydamiesi galėsite apginti savo teises.

Tačiau prieš tai reikėtų aiškiai nusistatyti, kas visgi yra nesąžininga reklama.

Reklamos įstatymo įtvirtinta, kad reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, jeigu ji turi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių.

Jeigu nenustatyta nė vieno iš minėtame įstatyme išvardintų požymių, reklama nesąžiningumo kontekste gali būti vertinama pagal Reklamos įstatymo įtvirtintus teisingumo, išsamumo bei pateikimo kriterijus. Teisingumo kriterijus nustato, kad visi reklamoje naudojami teiginiai būtų teisingi ir neapgaudinėtų vartotojų, bei įtvirtina reikalavimą reklamos davėjui turėti teiginių teisingumą pagrindžiančius įrodymus. Išsamumo kriterijus nustato informacijos, būtinos pateikti siekiant neklaidinti vartotojų, kiekį, taip pat draudimą nuslėpti esminę informaciją reklamoje apie reklamos objektą bei įtvirtina pareigą reklamos davėjui, esant ribotam reklamos pateikimui apimties ir (arba) laiko požiūriu, kitą esminę informacijos apie reklamos objektą dalį, prieinamą vartotojams kitais būdais. Pateikimo kriterijus nustato reikalavimą naudoti tokį reklamos pateikimą, kad vartotojui būtų suprantamas klaidinantis reklamos teiginys.

Jei nagrinėjama reklama neatitinka bent vieno iš šių kriterijų, toliau yra vertinama, ar reklama paveikia vartotojų ekonominį elgesį – nulemia jų sprendimus ar veiksmus, susijusius su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Jei poveikis nustatomas – reklama pripažįstama klaidinančia.

Išsiaiškinus, kas yra klaidinanti reklama, galima pereiti prie teisių gynimo būdų. Ką daryti, jeigu nukentėjote nuo klaidinančios reklamos:

  • Visų pirma, pabandykite susidariusią situaciją spręsti taikiai – kreipkitės į klaidinančios reklamos davėją prašydami nutraukti klaidinančios reklamos sklaidą. Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu reklamos davėjas arba patenkins jūsų reikalavimą, arba per 14 dienų nuo jūsų kreipimosi gavimo dienos privalės pateikti jums motyvuotą atsisakymą.
  • Jei reklamos davėjas atsisakė tenkinti jūsų reikalavimą, tai padarė nemotyvuotai, jus ignoravo ar jūs kitu pagrindu manote, kad jūsų teisės išlieka pažeistos – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikite skundą ir prašymą, kuriuo prašote skundžiamo subjekto nutraukti klaidinančios reklamos sklaidą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustačiusi, kad pažeidimas yra ir jis nėra akivaizdžiai mažareikšmis, per 30 kalendorinių dienų privalės pradėti tyrimą, kreipsis į reklamos davėją bei per 6 mėnesius priims sprendimą (pabrėžiame, kad egzistuoja galimybė pratęsti tyrimą vieną kartą papildomiems 6 mėnesiams).
  • Jei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba jūsų prašymo netenkina ir skundas atmetamas – apsvarstykite, ar jus pasiruošę skirti laiko, piniginių ir žmogiškųjų resursų apskųsti Tarnybos sprendimą teisme. Jei esate pasiruošę skirti laiko ir pinigų – skųskite Vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimą jūsų apygardos administraciniam teismui. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos sprendimo galiojimas nebūtų stabdomas – tad reklamos sklaida būtų tęsiama, kol reklamos davėjas ją nutrauktų arba kol būtų priimtas ir įsigaliotų teismo sprendimas. Primename, kad administraciniuose teismuose dvejose instancijose nagrinėjamo bylos vidutiniškai trunka dvejus metus.
  • Pateikę skundą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai arba skundą išnagrinėjus dar galite kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir teikti ieškinį dėl nesąžiningos konkurencijos bei klaidinančios reklamos. Tokiu ieškiniu galėtumėte prašyti nutraukti neteisėtus veiksmus ir (arba) reikalauti atlyginti žalą, jeigu tokią patyrėte. Atkreipiame dėmesys, kad tokio ieškinio nagrinėjimas bendrosios kompetencijos teisme gali būti kiek spartesnis nei administraciniame teisme – trijose instancijose bylos vidutiniškai nagrinėjamos nuo pusantrų metų iki vykdytino sprendimo priėmimo.

Apibendrindami dar kartą rekomenduojame gerai apgalvoti, ar verta kreiptis į teismą. Nesėkmės atveju ne tik turėsite apmokėti savo bylinėjimosi išlaidas, tačiau turėsite atlyginti ir kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, o tai lems papildomus nuostolius jums. Tad pirmiausia visada siūlome bandyti konfliktą spręsti taikiai arba ikiteisminiu ginčų nagrinėjimo būdu. Žinokite ne tik savo teises, tačiau ir kaip jas efektyviai bei ekonomiškai ginti.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį