Tarptautinių sankcijų poveikis vykdyti sutartis

tarptautinės sankcijos
Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Reaguojant į Rusijos ir Baltarusijos karą Ukrainoje, valstybėms agresorėms buvo pritaikytos plataus masto sankcijos (įskaitant Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas), kurias privalo įgyvendinti visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme (Įstatymas) yra nurodyta, kad sandoriai, kurie buvo sudaryti iki sankcijų pritaikymo, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu. Ši nacionalinėje teisėje įtvirtinta nuostata yra pakankamai griežta, tačiau Europos Sąjungos (ES) reglamentuose gali būti nustatytos ir tam tikros išimtys, kada galima įvykdyti sandorius, sudarytus iki sankcijų įtvirtinimo.

Sutartys, sudarytos iki sankcijų įsigaliojimo, gali būti vykdomos toliau tik gavus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sutikimą. Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekiantys pasinaudoti išimtimis, privalo kreiptis į FNTT. Prašyme reikia nurodyti tikslų ES Tarybos reglamentą ir straipsnį, kurio pagrindu yra prašoma taikyti išimtį, bei pateikti jį pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutarties kopiją). FNTT, gavusi oficialų įmonės prašymą, kreipiasi į Užsienio reikalų ministeriją (URM) ir pritaiko išimtį tik gavusi URM sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad finansų įstaigos dėl išimčių įgyvendinimo į URM turi kreiptis tiesiogiai.

Kaip reikėtų elgtis, jei FNTT leidimas nėra suteikiamas, o kita sutarties šalis reikalauja vykdyti sutartį? Tokiu atveju sutartis turėtų būti nutraukiama arba sustabdoma iki sankcijų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Svarbu tai, kad vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, už sutarties sąlygų nevykdymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo fiziniams ir juridiniams asmenims civilinė atsakomybė nebus taikoma arba jie bus atleidžiami nuo jos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

Rusijai ir Baltarusijai taikomos sankcijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galėtų būti pripažintos force majeure aplinkybėmis. Kitai šaliai rekomenduojame pranešti apie atsiradusias aplinkybes bei jų įtaką vykdyti sutartį. Nors tarptautinės sankcijos yra viešai skelbiamos ir yra visuotinai žinomos, vis dėlto patartina kitai sandorio šaliai pateikti oficialų pranešimą, kad sutartis negalės būti vykdoma tam tikrą laiką ar apskritai. Priešingu atveju kita sutarties šalis galės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl to, kad negavo pranešimo.

Atkreipiame dėmesį, kad sandoriai, sudaryti su subjektais, kuriems yra pritaikytos ES sankcijos, negalioja.

Keli svarbūs patarimai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti peržiūrint esamas ir sudarant naujas sutartis:

  • sutartyse įtvirtinkite sąlygą, kad nebūsite atsakingi už jokią žalą dėl prekių tiekimo sustabdymo ar kitokių trikdžių, kurie gali būti sąlygoti draudimų, įvestų pagal patvirtintas ES ar kitas sankcijas;
  • į sutartis įtraukite sąlygą, kuri leistų sustabdyti sutarties galiojimą, jei būtų taikomos papildomos sankcijos Rusijai ir (ar) Baltarusijai ar kitiems subjektams;
  • sutartyse, kurių pagrindu tieksite prekes savo klientams, nustatykite sąlygą, kad prekių užsakovas laikysis sankcijų reikalavimų ir kad prekės nebus skirtos sankcionuotoms rinkoms;
  • susitarkite, kad sandoriui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šiuo neramiu laikotarpiu patariame išlaikyti budrumą ir, kiek įmanoma, susilaikyti nuo dalykinių santykių su Rusijos ir Baltarusijos subjektais.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį