Valstybės parama per INVEGA teikiamas finansines priemones

valstybės pagalba
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777
Darius Amšiejus

Sandoriai ir įmonių teisė

+37052000777

2020-03-30 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pristatė parengtą priemonių paketą Lietuvos verslui COVID-19 akivaizdoje, kurio bendra vertė siekia 1’136 mlrd. EUR.
Buvo išskirtos 3 pagrindinės INVEGOS finansinių priemonių rūšys padėti verslui. Jos verslą pasieks tarpininkaujant finansų įstaigoms (bankams, lizingo bendrovėms, kredito unijoms ir kt.).

1. Palūkanų kompensavimas

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms, kurių finansinius įsipareigojimus finansų įstaigos atidėjo iki 6 mėnesių laikotarpiui, INVEGA kompensuos 100 % palūkanų (iki 7 % metinių palūkanų už atidėtus 6 mėnesius).

 • INVEGA skelbia, kad bus galima kreiptis dėl šių sandorių, kurių finansiniai įsipareigojimai yra atidėti nuo 2020-03-16 ne trumpiau kaip 3 mėnesių laikotarpiui, palūkanų kompensavimo:
  investicinės paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sandoriai;
 • apyvartinės paskolos, kurios gautos: su „Invegos“ individualia arba portfeline garantija; iš Atviro kredito fondo 2; pagal priemonę Sutelktinės paskolos „Avietė“; pagal priemonę Pasidalytos rizikos paskolos.

Nuo 2020-04-06 INVEGA kvies SVV įmones teikti paraiškas palūkanų kompensavimui. Kompensavimas bus vykdomas iki 2020-12-31.

2. Lengvatinių paskolų teikimas

Įmonėms, kurių apyvartos dėl COVID-19 sukeltos pandemijos krito daugiau kaip 60 %, bus teikiamos lengvatinės paskolos įmonės likvidumui palaikyti.

Įmonės turės kreiptis į finansų įstaigas. Jos apskaičiuos, kiek kasdienių lėšų (pvz., darbo užmokesčiui, nuomai ar kitoms būtinosioms išlaidoms) įmonei reikia per 1 mėnesį, bei išmokės tokią sumą kas mėnesį, o INVEGA aprūpins finansų įstaigas šioms paskoloms reikalingomis valstybės lėšomis. Paskolos bus išduodamos iki karantino pabaigos arba 2020-12-31, o grąžinamos po karantino pabaigos plius 3 mėnesiai.

INVEGA skelbia, kad šia priemone bus galima naudotis nuo šių metų balandžio vidurio.

3. Garantijų išdavimas

Įmonės paveiktos krizės bei ieškančios reikalingų lėšų veiklai vykdyti gali kreiptis į INVEGĄ, kuri pasiruošusi padėti bei garantuoti finansų įstaigų išduodamas paskolas įmonėms už daugiau kaip 356 mln. EUR. Šia priemone taip pat bus galima pasinaudoti ir esamoms paskoloms, kurių pertvarkymai įvyko 2020-03-16 ar vėliau. Parengtas INVEGOS priemonių paketas praplėtė garantijų išdavimo sąlygas, sutrumpino išdavimo terminus, taip pat pritaikė garantijas apyvartos finansavimui. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės:

 • Individualios garantijos, kai INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigai iki 80 % sumos, o likusi dalis padengiama paskolos gavėjo pasiūlytais užstatais.
 • Portfelinės garantijos, kurias galima užsitikrinti INVEGA atrinktose finansų įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 % paskolos dydžio garantiją.

Norint pasinaudoti paskolos garantijų priemone, įmonė turėtų kreiptis į finansų įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų. Finansų įstaigai nusprendus, kad įmonės užstato nepakanka, ji gali kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo arba įtraukti suteiktą kreditą į bendrą finansų įstaigos portfelį.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį