Naujo finansinio produkto rizikos vertinimas

Finansų įstaigoms sėkmingai vykdant veiklą ir plečiant klientų ratą, konkuruojant rinkoje atsiranda poreikis susidomėjusiems pasiūlyti naują, patogesnį, patrauklesnį produktą ar paslaugą.

Kaip tinkamai įvertinti naujų finansinių paslaugų ar produktų keliamą riziką ir sklandžiai įgyvendinti naujovės įdiegimą?

Sukūrus naujos paslaugos viziją, ją detalizavus ir išanalizavus techninius bei komercinius aspektus, kyla poreikis įvertinti potencialias šios paslaugos keliamas rizikas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) grėsmių atžvilgiu. Teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencija – kiekvienos finansų įstaigos ir kitų finansų rinkos dalyvių pareiga, todėl šių rizikų identifikavimas, supratimas ir adekvatus valdymas yra itin aktualus.

Rizikos vertinimas

Vertinant konkretaus finansinio produkto (paslaugos) keliamą PP/TF riziką, būtina atsakyti į klausimus, ar šis finansinis produktas, paslauga:

  • gali sukelti staigų mokėjimo transakcijų kiekio padidėjimą;
  • leis klientams atlikti mokėjimo transakcijas be jokios finansų įstaigos kontrolės;
  • suteiks klientams daugiau anonimiškumo;
  • turės ypač didelę sandorių ar investicinę vertę;
  • leis atlikti mokėjimus trečiosioms šalims;
  • yra neįprastai sudėtinga;
  • gali būti valdoma kliento nuotoliniu būdu;
  • gali būti panaudotas pinigų plovimui ir (ar) terorizmo finansavimui, ar finansuoti kitus nusikaltimus;
  • padidina galimybę „nešvariam“ turtui, lėšoms judėti į (per) bendrovę.

Siūlome taip pat pasinaudoti dokumento FATF 2013 m. Rekomendacijos taikant rizika pagrįstą požiūrį išankstinio papildymo kortelėms, mobiliesiems mokėjimams ir internetu atliekamoms mokėjimo paslaugoms pagrindu sukurta lentele, kurioje pagal skirtingus kriterijus yra nurodyti aukštos ir žemos rizikos faktoriai. Lentelė pateikta šio straipsnio pabaigoje.

Įvertinę potencialias rizikas, rizikos vertinimo ataskaitoje nurodykite ir jos mažinimo priemones, kurios bus naudojamos nustatytoms rizikoms suvaldyti. Tik pritaikius tinkamus metodus užtikrinama pakankama teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencija.

Dokumentavimas

Naujo finansinio produkto ar paslaugos PP/TF rizikos vertinimas turi būti įtrauktas į visos finansų įstaigos veiklos PP/TF rizikos vertinimą – t. y. pastarasis turi būti atnaujintas, o apie jo rezultatus turi būti informuojama finansų įstaigos valdyba.

Vertindami naujo finansinio produkto (paslaugos) riziką, paklauskite savo įmonės darbuotojų, kurie dirba PP/TF srityje, kaip jie panaudotų šį naują produktą (paslaugą) PP/TF. Tokia brainstorming sesija gali atnešti labai naudingų rezultatų; ji leis pažiūrėti į šią riziką „iš kitos barikadų pusės“, rasti anksčiau nepastebėtas sistemos spragas ir imtis veiksmų, kuriais pasiekiama visapusiška teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencija.

Rizikos vertinimo kriterijų lentelė

Naudodamiesi šia lentele galite geriau įvertinti aukštos ir žemos rizikos faktorius, jais remdamiesi pasirinkti rizikos mažinimo priemones. Pritaikykite atitinkamus metodus ir pasirūpinkite teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencija: tai būtina kiekvienai skaidriai veikiančiai, puikios reputacijos siekiančiai įmonei.

Mūsų patirtis