Pagrindinės pinigų plovimo grėsmės tarptautinės prekybos sektoriuje

Egzistuoja begalė gudrybių, kaip finansų įstaigų klientai gali bandyti nuslėpti nusikalstamų lėšų judėjimą. Dažniausiai tokios aferos atliekamos tarptautinės prekybos sektoriuje.

Didžiausia rizika prekybos sektoriuje, kad iš pažiūros teisėti sandoriai ir juos lydintys dokumentai iš tikrųjų gali būti sukurti specialiai tam, kad būtų pateisintas nešvarių pinigų judėjimas tarp šalių. Todėl finansų įstaigoms itin svarbu gebėti atpažinti tokius sandorius. Dalinamės su jumis keliais patarimais, kaip tai padaryti.

  • Technika Nr. 1. Dirbtinai sumažintų arba padidintų sąskaitų pateikimas

Pagrindinis šios pinigų plovimo technikos elementas yra prekių ar paslaugų kainos iškreipimas siekiant gauti papildomą „švarią“ pinigų sumą. Dažniausiai tokį metodą taiko susijusios įmonės: prekių pardavėjas ir pirkėjas yra suinteresuoti gauti legalių pajamų.

Pavyzdžiui, įmonė A rinkoje įsigyja prekių nelegaliomis lėšomis ir parduoda jas įmonei B žemesne nei rinkos kaina. Įmonė B perparduoda prekes didesne kaina. Taip įmonė A atsikrato nelegalių lėšų, o įmonė B gauna „švarių“ pajamų. Kitas pavyzdys, kai įmonė A rinkoje įsigyja prekes rinkos kaina ir parduoda jas įmonei B su dideliu antkainiu. Įmonė B, naudodama nelegalias lėšas, įsigyja prekes ir vėliau jas parduoda rinkoje. Įmonė A užsidirba „švarių“ lėšų, o įmonė B atsikrato nelegalių.

Pavojaus indikatorius – reikšmingas skirtumas tarp pardavimo dokumentuose nurodytos bei pervedamos pinigų sumos ir konkrečios prekės rinkos vertės. Rinkos vertę galima nustatyti palyginus kitų pardavėjų, parduodančių panašias ar tokias pačias prekes, kainas.

  • Technika Nr. 2. Kelių sąskaitų išrašymas toms pačioms prekėms ar paslaugoms

Naudojant šią pinigų plovimo schemą išrašoma daugiau nei viena sąskaita tam pačiam prekybos sandoriui siekiant pateisinti kelių mokėjimo pavedimų atlikimą. Tam tikrais atvejais mokėjimo pavedimai gali būti atliekami naudojantis skirtingų finansų įstaigų paslaugomis, bet visoms pateikiant tą pačią sąskaitą.

Jei kyla įtarimų, nusikaltėliai yra paruošę keletą dažniausių paaiškinimų: pratęstas mokėjimo terminas, atliekama mokėjimo sumos korekcija arba mokami delspinigiai už praleistą mokėjimą.

Pavojaus indikatorius – pasikartojantys mokėjimai tarp tų pačių šalių, galimai skirtingos sumos.

  • Technika Nr. 3. Per didelio arba per mažo prekių kiekio išsiuntimas

Tam tikrais atvejais pardavėjas gali išsiųsti daugiau arba mažiau prekių, nei yra nurodyta sąskaitoje. Šis pinigų plovimo būdas yra glaudžiai susijęs su pirmuoju – dirbtinai sumažintų arba padidintų sąskaitų pateikimu. Pasitaiko ir tokių situacijų, kai prekės visai nesiunčiamos – tik sutvarkomi gabenimo dokumentai ir atliekami mokėjimai.

Pavojaus indikatorius – skirtumai tarp prekių kiekio, nurodyto sąskaitoje ir važtaraštyje.

  • Technika Nr. 4. Netikslus ir klaidinantis prekių ar paslaugų aprašymas

Asmenys, siekiantys nusikalstamu būdu gautas lėšas paversti „teisėtomis“, pigias, mažai vertingas prekes ar paslaugas pristato kaip vertingesnes, turinčias ypatingų savybių ir taip dirbtinai iškelia jų kainą.

Pavojaus indikatorius – skirtumai tarp prekių aprašymo, nurodyto sąskaitoje ir važtaraštyje.

 

Pinigų plovimo būdų yra daug ir įvairių. Pateikiame tik keletą dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių, todėl stebėdami finansines operacijas visada atkreipkite dėmesį į šiuos papildomus pavojaus indikatorius:

  • parduodamų prekių, už kurias yra atliekamas mokėjimas, apimtis, pobūdis arba kaina neatitinka kliento įprastos verslo praktikos – jis paprastai nesiunčia tokių didelių užsakymų arba neprekiauja tokio pobūdžio prekėmis, neteikia mokėjimo aprašyme ir sąskaitoje nurodytų paslaugų;
  • mokėjimas atliekamas trečiojo asmens iš aukštos rizikos valstybės;
  • mokėjimas atliekamas už prekių pardavimą į valstybę, iš kurios paprastai panašaus pobūdžio prekės yra eksportuojamos.

Būkite budrūs!

 

Mūsų patirtis