Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija COVID-19 sąlygomis

COVID-19 neišvengiamai turės įtakos ir finansinių paslaugų teikimui. Tą pabrėžė Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu („FATF“) savo pareiškime ir Europos bankininkystės institucija („EBA“) savo pranešime. Nusikaltėliai ir teroristai gali bandyti išnaudoti nacionalinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemų spragas ir trūkumus, nes, jų manymu, valstybių ištekliai yra sutelkti kitur, todėl ypatingas finansų įstaigų ir priežiūros institucijų dėmesys turėtų būti sutelktas būtent šioje srityje. Tikėtina, kad pandemijos metu padaugės nusikaltimų elektroninėje erdvėje, lėšų rinkimo netikroms labdaros organizacijoms atvejų ir įvairių sukčiavimų, susijusių su sveikatos apsauga, nukreiptų į nekaltas aukas, nusikaltėliams bandant pasipelnyti iš pandemijos, išnaudojant skubios pagalbos reikalaujančius žmones ir plačiosios visuomenės geranoriškumą bei skleidžiant dezinformaciją apie COVID-19.

Atsižvelgdamos į FAFT ir EBA išsakytus nuogąstavimus, finansų įstaigos turėtų peržiūrėti ir atnaujinti savo vidines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūras. Būkite pasiruošę operatyviai reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir:

1. Peržiūrėkite transakcijų stebėjimo taisykles.

  • Susikoncentruokite į klientus, kurių elgesys dėl COVID-19 įvesto veiklos ribojimo gali keistis. Įtarimų turėtų kelti nepakitę verslų, kurių veikla yra apribota, pinigų judėjimo lygiai. Logiška, kad jei restoranas, kirpykla ar odontologijos klinika neteikia paslaugų, vadinasi, ir negauna pajamų – taigi pinigų judėjimas šių klientų sąskaitose turėtų ženkliai sumažėti. Nusistatykite įspėjimų generavimą pagal verslo pobūdį ir teritoriją. Tam nuolat stebėkite ir atnaujinkite informaciją apie valstybių įvedamus ribojimus konkrečioms veikloms.
  • Krizės sąlygomis gali padidėti klientų poreikis išsigryninti pinigus. Žmonės, bijodami dėl savo ateities ir nepasitikėdami finansų įstaigomis, tikėtina, norės paimti jiems priklausančius pinigus iš mokėjimo sąskaitų ir saugoti juos grynaisiais. Dėl to finansų įstaigoms, teikiančioms grynųjų pinigų išdavimo paslaugas, rekomenduojame peržiūrėti tokių transakcijų stebėjimo taisykles.
  • Aukštos rizikos trečiosios valstybės, tokios kaip Rusija ir Kolumbija, aktyviai teikia humanitarinę pagalbą nuo COVID-19 nukentėjusioms valstybėms, įstaigoms, organizacijoms. Tam, kad būtina finansinė pagalba ilgai neužtruktų kelyje, skirkite daugiau dėmesio tokioms transakcijoms ir sukurkite procedūras, kurios leistų greitai, bet nuodugniai patikrinti finansines operacijas iš nurodytų valstybių.
  • Ne pelno siekiančių ir labdaros organizacijų veikla gali ypač suaktyvėti šiuo laikotarpiu. Būkite pasiruošę atidžiai stebėti pinigų srautus, skirtus šioms organizacijoms, kilus įtarimams, reikalauti papildomos informacijos. Gali atsirasti nemažai netikrų ne pelno siekiančių ir labdaros organizacijų, kurių vardu prisidengs nusikaltėliai, siekiantys legalizuoti nešvarius pinigus.

2. Sustiprinkite mokėjimo operacijų stebėjimą. Dėl išaugusio sukčiavimų internetinėje erdvėje skaičiaus (pvz., prekiaujama padirbtais vaistais, siūlomos prekės, kurių iš tikrųjų net nėra, ir pan.), stebint mokėjimo operacijas, reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į mokėjimo paskirtį – ar nėra perkamos neaiškios kilmės medicininės prekės, ar prekės nėra parduodamos už neįprastai didelę kainą, ir pan. Jei kyla įtarimų, stabdykite tokius mokėjimus ir reikalaukite papildomų paaiškinimų, analizuokite internetines svetaines, iš kurių yra perkamos įtartinos prekės.

3. Bendradarbiaukite ir dalinkitės informacija su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Lietuvos banku. Aktyviai teikite šioms įstaigoms informaciją apie įtartinas mokėjimo operacijas, sukčiavimo atvejus, iškilus bet kokioms abejonėms, kreipkitės dėl konsultacijos.

Mūsų patirtis