Sankcijų tikrinimo ypatumai

Finansų įstaigos turi pareigą nustatyti vidaus kontrolės procedūras, susijusias su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu („Sankcijos“). Šiuo metu yra nemažai skaitmeninių įrankių, sukurtų tam, kad palygintų kliento teikiamą informaciją su Sankcijų sąrašuose skelbiama informacija ir praneštų, jei rasti atitikimai. Atrodytų, viskas labai paprasta, programėlė patikrina informaciją, pateikia rezultatą ir jau aišku, ar kliento atžvilgiu yra taikomos Sankcijos.

Tačiau iš tikrųjų Sankcijų tikrinimo procesas yra sudėtingas ir sukeliantis nemažai iššūkių. Žemiau aptariama kokios Sankcijos yra aktualios finansų įstaigoms, veikiančioms Lietuvos Respublikoje ir kokie yra pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria finansų įstaigos įgyvendindamos savo pareigas šioje srityje.

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos Sankcijos

Sankcijos būna tarptautinės ir nacionalinės. Lietuvos Respublikoje yra įgyvendinamos tarptautinės Sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose, Europos Sąjungos reglamentuose ir kituose tarptautinių organizacijų sprendimuose dėl tarptautinių sankcijų, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Nacionalinės Sankcijos įprastai yra įgyvendinamos tik konkrečios valstybės teritorijoje, išskyrus Jungtinių Amerikos Valstijų („JAV“) nustatytas Sankcijas, kurių taikymo užtikrinimu rūpinasi JAV Užsienio turto kontrolės tarnyba – Office of Foreign Assets Control („OFAC“). JAV sankcijos yra taikomos visais atvejais, kai bent dalis mokėjimo transakcijos yra vykdoma JAV doleriais. Taigi, Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų įstaigos ir kiti subjektai privalo įgyvendinti JAV sankcijas, kai atsiskaitymai yra atliekami naudojant JAV dolerius.

Sankcijų sudėtingumas ir kintamumas

Asmenų ir subjektų, įtrauktų į įvairius Sankcijų sąrašus skaičius, sparčiai auga. Be to, šie sąrašai yra dažnai keičiami, o tai kelia rimtų iššūkių organizacijoms, turinčioms pareigą atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.

Kai kurios Sankcijos yra labai trumpalaikės, kaip pavyzdžiui, JAV Sankcijos paskelbtos 2019 metų spalio 14 d. keliems Turkijos subjektams, reaguojant į šios šalies veiksmus Šiaurės Sirijoje. Sankcijos buvo atšauktos po devynių dienų, todėl ypatingai svarbu turėti prieigą prie naujausių (nuolat atnaujinamų) Sankcijų sąrašų.

50 procentų taisyklė

Bet ne visos Sankcijos yra atspindėtos minėtuose Sankcijų sąrašuose. Pavyzdžiui, JAV OFAC yra paskelbusi „50 procentų taisyklę“, kuri numato, kad Sankcijos turi būti taikomos ir įmonėms, kurių 50 procentų ir daugiau akcijų yra valdomos sankcionuotų subjektų.

Europos Sąjungoje taip pat yra laikomasi taisyklės, kad jei atlikus mokėjimo transakciją, lėšos tampa prieinamos juridiniam asmeniui, daugiau nei 50 procentų valdomam sankcionuoto asmens, šios lėšos netiesiogiai tampa prieinamomis sankcionuotam asmeniui, todėl tokios transakcijos turėtų būti stabdomos ar imamasi kitų konkrečioje Sankcijoje numatytų priemonių.

Tai reiškia, kad finansų įstaigos turėtų nuodugniai išsiaiškinti kliento nuosavybės struktūrą, kad įsitikintų, jog daugiau nei 50 procentų įmonės nėra kontroliuojama sankcionuotų subjektų. Tas pats pasakytina ir apie sankcionuotų vyriausybių valdomus juridinius asmenis. Taigi, atitikties specialistai turėtų žinoti ir tokią informaciją.

Verta paminėti ir tai, kad yra rekomenduojama būti atsargiems ir užmezgant dalykinius santykius su įmonėmis, kurių akcijų paketas, valdomas sankcionuotų asmenų, yra truputį mažesnis nei 50 procentų. Todėl finansų įstaigoms išlieka pavojus būti pripažintoms, kaip netinkamai įgyvendinančioms Sankcijų patikrą, jei jos atlieka finansines transakcijas susijusias su įmonėmis, kurių, tarkime, 49,98 procentai akcijų yra valdoma sankcionuoto asmens.

Sektorinės Sankcijos

Daug iššūkių kelia ir sektorinės Sankcijos – tokios, kurios skirtos tam tikriems ūkio sektoriams ir draudžiančios tam tikros rūšies sandorius. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Sankcijos, nukreiptos prieš Rusijos finansų ir energetikos sektorius. Šių Sankcijų neįmanoma rasti konkrečių asmenų sąrašuose ir patikrinimas jų atžvilgiu negali būti atliktas automatiniais Sankcijų patikrinimo įrankiais.

Sankcijų sąrašų terminologijos neatitikimai

Vienas iš svarbiausių iššūkių, tenkančių finansų įstaigoms yra didžiulis skaičius klaidingų teigiamų perspėjimų („false positives“), kurie turi būti papildomai patikrinti atsakingo personalo. Tokie klaidingi teigiami perspėjimai apie tikrinamos informacijos sutapimą su pateikiama Sankcijų sąrašuose dažnai atsiranda dėl Sankcijų sąrašuose pateikiamos informacijos netikslumo. Pavyzdžiui, to paties asmens vardas ir pavardė gali būti parašyti keliais skirtingais būdais, gali būti nurodytos kelios gimimo datos, skirtingi adresai. Be to, kliento pateikta informacija taip pat ne visais atvejais yra surašyta tiksliai.

Transliteracijos keliami iššūkiai

Rusų, Arabų, Kinų, Tailandiečių, Korėjiečių ir daugeliu kitų kalbų rašmenimis surašyti vardai yra perrašomi iš originaliosios kalbos į romėniškus rašmenis. Vėlgi, tie patys vardai gali būti labai skirtingai transliteruojami ir Sankcijų sąrašuose atsiranda daugybė to paties vardo variantų. Be to, vardai, užrašyti originalia kalba negali būti patikrinti Sankcijų sąrašuose.

Nors Sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo procesas yra sudėtingas, visada vadovaukitės taisykle – geriau kelis kartus patikrinti, nei vieną kartą praleisti tai, kas svarbu. Artimiausiu laikotarpiu su jumis pasidalinsime antrąja įžvalgų dalimi, kurioje plačiau aptarsime, kaip spręsti mūsų paminėtus iššūkius ir kokios yra Sankcijų nesilaikymo pasekmės finansų įstaigoms.

Jeigu norėtumėte aktualiausią teisinę informaciją gauti į savo pašto dėžutę, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Mūsų patirtis