Sėkmingai apgynėme bankrutavusios įmonės akcininko interesus

Sėkmingai atstovavome bankrutavusios įmonės akcininkui byloje dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pareiškė bankrutavusios įmonės kreditorius.

Mūsų ginčų komandai pavyko įtikinti bylą nagrinėjusį teismą, kad įmonė nebuvo prie bankroto privesta tyčia: teismas nenustatė įmonės valdymo organų neteisėtų veiksmų, kurie būtų privedę įmonę prie bankroto, bei konstatavo, kad nėra pagrindo kvalifikuoti įmonės bankrotą tyčiniu.

Mūsų patirtis