Tinkama dalykinių santykių stebėsena: Lietuvos banko patarimai

Lietuvos bankas (LB) šių metų kovą paskelbė Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalgą (Apžvalga). Apžvalgoje pateikiami vertingi praktiniai patarimai, kaip organizuoti efektyvią kliento dalykinių santykių stebėseną, pritaikyti atitinkamus stebėsenos scenarijus bei tinkamai atlikti vidaus tyrimus.

Veiksminga dalykinių santykių bei operacijų stebėsena prasideda nuo tinkamo pasiruošimo. O čia svarbiausia – visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) rizikos vertinimas ir deramas klientų tikrinimas.

Kaip nurodo LB, tinkamai ir išsamiai atliktas visos veiklos PPTF rizikos vertinimas yra vienas iš pagrindinių vidaus dokumentų. Jo pagrindu sprendžiama dėl stebėsenos modelio ir konkrečių taikytinų finansų rinkos dalyvio stebėsenos sprendimų ir priemonių.

O tinkamą visos veiklos PPTF rizikos ir individualų kliento PPTF rizikos vertinimą pirmiausia reikėtų pradėti nuo veiksmingai įgyvendinamo deramo klientų tikrinimo, t. y. KYC, principo.

LB akcentuoja būtinybę stebėsenos scenarijus pritaikyti pagal finansų rinkos dalyvio verslo modelį ir klientų bazę. Svarbu nepasikliauti vien tik iš anksto sukonfigūruotais scenarijais perkant automatinės stebėsenos sprendimą iš paslaugų teikėjų. LB pabrėžia, kad finansų rinkos dalyviui taikant ir kuriant stebėsenos scenarijus, nereiktų apsiriboti vien tik vertės (sumos), valstybės (mokėjimų krypties) nustatymu. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į galimybę nustatyti labiau kompleksinius scenarijus, derinant kelis scenarijų kriterijus, pavyzdžiui, mokėjimo operacijų vertės ir valstybės dėmuo; mokėjimo operacijų vertės ir kliento politiškai pažeidžiamo asmens statuso dėmuo; mokėjimo operacijų vertės, kliento juridinės formos ir klientui priskirtos PPTF rizikos grupės dėmuo.

Nustatyti stebėsenos scenarijai turi būti reguliariai testuojami ir peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie būtų veiksmingi, aktualūs ir būtų orientuoti į rizikingesnes operacijas ir rizikingesnį klientų elgesį.

LB nurodė pagrindinius aspektus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant, ar stebėsenos scenarijai yra veiksmingi, pvz.: ar stebimos tiek įeinančios, tiek išeinančios mokėjimo operacijos, ar naudojami sukčiavimo prevencijai skirti scenarijai arba kitos stebėsenos priemonės ir pan. IT stebėsenos sprendimai turėtų būti lankstūs ir finansų įstaiga turėtų gebėti greitai panaudoti papildomas stebėsenos priemones.

Apžvalgoje LB aptarė ir vidaus tyrimų metu atliktinus veiksmus, nurodė nebaigtinį sąrašą aspektų, kurie turėtų būti vertinami, pvz.: mokėjimų operacijų paaiškinamumas, loginis ir ekonominis pagrįstumas, operacijų vertė, mokėjimo kryptys ir kt. LB akcentavo, kad nors teisės aktuose nėra nurodytas vidaus tyrimų atlikimo terminas, pačios PPTF prevencijos tikslas – užkirsti kelią nusikalstamai veikai, dėl to įspėjimų peržiūra arba tyrimai dėl įtartinos kliento veiklos turi būti atliekami kaip įmanoma operatyviau.

LB pateikė net 12 netinkamai vykdomos stebėsenos pavyzdžių, kurie gali pagelbėti finansų įstaigoms atliekant savikontrolės testą, siekiant įvertinti turimų stebėsenos scenarijų ir atliekamų veiksmų efektyvumą.

Ši Apžvalga yra LB skelbiamos straipsnių serijos „Analizė ir tyrimai“ dalis, kuri skirta didinti naujų finansų rinkos dalyvių ir produktų atitikties brandą.

Mūsų patirtis