10 taisyklių, kurias reikia žinoti mokestinio patikrinimo metu

mokestinis patikrinimas
Edvinas Lenkauskas

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777

Mokestiniai patikrinimai dažniausiai mokesčių mokėtojus užklumpa staiga ir netikėtai, todėl tai mokesčių mokėtojui visada sukelia streso ir nepatogumų. Net ir tas mokesčių mokėtojas, kuris itin kruopščiai vykdo buhalterinę apskaitą ir stengiasi tinkamai apskaičiuoti mokėtinus mokesčius, niekados nesijaučia saugus esant mokestiniam patikrinimui. Net menkiausia žmogiškumo ar apdairumo klaida gali lemti mokesčių įstatymų pažeidimus.

Todėl dažnai mokesčių mokėtojams iškyla klausimas: ką reikia daryti, kai yra pradedamas mokestinis patikrinimas. Pateikiame 10 taisyklių, kurias turėtų žinoti kiekvienas mokesčių mokėtojas, sulaukęs mokestinio patikrinimo.

1. Išlikti ramiam. Labai svarbu mokestinio patikrinimo metu mokesčių mokėtojui išlikti ramiam, nepanikuoti, atsakinėti į klausimus tiksliai ir tik savo kompetencijos ribose. Tai, kas bus pasakyta mokesčių administratoriui, gali būti užfiksuota ir panaudota prieš mokesčių mokėtoją.

2. Informuoti mokesčių teisės specialistą. Atvykus mokesčių administratoriui, būtina nedelsiant informuoti vadovybę ir teisės skyriaus vadovą. Jis turėtų paskirti mokesčių teisės specialistą, kuris lydės tyrėjus viso patikrinimo metu ir konsultuos darbuotojus.

3. Išsiaiškinti, kokio tipo mokestinis patikrinimas yra atliekamas. Mokesčių administratorius turi teisę atlikti mokestinius tyrimus ir patikrinimus, kurie dar yra skirstomi į teminius, kompleksinius ir operatyvius patikrinimus. Nuo mokestinio patikrinimo tipo gali skirtis mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos.

4. Išsiaiškinti, koks yra mokestinio patikrinimo objektas. Mokesčių mokėtojo pareiga bendradarbiauti kyla tik mokestinio patikrinimo pavedimo ribose. Mokesčių administratoriui turi būti teikiami tik tokie dokumentai, iš kurių turinio galima patikrinti mokesčių apskaičiavimo bei sumokėjimo teisingumą.

5. Išsiaiškinti, koks yra tikrinamasis laikotarpis. Pavedime tikrinti turi būti nurodyta, nuo kada mokesčių administratorius turi teisę tikrinti mokesčių mokėtoją ir koks yra tiriamasis laikotarpis. Galima neįleisti tyrėjų, jeigu pavedime tikrinti nurodyti tikrinimo terminai yra pasibaigę arba dar neprasidėję. Taip pat privaloma teikti tik tuos dokumentus, kurie yra susiję su tiriamuoju laikotarpiu.

6. Patikrinti tyrėjų tapatybes ir įgaliojimus. Į savo patalpas galima įleisti tik tuos asmenis, kurie yra įvardinti pavedimuose tikrinti. Tyrėjai privalo pateikti tarnybinį pažymėjimą ir pavedimą tikrinti, su kuriuo turi būti supažindintas mokesčių mokėtojas. Jeigu atvyko asmenys, nenurodyti pavedime tikrinti, tokių asmenų galima neįleisti į patalpas.

7. Teikti tik tokius dokumentus, kuriuos privaloma turėti. Galima neteikti ir nerinkti duomenų, kurių mokesčių mokėtojas neturi ir neprivalo turėti pagal galiojančius teisės aktus (pvz., tam tikri mokesčių mokėtojo duomenų apibendrinimai, analizės, vidiniai apskaičiavimai ar suvestinės). Privaloma pateikti tik pirminius dokumentus. Perduotus dokumentus būtina reikalauti surašyti dokumentų poėmio akte. Visi mokesčių administratoriaus reikalavimai turi būti proporcingi ir mokesčių administratoriaus veiksmai neturi be reikalo apsunkinti mokesčių mokėtojo veiklos – galima reikalauti papildomo laiko surinkti didelės apimties informaciją.

8. Teikti detalius paaiškinimus tik raštu. Nėra jokios pareigos skubėti ir teikti visus paaiškinimus žodžiu. Visus detalius paaiškinimus visada reikia siekti pateikti raštu, kai gerai viską apgalvosite ir prisiminsite. Tą reikėtų atlikti per tikrintojų nustatytą protingą laiką.

9. Laiku pateikti dokumentus, susijusius su patikrinimo dalyku. Be svarbių priežasčių pavėluotas dokumentų pateikimas mokestiniame ginče yra vertintinas kritiškai.

10. Fiksuoti mokesčių administratoriaus praleistą laiką atliekant tyrimą. Įstatymas taip pat gina mokesčių mokėtoją, nustatydamas, kad mokestinis patikrinimas nuvykus pas mokesčių mokėtoją negali trukti tam tikrą laiką.

Jeigu jums reikalinga teisinė konsultacija mokestinio patikrinimo klausimais, kreipkitės į mūsų mokesčių komandą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį