Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM: 3 klausimai, į kuriuos turite atsakyti

mokesčių teisė
Mantas Juozaitis

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777

Jeigu jūs teikiate skaitmenines paslaugas kitų ES valstybių narių klientams ir norite sužinoti, kokios su PVM susijusios prievolės jums kyla, reikia atsakyti sau tik į tris klausimus.

1. Ką jūs parduodate – paslaugas ar prekes? Atsakymas nėra toks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Prekės – bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros energija, dujos, šilumos, vėsumos ir kitų rūšių energija, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą (servituto, uzufrukto, užstatymo teisės ar ilgalaikės nuomos) nustatymas ar perdavimas.

Paslaugų teikimas – bet koks sandoris dėl bet kokio civilinių teisių objekto, jeigu šis sandoris nelaikomas prekių tiekimu, įskaitant nestandartizuotos programinės įrangos pardavimą ar kitokį perdavimą; nuomą; nematerialiojo turto ir turtinių teisių perdavimą; statybos darbus; įsipareigojimą susilaikyti nuo veiksmų ar juos toleruoti.

Pvz., spausdintos knygos pardavimas yra prekės tiekimas, o elektroninės knygos pardavimas yra paslaugos teikimas.

2. Kokio tipo paslaugas jūs teikiate – įprastas ar elektronines (skaitmenines)?

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos – teikiamos internetu arba elektroniniu tinklu. Jų teikimas yra automatizuotas ir jų teikimo neįmanoma užtikrinti be informacinių technologijų panaudojimo.

Skaitmeninių paslaugų grupei priskiriamos ir televizijos bei radijo transliavimo paslaugos.

Elektroninėmis paslaugomis laikomi internetiniai žaidimai, el. knygos (jei nėra parduodamos kompaktiniuose diskuose), paieška įvairiose duomenų bazėse, reklamos ploto suteikimas interneto svetainėse, programinės įrangos pardavimas (kai parduodama įranga yra parsisiunčiama iš interneto, o ne atsiunčiama kompaktiniame diske) ar licencijos suteikimas, muzikos ar filmų (kai muzika ar filmai yra parsisiunčiami iš interneto, o ne atsiunčiami kompaktiniame diske) pardavimas, automatizuoti nuotoliniai ar elektroniniai mokymai, el. žurnalų ar laikraščių prenumerata ir pan.

3. Kur yra jūsų pirkėjai?

Pagrindinė taisyklė – paslaugos laikomos suteiktomis ten, kur įsikūręs pirkėjas, taigi toje valstybėje ir turi būti mokamas PVM už šias paslaugas.

Jūsų patogumui pateikiame skaitmeninių paslaugų PVM taisyklių schemą:

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį