Individualūs BDAR mokymai jūsų organizacijoje

Neabejojame, kad esate susipažinę su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir savo įmonės veikloje laikotės jo reikalavimų.

Bet ar žinojote, kad darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo būti reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) mokomi apie atitinkamus duomenų saugumo reikalavimus ir atsakomybes.

Esame parengę kelias skirtingas mokymų programas įmonėms, iš kurių galite pasirinkti jūsų verslo poreikius labiausiai atitinkančią.

1. BDAR pradžiamokslis.

Praktiniai BDAR įgyvendinimo aspektai:

 • Kodėl svarbu žinoti, kas yra asmens duomenys? Pateikiamas asmens duomenų sąvokos apibrėžimas bei dažniausi pavyzdžiai darbinėje veikloje. Paaiškinamas, koks asmens duomenų ir konfidencialios informacijos ryšys.
 • Teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Pateikiama informacija, kokie asmens duomenys ir duomenų tvarkymo operacijos paprastai atliekamos konkrečių darbuotojų vykdomų funkcijų metu bei kokie reikalavimai taikomi šioms duomenų operacijoms (teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos). Pateikiama informacija apie asmenų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkyme, kategorijas.
 • Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykiai. Kas yra duomenų tvarkytojas? Kokie reikalavimai keliami duomenų tvarkytojui? Kodėl reikalinga sutartis tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo? kas turi būti įtraukta į sutartį su duomenų tvarkytoju? Kada galima duomenų tvarkytojui pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją (subtvarkytoją)? duomenų tvarkytojo atsakomybė).
 • Asmens duomenų saugumas. Pateikiama informacija, kaip atpažinti pažeidimą ir kaip reaguoti.
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimų apžvalga: kaip nekartoti kitų padarytų klaidų?
 • Rekomendacijos ir geroji praktika kaip tvarkyti asmens duomenis organizacijos viduje.

 

2. Nuo įdarbinimo iki darbo santykių pabaigos: ar žinote kaip teisingai tvarkyti asmens duomenis?

Ką derėtų žinoti, įdarbinant darbuotojus?

 • Kokią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą privalome pateikti kandidatui?
 • Kokius duomenis galima tvarkyti ir saugoti?
 • Ar galima naudoti asmens duomenis, surinktus iš skirtingų šaltinių (mokamų duomenų bazių, LinkedIn, Facebook ir t.t.)?
 • Netiesiogiai iš kandidato surinkti asmens duomenys. Ar privalome apie tai informuoti kandidatą?
 • Ką daryti su duomenimis pasibaigus atrankos procesui?

BDAR ypatumai darbo santykių metu.

 • Teisiniai pagrindai, tvarkant darbuotojų asmens duomenis. Kada galima remtis sutikimu?
 • Dokumentai, padėsiantys užtikrinti BDAR atitiktį .
 • Kada reikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimo testą?
 • Darbuotojų stebėsena darbo vietoje. Ką turite žinoti?
 • Kam galima perduoti darbuotojų asmens duomenis?

Veiksmai, kurių privalote imtis, nutrūkus darbo santykiams.

 • Duomenų trynimas. Kiek laiko galite saugoti asmens duomenis?
 • Darbuotojo asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais pasibaigus darbo santykiams.
 • Kokias teises turi darbuotojas?

 

3. Šešeri metai BDAR labirintuose: ką išmokome ir ko dar reikia pasimokyti

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pamokos.

 • Aktualiausios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos ir kita informacija.
 • Informacijos pritaikymas praktikoje ir patarimai verslui.

Baudos už BDAR pažeidimus Lietuvoje: kokių klaidų nekartoti?

 • BDAR baudų apžvalga Lietuvoje.
 • Kokias tendencijas galima pastebėti?
 • Ko būtų galima pasimokyti?

Teismą pasiekę BDAR ginčai Lietuvoje.

 • Su BDAR susijusių teismų sprendimų Lietuvoje apžvalga.
 • Teismo sprendimų reikšmė BDAR taikymui.
 • Praktiniai patarimai verslui.

Naujausios Europos duomenų apsaugos valdybos gairės ir jų pritaikymas praktikoje.

Milijonus kainuojančios klaidos: didžiausios baudos už BDAR pažeidimus.

Aktualiausi Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimai.

Žvilgsnis į ateitį.

 

4. BDAR auditas kaip būdas savarankiškai suvaldyti teisines rizikas

 • Ar tinkamai gebate identifikuoti tvarkomus asmens duomenis.
 • Ar tinkamai nustatote tvarkomų asmens duomenų tikslus.
 • Ar tinkamai nustatote teisinius pagrindus duomenų tvarkymo veiksmams pagrįsti.
 • Ar turite visus privalomus BDAR dokumentus.
 • Ar nerenkate perteklinių duomenų apie savo darbuotojus.
 • Ar pakankamai dėmesio skiriate darbuotojams apmokyti.
 • Ar tinkamai informuojate klientus apie jų tvarkomus asmens duomenis.
 • Ar tinkamai nustatote asmens duomenų saugojimo terminus.
 • Ar tinkamai naikinate asmens duomenis.
 • Ar tinkamai esate apsibrėžę prieigos teises prie asmens duomenų.
 • Ar su visais duomenų tvarkytojais yra pasirašytos asmens duomenų tvarkymo sutartys.
 • Ar laikotės asmens duomenų perdavimui taikomų reikalavimų.
 • Ar tinkamai įgyvendinate duomenų subjektų teises.
 • Ar internetinės svetainės turinys atitinka BDAR reikalavimus.
 • Ar laikotės kitų asmens duomenų apsaugai keliamų reikalavimų.

Kaina

Mokymų kaina priklauso nuo mokymų trukmės:

 • 2 akademinių valandų mokymų kaina – 1 100 EUR plius PVM
 • 3 akademinių valandų mokymų kaina – 1 500 EUR plius PVM
 • 4 akademinių valandų mokymų kaina – 1 800 EUR plius PVM
 • 5 akademinių valandų mokymų kaina – 2 000 EUR plius PVM

 

Susisiekime aptarti jūsų poreikius dėl mokymų el. paštu raminta.stravinskaite@motieka.com arba telefonu +37068261556.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį