Duomenų apsauga

Praktikos sritys

Sektoriai

Kodėl mūsų komanda?

Kuo galime padėti?

Naujausia patirtis

Įžvalgos

Pripažinimas

Duomenų apsauga yra problema, kurios negalima ignoruoti, ypač atsižvelgiant į griežtas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nustatytas teises ir pareigas.

Patyrę teisininkai teikia tikslingas, išsamias ir per daugelį metų sukaupta patirtimi paremtas teisines konsultacijas, kad verslai atitiktų priežiūros institucijų lūkesčius. Mes padedame klientams susigaudyti šioje sudėtingoje teisės srityje, užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir suvaldyti pasekmes, kai jos kyla dėl BDAR pažeidimų.

Mūsų stiprybės:

 • Patyrusi ir specializuota komanda. Mes specializuojamės visais duomenų apsaugos klausimais. Nesvarbu, ar tai būtų vien tik iš BDAR kylantys reikalavimai ar su LR darbo kodeksu, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais nacionaliniais teisės aktais koreliuojantys reikalavimai, mūsų komanda yra pasiryžusi padėti. Mes konsultuojame visais aktualiais klausimais dėl privatumo politikos, duomenų saugojimo reikalavimų, skundų ir ginčų nagrinėjimo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, duomenų perdavimo ar atskleidimo, duomenų apsaugos pažeidimų ir slapukų naudojimo. Taip pat teikiame konsultacijas ir dėl asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, kurie yra taikomi tvarkant ir perduodant duomenis keliose jurisdikcijose.
 • Įvairiapusiškumas. Mumis pasitiki ir smulkus verslas, ir didelės korporacijos. Šiandien BDAR paslaugos aktualios daugeliui inovatyvių verslų, nepriklausomai nuo jų dydžio ir masto. Konsultuojame įvairių sektorių atstovus – gamybos, apgyvendinimo paslaugų, el. prekybos, IT, finansų srities ir daugelį kitų. Esame pasiruošę jums padėti nepriklausomai nuo to, kokiam sektoriui jūs atstovaujate.
 • Tarptautinis pripažinimas. Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500” mūsų komandos narius rekomenduoja kaip technologijų, telekomunikacijų bei žiniasklaidos srities ekspertus.
 • Indėlis formuojant supratimą apie duomenų apsaugą ir jos svarbą. Aktyviai rengiame duomenų apsaugos mokymus. Organizuojame individualius organizacijų ir viešai prieinamus mokymus, kurių metų pristatome aktualiausias naujienas duomenų apsaugos klausimais. Reguliariai rengiame straipsnius, kur pateikdami apibendrintą informaciją svarbiausiais duomenų apsaugos klausimais.

Šiandien dauguma verslų žino, kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir pagrindiniai BDAR dokumentai, supranta jų svarbą ir daugmaž žino, ko griežtai negalima daryti. Bet, kaip rodo praktika, didžioji dalis įmonių asmens duomenis tvarko neteisingai, ne iki galo išpildo reikalavimus, dėl ko vėliau susiduria su duomenų nutekinimo krizėmis ir sulaukia baudų iš priežiūros institucijų.

Tendencijos rodo, kad ateityje žvilgsnis į duomenų apsaugą bus dar atidesnis, o sprendimai bei baudos – griežtesni. Tad, jei dar nesate pasirūpinę jums patikėtų asmens duomenų saugumu, pats laikas tai padaryti.

Mūsų komanda pasirengusi identifikuoti teisines rizikas ir padėti įgyvendinti aktualius teisės aktų reikalavimus duomenų apsaugos srityje.

 

Teikiame šias paslaugas duomenų apsaugos srityje:

 • Duomenų apsaugos auditas. Atliekame jūsų tvarkomų duomenų auditą ir padedame įsivertinti pagrindines rizikas.
 • Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo. Turime daug patirties konsultuojant stambius viešojo ir privataus sektoriaus klientus sudarant susitarimus dėl duomenų perdavimo. Taip pat konsultuojame įvairias finansų įstaigas ir kitus paslaugų teikėjus duomenų apsaugos klausimais, susijusiais su dideliais užsakomųjų IT paslaugų projektais. Rengiame BDAR reikalavimus atitinkančias duomenų tvarkymo sutartis ir jų pakeitimus (visi BDAR dokumentai bei kitos BDAR paslaugos).
 • Privatumo pranešimai ir atitikties dokumentai. Mūsų teisininkai turi daug patirties rengiant ir peržiūrint klientų privatumo pranešimus, įskaitant pranešimus skirtus vaikams. Mes taip pat konsultuojame ir rengiame reikalavimus atitinkančius dokumentus, įskaitant privatumo politikas ir kitus dokumentus, susijusius su informacijos valdymo ir saugumo klausimais.
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir pranešimai apie pažeidimus. Kadangi asmens duomenų saugumo pažeidimai gali turėti rimtų pasekmių įmonėms, konsultuojame klientus asmens duomenų saugumo pažeidimo klausimais, taip pat rengiame pranešimus apie įvykusį pažeidimą ir teikiame tokius pranešimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Tiesioginė rinkodara. Mūsų komanda pataria, kaip organizuoti rinkodaros kampanijas, jog jos atitiktų keliamus BDAR reikalavimus, įskaitant galiojančių sutikimų parengimą.
 • Atstovavimas. Atstovaujame savo klientų interesus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teisminiuose ginčuose dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų. Be to, konsultuojame asmens duomenų pažeidimų tyrimo klausimais ir rengiame privalomus pranešimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nukentėjusiesiems. Taip pat padedame klientams įvykdyti nacionalinių teisės aktų keliamus reikalavimus, numatančius įpareigojimą duomenų valdytojui ištaisyti padėtį, siekiant išvengti pažeidimų ateityje.
 • Edukacija. Rengiame kiekvienai organizacijai pritaikytus mokymus duomenų apsaugos srityje.
 • Poveikio privatumui vertinimas. Atliekame jūsų organizacijos poveikio privatumui vertinimą, kaip to reikalauja BDAR, ir padedame įvertinti šiuo metu atliekamų ar ketinamų atlikti ateityje duomenų tvarkymo operacijų pobūdį ir jautrumą.
Raminta Stravinskaitė

Ar asmens duomenų perdavimas į Rusiją vis dar yra teisėtas?

liepos 27, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Apie įvykusius duomenų apsaugos pažeidimus būtina informuoti

liepos 21, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Artėja VDAI patikrinimai. Ar teisingai savo svetainėje naudojate slapukus?

birželio 29, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Slapukų naudojimas: kokius namų darbus reikia atlikti

birželio 9, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

BDAR reikalavimai vykdantiems vaizdo stebėjimą

gegužės 5, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ar galima apsiginti nuo prekių ženklų vagysčių Rusijoje?

balandžio 1, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ketvirti metai su BDAR: apžvalga, naujovės ir prognozės

vasario 10, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Didžiausios 2021 m. baudos už BDAR pažeidimus. Ko galime pasimokyti?

sausio 10, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Tūkstančius siekiančios baudos netinkamai pateikus informaciją dėl kainų sumažinimo: kaip to išvengti?

gruodžio 22, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Populiariausi mitai apie duomenų anonimizavimą

lapkričio 18, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Asmens duomenų anonimizavimas: reikšmė ir metodai

lapkričio 11, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

BDAR reikalavimai viešuosiuose pirkimuose

spalio 27, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ar jūsų verslas pasiruošęs „Omnibus“ direktyvai?

spalio 14, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Vaiko kodekas: kaip tvarkyti nepilnamečių asmens duomenis?

spalio 7, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ką apie Vaiko kodeksą turėtų žinoti verslas

rugsėjo 23, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Nepamirškite pasiruošti darbuotojų periodinio sveikatos tikrinimosi tvarkos

rugsėjo 13, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Tiesioginė rinkodara ir BDAR: ar suderinama? TIPS and TRICKS

birželio 16, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Darbuotoju stebėsena: kokias ribas nustatato BDAR

gegužės 20, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Iššūkiai teikiant paslaugas ir prekes internete nepilnamečiams

balandžio 26, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Privalomi ir rekomenduotini turėti BDAR dokumentai

balandžio 21, 2021
Skaityti daugiau

Rasa Fokaitė

Kokybės ir projektų vadovė

Ramintos Stravinskaitės mokymų temos pateikiamos labai konstruktyviai. Gana sudėtingas turinys pristatomas tinkamu tempu, pabrėžiant svarbesnes vietas ir pateikiant praktinius pavyzdžius. Mokymuose verta dalyvauti ir pirmą kartą, ir pakartoti norint prisiminti taikomus reikalavimus.

Kodėl mūsų komanda?

Duomenų apsauga yra problema, kurios negalima ignoruoti, ypač atsižvelgiant į griežtas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nustatytas teises ir pareigas.

Patyrę teisininkai teikia tikslingas, išsamias ir per daugelį metų sukaupta patirtimi paremtas teisines konsultacijas, kad verslai atitiktų priežiūros institucijų lūkesčius. Mes padedame klientams susigaudyti šioje sudėtingoje teisės srityje, užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir suvaldyti pasekmes, kai jos kyla dėl BDAR pažeidimų.

Mūsų stiprybės:

 • Patyrusi ir specializuota komanda. Mes specializuojamės visais duomenų apsaugos klausimais. Nesvarbu, ar tai būtų vien tik iš BDAR kylantys reikalavimai ar su LR darbo kodeksu, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais nacionaliniais teisės aktais koreliuojantys reikalavimai, mūsų komanda yra pasiryžusi padėti. Mes konsultuojame visais aktualiais klausimais dėl privatumo politikos, duomenų saugojimo reikalavimų, skundų ir ginčų nagrinėjimo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, duomenų perdavimo ar atskleidimo, duomenų apsaugos pažeidimų ir slapukų naudojimo. Taip pat teikiame konsultacijas ir dėl asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, kurie yra taikomi tvarkant ir perduodant duomenis keliose jurisdikcijose.
 • Įvairiapusiškumas. Mumis pasitiki ir smulkus verslas, ir didelės korporacijos. Šiandien BDAR paslaugos aktualios daugeliui inovatyvių verslų, nepriklausomai nuo jų dydžio ir masto. Konsultuojame įvairių sektorių atstovus – gamybos, apgyvendinimo paslaugų, el. prekybos, IT, finansų srities ir daugelį kitų. Esame pasiruošę jums padėti nepriklausomai nuo to, kokiam sektoriui jūs atstovaujate.
 • Tarptautinis pripažinimas. Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500” mūsų komandos narius rekomenduoja kaip technologijų, telekomunikacijų bei žiniasklaidos srities ekspertus.
 • Indėlis formuojant supratimą apie duomenų apsaugą ir jos svarbą. Aktyviai rengiame duomenų apsaugos mokymus. Organizuojame individualius organizacijų ir viešai prieinamus mokymus, kurių metų pristatome aktualiausias naujienas duomenų apsaugos klausimais. Reguliariai rengiame straipsnius, kur pateikdami apibendrintą informaciją svarbiausiais duomenų apsaugos klausimais.

Kuo galime padėti?

Šiandien dauguma verslų žino, kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir pagrindiniai BDAR dokumentai, supranta jų svarbą ir daugmaž žino, ko griežtai negalima daryti. Bet, kaip rodo praktika, didžioji dalis įmonių asmens duomenis tvarko neteisingai, ne iki galo išpildo reikalavimus, dėl ko vėliau susiduria su duomenų nutekinimo krizėmis ir sulaukia baudų iš priežiūros institucijų.

Tendencijos rodo, kad ateityje žvilgsnis į duomenų apsaugą bus dar atidesnis, o sprendimai bei baudos – griežtesni. Tad, jei dar nesate pasirūpinę jums patikėtų asmens duomenų saugumu, pats laikas tai padaryti.

Mūsų komanda pasirengusi identifikuoti teisines rizikas ir padėti įgyvendinti aktualius teisės aktų reikalavimus duomenų apsaugos srityje.

 

Teikiame šias paslaugas duomenų apsaugos srityje:

 • Duomenų apsaugos auditas. Atliekame jūsų tvarkomų duomenų auditą ir padedame įsivertinti pagrindines rizikas.
 • Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo. Turime daug patirties konsultuojant stambius viešojo ir privataus sektoriaus klientus sudarant susitarimus dėl duomenų perdavimo. Taip pat konsultuojame įvairias finansų įstaigas ir kitus paslaugų teikėjus duomenų apsaugos klausimais, susijusiais su dideliais užsakomųjų IT paslaugų projektais. Rengiame BDAR reikalavimus atitinkančias duomenų tvarkymo sutartis ir jų pakeitimus (visi BDAR dokumentai bei kitos BDAR paslaugos).
 • Privatumo pranešimai ir atitikties dokumentai. Mūsų teisininkai turi daug patirties rengiant ir peržiūrint klientų privatumo pranešimus, įskaitant pranešimus skirtus vaikams. Mes taip pat konsultuojame ir rengiame reikalavimus atitinkančius dokumentus, įskaitant privatumo politikas ir kitus dokumentus, susijusius su informacijos valdymo ir saugumo klausimais.
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir pranešimai apie pažeidimus. Kadangi asmens duomenų saugumo pažeidimai gali turėti rimtų pasekmių įmonėms, konsultuojame klientus asmens duomenų saugumo pažeidimo klausimais, taip pat rengiame pranešimus apie įvykusį pažeidimą ir teikiame tokius pranešimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Tiesioginė rinkodara. Mūsų komanda pataria, kaip organizuoti rinkodaros kampanijas, jog jos atitiktų keliamus BDAR reikalavimus, įskaitant galiojančių sutikimų parengimą.
 • Atstovavimas. Atstovaujame savo klientų interesus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teisminiuose ginčuose dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų. Be to, konsultuojame asmens duomenų pažeidimų tyrimo klausimais ir rengiame privalomus pranešimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nukentėjusiesiems. Taip pat padedame klientams įvykdyti nacionalinių teisės aktų keliamus reikalavimus, numatančius įpareigojimą duomenų valdytojui ištaisyti padėtį, siekiant išvengti pažeidimų ateityje.
 • Edukacija. Rengiame kiekvienai organizacijai pritaikytus mokymus duomenų apsaugos srityje.
 • Poveikio privatumui vertinimas. Atliekame jūsų organizacijos poveikio privatumui vertinimą, kaip to reikalauja BDAR, ir padedame įvertinti šiuo metu atliekamų ar ketinamų atlikti ateityje duomenų tvarkymo operacijų pobūdį ir jautrumą.

Naujausia patirtis

Įžvalgos

Raminta Stravinskaitė

Ar asmens duomenų perdavimas į Rusiją vis dar yra teisėtas?

liepos 27, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Apie įvykusius duomenų apsaugos pažeidimus būtina informuoti

liepos 21, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Artėja VDAI patikrinimai. Ar teisingai savo svetainėje naudojate slapukus?

birželio 29, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Slapukų naudojimas: kokius namų darbus reikia atlikti

birželio 9, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

BDAR reikalavimai vykdantiems vaizdo stebėjimą

gegužės 5, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ar galima apsiginti nuo prekių ženklų vagysčių Rusijoje?

balandžio 1, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ketvirti metai su BDAR: apžvalga, naujovės ir prognozės

vasario 10, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Didžiausios 2021 m. baudos už BDAR pažeidimus. Ko galime pasimokyti?

sausio 10, 2022
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Tūkstančius siekiančios baudos netinkamai pateikus informaciją dėl kainų sumažinimo: kaip to išvengti?

gruodžio 22, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Populiariausi mitai apie duomenų anonimizavimą

lapkričio 18, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Asmens duomenų anonimizavimas: reikšmė ir metodai

lapkričio 11, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

BDAR reikalavimai viešuosiuose pirkimuose

spalio 27, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ar jūsų verslas pasiruošęs „Omnibus“ direktyvai?

spalio 14, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Vaiko kodekas: kaip tvarkyti nepilnamečių asmens duomenis?

spalio 7, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Ką apie Vaiko kodeksą turėtų žinoti verslas

rugsėjo 23, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Nepamirškite pasiruošti darbuotojų periodinio sveikatos tikrinimosi tvarkos

rugsėjo 13, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Tiesioginė rinkodara ir BDAR: ar suderinama? TIPS and TRICKS

birželio 16, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Darbuotoju stebėsena: kokias ribas nustatato BDAR

gegužės 20, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Iššūkiai teikiant paslaugas ir prekes internete nepilnamečiams

balandžio 26, 2021
Skaityti daugiau
Raminta Stravinskaitė

Privalomi ir rekomenduotini turėti BDAR dokumentai

balandžio 21, 2021
Skaityti daugiau

Pripažinimas

Rasa Fokaitė

Kokybės ir projektų vadovė

Ramintos Stravinskaitės mokymų temos pateikiamos labai konstruktyviai. Gana sudėtingas turinys pristatomas tinkamu tempu, pabrėžiant svarbesnes vietas ir pateikiant praktinius pavyzdžius. Mokymuose verta dalyvauti ir pirmą kartą, ir pakartoti norint prisiminti taikomus reikalavimus.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį