Sėkmingai atstovavome Sveikatos mokslų universitetui administracinėje byloje

„Motieka ir Audzevičius“ ginčų sprendimo specialistai sėkmingai atstovavo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui administracinėje byloje dėl rektoriaus rinkimų teisėtumo.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2021 metais priėmė sprendimą, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimai įvyko tariamai pažeidžiant galiojantį teisinį reguliavimą, nes rektorių rinkusi universiteto taryba buvo neteisėtos sudėties. Toks sprendimas buvo grindžiamas faktu, kad rektoriaus rinkimų metu universiteto taryboje trūko keleto narių ir ne visi universiteto padaliniai buvo atstovaujami.

Universitetas apskundė minėtą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimą teismui.

Vilniaus apygardos administracinis teismas visiškai tenkino universiteto skundą ir panaikino ginčijamą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimą. Teismas visiškai sutiko su mūsų argumentais ir pripažino, kad universiteto Taryba rektoriaus rinkimų metu buvo tokios sudėties, kuri suteikė teisę teisėtai išrinkti rektorių.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį