Stambaus projekto lengvata = jokio pelno mokesčio?

pelno mokesčio lengvata
Mantas Juozaitis

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777
Ada Tarasevičiūtė

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777

Nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių verslo subjektams atsirado nauja galimybė sutaupyti mokamą pelno mokestį ir pastarąjį panaudoti verslo galimybių plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui ir pan.

Ši mokestinė lengvata taikoma juridiniams asmenims, kurie yra sudarę stambių projektų investicijų sutartis. Nuo sutarties įsigaliojimo dienos juridiniai asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus, gali būti iki 20 metų atleidžiami nuo pelno mokesčio mokėjimo.

1. Stambus projektas. Kas tai?

Stambus projektas – duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis.

Apibrėžime minima stambaus projekto investicijų sutartis privalo būti sudaryta tarp juridinio asmens, pretenduojančio į stambaus projekto lengvatą, ir atitinkamos Vyriausybės įgaliotos institucijos (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų). Šios sutarties sudarymas būtinas tam, kad lengvatos gavėjas ir valstybė, kuri teikia šią lengvatą, žinotų savo teises ir atitinkamai laikytųsi įsipareigojimų.

2. Sąlygos, kurias būtina atitikti norint pasinaudoti stambaus projekto lengvata.

Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 58 str. 162 ir 163 dalyse yra įtvirtintos sąlygos, iš kurių visas privalo tenkinti verslo subjektas, siekiantis pasinaudoti stambaus projekto lengvata. Būtina pabrėžti, kad nuo 2024-07-01 įsigalios naujas teisinis reguliavimas, kuriuo bus šiek tiek pakoreguotos sąlygos stambaus projekto lengvatai gauti.

Kadangi verslo investicijų pasiskirstymas Vilniuje yra kur kas didesnis nei kituose Lietuvos regionuose, įstatymų leidėjas suformulavo skirtingas sąlygas, kurias privalo atitikti verslo subjektas, įgyvendindamas stambųjį projektą Vilniuje ir likusioje Lietuvos dalyje.

Sąlygos, kurias nuo 2024-07-01 turės atitikti juridinis asmuo, siekiantis pasinaudoti stambaus projekto lengvata, investuodamas Vilniuje (PMĮ 58 str. 162 d.):

 • juridinis asmuo, siekiantis stambaus projekto lengvatos, turi sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį su atitinkama Vyriausybės įgaliota institucija;
 • naujai sukurtų darbo vietų skaičius stambiam projektui įgyvendinti mokestiniais metais turi būti ne mažesnis kaip 200 arba nuo 20 iki 199 naujų darbo vietų. 20 darbuotojų privalo uždirbti 125 proc. vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio (VMDU), o kiti darbuotojai – VMDU, kurio dydis priklauso nuo savivaldybės, kurioje įgyvendinamas stambus projektas.
 • investicijos į stambų projektą turi siekti bent 30‘000‘000 EUR;
 • juridinis asmuo turi nesinaudoti šiomis pelno mokesčio lengvatomis:
  • laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažiau kaip 1‘000‘000 EUR, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus šešis mokestinius laikotarpius taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas (PMĮ 58 str. 16 d. 1 p.);
  • LEZ įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažiau kaip 100‘000 EUR, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus šešis mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas (PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.);
  • juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą PMĮ 58 str. 163 įtvirtintais pagrindais.
 • bent 75 proc. juridinio asmens pajamų mokestiniu laikotarpiu turi sudaryti pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • būtina turėti auditoriaus išvadą, kurioje būtų nurodytos juridinio asmens investicijos į stambų projektą.

Sąlygos, kurias nuo 2024-07-01 turės atitikti juridinis asmuo, siekiantis pasinaudoti stambaus projekto lengvata, investuodamas kituose Lietuvos regionuose (PMĮ 58 str. 162 d.):

 • juridinis asmuo, siekiantis stambaus projekto lengvatos, turi sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį su atitinkama Vyriausybės įgaliota institucija;
 • naujų darbo vietų skaičius stambiam projektui įgyvendinti mokestiniais metais turi būti ne mažesnis kaip 150 arba nuo 20 iki 149 naujų darbo vietų, tačiau iš kurių 20 darbuotojų privalo uždirbti 125 proc. VMDU, o darbuotojai, viršijantys šią ribą – VMDU, atsižvelgiant į savivaldybę, kurioje įgyvendinamas stambus projektas.
 • investicijos į stambų projektą turi siekti bent 20‘000‘000 EUR;
 • juridinis asmuo nesinaudoja tam tikromis pelno mokesčio lengvatomis (žr. aukščiau a),b),c) punktus);
 • bent 75 proc. juridinio asmens pajamų mokestiniu laikotarpiu turi sudaryti pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • būtina turėti auditoriaus išvadą, kurioje būtų nurodytas juridinio asmens investicijos į stambų projektą.

Sąlygos, kurias nuo 2024-07-01 turės atitikti juridinis asmuo, siekiantis pasinaudoti stambaus projekto lengvata investuodamas bet kuriame Lietuvos regione ir gavęs Europos Komisijos pritarimą (PMĮ 58 str. 163 d.):

 • juridinis asmuo, siekiantis stambaus projekto lengvatos turi sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį su atitinkama Vyriausybės įgaliota institucija;
 • naujų darbo vietų skaičius stambiam projektui įgyvendinti mokestiniais metais turi būti ne mažesnis kaip 200 arba nuo 20 iki 199 naujų darbo vietų, tačiau iš kurių 20 darbuotojų privalo uždirbti 125 proc. VMDU, o darbuotojai, viršijantys šią ribą – VMDU, atsižvelgiant į savivaldybę, kurioje įgyvendinamas stambus projektas.
 • investicijos į stambų projektą turi siekti bent 100‘000‘000 EUR;
 • juridinis asmuo nesinaudoja tam tikromis pelno mokesčio lengvatomis (žr. aukščiau a),b),c) punktus ir lengvatą, įtvirtintą pagal PMĮ 58 str. 162 );
 • bent 75 proc. juridinio asmens pajamų mokestiniu laikotarpiu turi sudaryti pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • būtina turėti auditoriaus išvadą, kurioje būtų nurodytas juridinio asmens investicijos į stambų projektą.

3. Kokios rekomendacijos ir taikomos procedūros stambaus projekto lengvatai gauti?

Pirmas žingsnis. Rekomenduojama juridiniam asmeniui įsivertinti, ar pastarasis gebės atitikti visas būtinąsias PMĮ 58 str. 162 arba 163 dalyje įtvirtintas sąlygas ir ar turi dokumentus, kuriuos būtina pateikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms prieš pasirašant stambaus projekto investicijų sutartį.

Antras žingsnis. Dar prieš sudarydamas stambaus projekto investicijų sutartį, juridinis asmuo dalyvauja atrankoje, kurioje privalo surinkti nustatytą projekto vertinimo kvalifikacinį balą (ne mažiau kaip 50 iš 100).

Visų pirma, atliekamas administracinės atitikties projekto vertinimas. Šio etapo metu Vyriausybės įgaliota institucija (t. y. projekto koordinatorius) nustato, ar pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai stambaus projekto lengvatai gauti.

Sėkmingai įveikus šį žingsnį, toliau atliekamas eksperimentinis projekto vertinimas. Tai reiškia, kad koordinatorius siunčia projektą vertinti VšĮ „Investuok Lietuvoje“, kuri pagal nustatytus kriterijus skiria pateiktam projektui atitinkamus balus.

Vertinimo balų skirstymo tvarka

Kuomet projektas teikiamas apdirbamosios gamybos srityje:

 • Investuotojo sukurtų naujų darbo vietų skaičius – skiriama maksimaliai iki 20 balų.
 • Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų procentas nuo visų naujų darbo vietų skaičiaus – skiriama maksimaliai iki 20 balų.
 • Naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkis viršija Lietuvos statistikos departamento paskutinį ketvirtį skelbto savivaldybės, kurioje įgyvendinamas investicijų projektas, darbo užmokesčio vidurkį – skiriama maksimaliai iki 30 balų.
 • Bendra eksporto dalis (proc.) – skiriama maksimaliai iki 5 balų.
 • Stambaus projekto įgyvendinimo vieta – skiriama maksimaliai iki 5 balų.
 • Stambaus projekto įtaka ilgalaikei Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai, konkurencingumui ir visuomenės gerovės didinimui – skiriama maksimaliai iki 30 balų.

Kuomet projektas teikiamas duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų ir susijusios veiklos srityje:

 • Investuotojo sukurtų naujų darbo vietų skaičius – skiriama maksimaliai iki 5 balų.
 • Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų procentas nuo visų naujų darbo vietų skaičiaus – skiriama maksimaliai iki 15 balų.
 • Naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkis viršija Lietuvos statistikos departamento paskutinį ketvirtį skelbto savivaldybės, kurioje įgyvendinamas investicijų projektas, darbo užmokesčio vidurkį – skiriama maksimaliai iki 20 balų.
 • Bendra eksporto dalis (proc.) – skiriama maksimaliai iki 10 balų.
 • Stambaus projekto įgyvendinimo vieta – skiriama maksimaliai iki 20 balų.
 • Stambaus projekto įtaka ilgalaikei Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai, konkurencingumui ir visuomenės gerovės didinimui – skiriama maksimaliai iki 30 balų.

Trečias žingsnis. Kuomet juridinis asmuo surenka būtiną vertinimo kvalifikacinį balą, jis pasirašo stambaus projekto sutartį su tam įgaliota Vyriausybės institucija.

Ketvirtas žingsnis. Per pirmuosius penkerius metus nuo stambaus projekto sutarties pasirašymo, juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad jis atitinka visas būtinąsias sąlygas, jeigu stambaus projekto sutarties pasirašymo dieną dar ne visos sąlygos buvo išpildytos. Kuomet jos yra įvykdytos, pradedama taikyti stambaus projekto lengvata.

4. Kodėl verta pasinaudoti šia lengvata?

Pritraukiami užsienio valstybių investuotojai, kuriems stambaus projekto lengvata gali sumažinti administracinę naštą ir taip padėti įsitvirtinti Lietuvos rinkoje (pvz., supaprastinta tvarka galima gauti leidimą vykdyti statybas stambaus projekto rėmuose, greičiau sprendžiami užsienio investuotojų imigracijos klausimai ir pan.).

 • Juridiniai asmenys iki 20 metų gali būti atleidžiami nuo pelno mokesčio.
 • Šia lengvata yra skatinamas investicijų ir inovacinių sprendimų pritraukimas įmonėms Lietuvoje.

5. Mitai apie stambaus projekto lengvatą.

Įstatymų leidėjas kelia griežtus reikalavimus lengvatos gavėjams, todėl labai dažnai pasitaiko tam tikrų klaidų ar mitų, kurie neretai lemia šios mokestinės lengvatos negavimą arba praradimą. Todėl žemiau pateikiame sąrašą klaidingų teiginių, su kuriais beveik visada susiduria juridiniai asmenys, besidomintys šia lengvata.

1) Stambaus projekto lengvata gaunama be išimties visus numatytus 20 metų.

PMĮ 58 str. 162 ir 163 dalys numato, kad jeigu juridinis asmuo lengvatos gavimo laikotarpiu staiga ima neatitikti bent vienos iš būtinųjų sąlygų, tokiu atveju stambaus projekto lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurio metu nebuvo išpildytos visos sąlygos ir tokios lengvatos taikymas atnaujinamas, kai vėl yra atitiktos visos būtinosios sąlygos. Taigi, esminė bent vienos taikomos sąlygos neišpildymo pasekmė – už tą laikotarpį, kurį nebuvo įgyvendintos sąlygos, reikia mokėti pelno mokestį.

2) Lengvata yra taikoma neribotą laikotarpį.

PMĮ 58 str. 162 ir 163 dalys numato, kad juridinis asmuo, gavęs stambaus projekto lengvatą, gali ja pasinaudoti iki 20 metų nuo to momento, kai yra pasirašoma stambaus projekto investicijų sutartis. Šis laikotarpis negali būti pratęsiamas.

3) Stambaus projekto lengvatą gali gauti ir fiziniai asmenys.

PMĮ 58 str. 162 ir 163 dalyje yra įtvirtintas imperatyvas, kad ši mokestinė lengvata yra skirta tik juridiniams asmenims, kadangi ši lengvata yra susijusi su naujų darbo vietų kūrimu, investicijų pritraukimu iš užsienio valstybių ir pan.

4) Lengvata yra skirta tik užsienyje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Nepaisant to, kad šios lengvatos tikslas yra pritraukti investicijas iš užsienio investuotojų, tačiau stambaus projekto lengvata gali pasinaudoti ir Lietuvoje įsteigti bei apmokestinami vienetai.

5) Stambaus projekto lengvatai gauti pakanka tik atitikti visas būtinąsias sąlygas.

Juridinis asmuo, siekdamas pasinaudoti aptariamos lengvatos galimybėmis, privalo ne tik atitikti sąlygas, tačiau taip pat ir įveikti kandidatams vykdomą atranką stambaus projekto lengvatai gauti.

6) Visais atvejais stambaus projekto lengvata pradedama taikyti iš karto po stambaus projekto sutarties pasirašymo.

PMĮ 58 str. 162 ir 163 dalyje yra numatyta, kad stambaus projekto lengvata juridiniam asmeniui pradedama taikyti 20 metų nuo stambaus projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu subjektas atitinka visas būtinąsias sąlygas. Tačiau įstatymų leidėjas numato galimybę juridiniam asmeniui pirmus penkerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos iki galo išpildyti keliamus reikalavimus, jeigu dar neatitiktos visos sąlygos, tačiau tą laikotarpį, kol yra įgyvendinamos sąlygos, lengvata nėra taikoma. Svarbu pabrėžti, kad minimas laikotarpis yra įskaitomas į 20 metų lengvatos taikymo terminą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį