Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas

verslo advokatų kontora
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777
Darius Amšiejus

Sandoriai ir įmonių teisė

+37052000777

2020 m. gegužės 4 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas, kuriuo buvo patvirtinta priemonė „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ („Priemonė“). Taigi jeigu esate sudarę patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti, bet jūsų vykdoma veikla karantino metu buvo uždrausta ir nebuvo vykdoma, jūs turite galimybę kreiptis dėl valstybės suteikiamos kompensacijos.

Kas gali kreiptis?

Pagrindiniai kriterijai, kuriuos įmonė ar verslininkas („Pareiškėjas“) privalo atitikti siekdamas pasinaudoti Priemone:

 • Pareiškėjas yra įsteigtas ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d., jo vykdoma pagrindinė veikla 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ („Nutarimas“) buvo uždrausta ir jos karantino laikotarpiu (t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d.) nevykdė. Aplinkybė, kad tam tikra veikla karantino laikotarpio pradžioje buvo uždrausta Nutarimu, tačiau pakeitus Nutarimą karantino laikotarpiu tapo leidžiama, neturi įtakos nustatytam daliniam nuomos mokesčio kompensavimo skyrimui ir mokėjimui, jeigu Pareiškėjas tokios veiklos draudimo laikotarpiu nevykdė.
 • Vykdoma pagrindinė veikla nėra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, finansų įstaigų vykdoma veikla.
 • Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumus patiriančiu subjektu pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.
 • Pareiškėjas ir nuomotojas nepriklauso tai pačiai įmonių grupei ir (ar) Pareiškėjas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.
 • Pareiškėjas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Pareiškėjas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas nuomos mokesčio išlaidas iš valstybės ir (ar) savivaldybės, ir (ar) Europos Sąjungos.
 • Pareiškėjas (išskyrus, kai Pareiškėjas yra verslininkas) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonei Registrų centras.
 • Pareiškėjo metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. EUR arba 2019 m. gruodžio 31 d. turto balansinė vertė neviršijo 43 mln. EUR (taikoma įmonėms).

Priemonės aprašyme numatytos papildomos sąlygos dėl nuomos sutarties ir nuomos mokesčio:

 • Nuomotojas po 2020 m. kovo 16 d. yra sumažinęs nuomos mokestį Pareiškėjui ne mažiau kaip 30 % (kompensavimo laikotarpiu Pareiškėjo ir nuomotojo sutartas nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. vasario mėn. galiojusio nuomos mokesčio dydžiu, jeigu pirmasis nuomos mokestis buvo sumokėtas 2020 m. kovo mėn., tai bus lyginamas su kovo mėn.).
 • Nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 15 d.
 • Nuomos sutartis paraiškos pateikimo metu turi būti galiojanti ir registruota Valstybės įmonėje Registrų centras.
 • Pareiškėjas patalpas nuomojasi ne iš valstybės turto valdytojo.

Kompensacijos dydis.

Kompensacijos dydis yra apskaičiuojamas laikantis šių nuostatų:

 • Didžiausias nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 % 2020 m. vasario mėn. Pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio (arba, jeigu Pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už vėlesnį mėnesį, tai nuo Pareiškėjui taikyto vėlesnio nuomos mokesčio dydžio, pvz., 2020 m. kovo mėn.).
 • Kompensacijos dydis Pareiškėjui už pateiktas sąskaitas faktūras neturi viršyti faktiškai Pareiškėjo mokamo nuomos mokesčio dydžio be PVM.
 • Mažesnė nei 50 % nuomos mokesčio dydžio kompensacija Pareiškėjui mokama tuo atveju, jei nuomotojo pritaikyta nuolaida viršija 50 % nuomos mokesčio.
 • Kompensacijos dydis apskaičiuojamas nuo nuomos mokesčio be PVM, nebent Pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas.
 • Bendra Pareiškėjui teikiamo finansavimo suma pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ neturi viršyti 800’000 EUR (išskyrus tam tikras išimtis).
 • Kompensavimo laikotarpis – laikotarpis nuo 2020 m. kovo 16 d. iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos, pabaiga laikant mėnesio, kurį sueina 60 kalendorinių dienų, paskutinę dieną (bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020 m. gruodžio 31 d).

Paraiškas galima teikti čia.

Mūsų komanda yra pasiruošusi jums padėti derantis su nuomotojais dėl nuomos mokesčio sumažinimo bei koordinuojant paraiškos dėl pasinaudojimo INVEGOS finansinės pagalbos priemone teikimo procesą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį