Ar esate pasirengę duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką?

duomenų apsauga

Unicredit S.p.A buvo skirta 70 000 EUR administracinė bauda už tai, kad atmetė darbuotojo prašymą susipažinti su jo asmens duomenimis.

Reikia nepamiršti, kad kiekvienas darbdavys tvarko ne tik akivaizdžius duomenis apie savo darbuotojus, tokius kaip asmens kodas, darbo užmokestis, gyvenamosios vietos adresas ar pan., bet ir papildomą informaciją, pvz., informaciją, susijusią su darbuotojo paaukštinimu ar atlygio didinimu (metinis veiklos įvertinimas, karjeros potencialas, kitų darbuotojų atsiliepimai ir pan.), kurią retas darbdavys norėtų atskleisti darbuotojams.

Neretai darbdaviams dideliu galvos skausmu tampa, kai darbuotojas, išeidamas iš darbo, prašo prieigos prie VISOS apie jį turimos informacijos. Visgi, nors teisė susipažinti su asmens duomenimis nėra absoliuti, esant tam tikriems pagrindams, privalo būti įgyvendinta.

 

Esminės Unicredit S.p.A klaidos:

 • Bendrovė manė, kad gali laisvai atmesti prieigos prašymus, kurie buvo pateikti nenaudojant bendrovės nurodytos formos.
 • Bendrovė į darbuotojo užklausą atsakė tik jam pateikus skundą priežiūros institucijai.
 • Bendrovė pateikdama informacinį pranešimą apie tvarkomus darbuotojo asmens duomenis (privatumo politiką) įgyvendino tik darbuotojo teisę būti informuotam apie atliekamą asmens duomenų tvarkymą, tačiau teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisė būti informuotam, nors ir tarpusavyje susijusios, yra skirtingos teisės, išdėstytos skirtingose BDAR nuostatose.

 

Ar to būtų galima išvengti? Taip, aiški ir BDAR reikalavimus atitinkanti duomenų subjektų įgyvendinimo tvarka nustatytų aiškias gaires, kaip:

 • individualiu atveju įvertinti duomenų subjekto prašymą ir jo atitikį BDAR reikalavimams;
 • patikrinti nustatytos teisės susipažinti su asmens duomenimis apribojimus ir draudimus; bei
 • teisingai ir laiku pateikti duomenų subjektui prašomą informaciją.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, jei ir turite anksčiau pasirengę duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, šiais metais Europos duomenų apsaugos valdyba paskelbė gaires dėl duomenų subjektų teisės susipažinti su asmens duomenimis, todėl turimą tvarką reikėtų peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį