Kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema nepaprastosios padėties sąlygomis

viešųjų pirkimų ginčai

COVID-19 sukėlė sveikatos, o taip pat ir ekonomikos krizę, kuriai įveikti reikia greitų ir sumanių sprendimų. Siekiant suvaldyti sveikatos krizę, reikia operatyviai spręsti klausimą, kaip patenkinti itin išaugusį sveikatos apsaugos prekių ir paslaugų poreikį per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Daugeliu atvejų šios prekės ir paslaugos Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigyjamos viešųjų pirkimų būdu.

Todėl 2020-03-31 Europos Komisija ėmėsi iniciatyvos spręsti problemą, susijusią su asmeninių sveikatos apsaugos priemonių užtikrinimu, ir paskelbė komunikatą (2020/C 108 I/01) „Europos Komisijos gairės, kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema COVID-19 krizės sukeltos nepaprastosios padėties sąlygomis“. Šiose gairėse Europos Komisija paaiškina visas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų sistemoje numatytas galimybes ir išimtis, kuriomis galima pasinaudoti, įsigyjant priemones, paslaugas ir darbus, reikalingus krizei įveikti.

Komunikate išskiriamos šios galimybės:

1. Skubos atveju galima taikyti gerokai trumpesnius terminus viešuosiuose pirkimuose, kas leidžia pagreitinti ribotų ir atvirų konkursų procedūras:

 • atviro konkurso atveju dėl pagrįstų skubos priežasčių pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų;
 • riboto konkurso atveju paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų;
 • pasiūlymų pateikimo terminas – iki 10 dienų.

2. Ypatingos skubos atvejais numatoma galimybė rengti neskelbiamas derybas. Prireikus sutartis gali būti sudaroma tiesiogiai su iš anksto atrinktu rangovu, bet tik su sąlyga, kad jis yra vienintelis rangovas, galintis įvykdyti sutartį, atsižvelgiant į techninius ir laiko suvaržymus, susijusius su ypatinga skuba. Kiekviena perkančioji organizacija, norinti taikyti tokią neskelbiamų derybų procedūrą, turės įvertinti, ar tenkinami visi reikalavimai. Tokios procedūros pasirinkimas turės būti pagrįstas atskiroje ataskaitoje. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti tenkinami visi šie kriterijai:

 • Įvykiai, kurių atitinkama perkančioji organizacija negalėjo numatyti. COVID-19 paveiktų įvykių (spartus pacientų, kuriems yra reikalingas gydymas, skaičiaus augimas) ypač specifinės jų plėtros, jokia perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Akivaizdu, kad nebuvo galima iš anksto numatyti ir suplanuoti konkrečių ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų poreikių teikti gydymo paslaugas, asmens apsaugos priemones, ventiliatorius, papildomas lovas ir papildomą intensyviąją priežiūrą bei ligoninių infrastruktūrą, įskaitant visą tam reikalingą techninę įrangą, todėl perkančiosioms organizacijoms tai yra įvykis, kurio nebuvo galima numatyti.
 • Ypatinga skuba, dėl kurios laikytis bendrųjų terminų neįmanoma. Nėra abejonių, kad neatidėliotini ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų poreikiai (prekių, paslaugų ir viešųjų darbų) turi būti patenkinti kuo greičiau. Todėl perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar skelbiant viešojo pirkimo konkursą neįmanoma laikytis net labai trumpų pagreitinto riboto konkurso terminų. Kaip išaiškinta Teisingumo Teismo praktikoje, šia išimtimi negalima naudotis tais atvejais, jei tokiu būdu sutarties sudarymo procedūra užtrunka ilgiau nei vykdant skaidrų, atvirą ar ribotą konkursą, įskaitant pagreitintas (atviro arba riboto konkurso) procedūras.
 • Nenumatyto įvykio ir didelės skubos priežastinis ryšys. Kai nėra pagrindo abejoti, kad neatidėliotini ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų poreikiai yra tiesiogiai susiję su COVID-19 pandemija.
 • Priemonės naudotinos laikinai, kol bus rasti ilgalaikiai sprendimai. Derybos be išankstinio skelbimo apie pirkimą gali suteikti galimybę tinkamai patenkinti būtiniausias reikmes. Tokie pirkimai pasitelkiami laikinam problemos sprendimui, kol bus rastas ilgalaikis sprendimas.

Vadovaujantis komunikatu, viešųjų pirkimų dalyviams yra sudaromos galimybės, leidžiančios asmenines apsaugos priemones įsigyti greičiau bei operatyviau, bent laikinai išsprendžiant šių prekių bei paslaugų deficito problemą. Tačiau bet kokiu atveju turėtų būti apsvarstyti alternatyvūs sprendimai.

Su Europos Komisijos komunikatu galima susipažinti čia.

Taip pat pažymėtina, kad išaiškinimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo ir priemonių įsigijimo koronaviruso grėsmės suvaldymui yra paskelbusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, su juo galima susipažinti čia.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį