Atstovavome klientui žiniasklaidos teisės byloje

Mūsų ginčų sprendimo komanda sėkmingai atstovavo užsienio subjektui, teikiančiam audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas visame pasaulyje, Vilniaus apygardos administraciniame teisme, po kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija priėmė sprendimą įpareigoti retransliuotojus 12 mėnesių nuo sprendimo įsigaliojimo dienos platinti televizijos programą tik tuose televizijos programų paketuose, kurie yra platinami už papildomą mokestį. Dėl to tam tikram laikotarpiui buvo faktiškai apribota televizijos programos priėmimo laisvė Lietuvoje.

Šalys ginčijosi dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos Nr. 2010/13, Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo ir Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų. Byla buvo sudėtinga ne tik teisės, bet ir faktinių aplinkybių atžvilgiu: kiekvienas sprendimą priėmęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys buvo apklaustas, kaip ir Komisijos teisininkai bei darbuotojai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime pateikė du pagrindinius išaiškinimus.

Pirma, teismas konstatavo, kad užsienio subjektas atitiko kriterijus, taikomus transliuotojui pagal Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą Nr. 2010/13, todėl turi teisę ginčyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą.

Antra, teismas nustatė, kad Komisija pažeidė pareiškėjo teisę būti išklausytam (teisė į teisingą teismą). Teismas konstatavo, kad šis pažeidimas yra esminis, todėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą įpareigoti retransliuotojus 12 mėnesių platinti televizijos programą tik mokamuose programų paketuose buvo panaikino kaip neteisėtą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį