Galutinė pergalė konkurencijos byloje dėl tariamo vertikaliojo susitarimo

„Motieka ir Audzevičius“ ginčų komanda sėkmingai atstovavo biokuro tiekėjui ilgai trukusiame Lietuvos Konkurencijos tarybos tyrime dėl galimai vertikalios išimtinės biokuro pirkimo sutarties, tariamai ribojančios konkurenciją, sudarymo. Procesai po Tarybos nutarimo paskelbimo užtruko daugiau nei 5 metus.

Konkurencijos taryba teigė, kad biokuro tiekėjas buvo atsakingas už tariamai neteisėtos vertikalios išimtinės biokuro pirkimo sutarties sudarymą. Vis dėlto Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas biokuro tiekėjo poziciją palaikė du kartus – tiek bylą išnagrinėjus iš esmės, tiek ir atnaujinus procesą.

LVAT 2019 m. birželio 4 d. nutartimi pripažino, kad LVAT 2018 m. birželio 13 d. nutartis, palanki mūsų klientui, yra teisėta ir pagrįsta.

2020 m. rugsėjo 15 d. tyrimo išvadose Konkurencijos tarybos tyrėjų grupė dar kartą pasiūlė Konkurencijos tarybai nustatyti pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba tyrimą nutraukė teigdama, kad Konkurencijos tarybai nėra galimybės padaryti kitokios išvados, palyginti su pirmąja išvada, kurią LVAT du kartus pripažino neteisėta ir klaidinga.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį