Pergalė ESTT, formuojanti reikšmingą precedentą finansų įstaigoms

Mūsų ginčų sprendimo teisininkai pasiekė reikšmingą pergalę Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kuri formuoja reikšmingą precedentą, ES veikiančių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atžvilgiu.

Atstovavome mokėjimo įstaigai ginče prieš Lietuvos banką dėl Lietuvos banko nutarimo panaikinti mokėjimo įstaigos licenciją tuo pagrindu, kad mokėjimo įstaiga, neturėdama tam skirtos licencijos, leido elektroninius pinigus.

Esminis argumentas, dėl kurio buvo nuspręsta taikyti pačią griežčiausią sankciją, buvo priežiūros institucijos prielaida, kad piniginių lėšų priėmimas be mokėjimo nurodymo ir piniginių lėšų laikymas mokėjimo sąskaitose ilgiau nei 48 val. reiškia elektroninių pinigų leidybą.

Atstovaudami kliento interesams įrodėme, kad Lietuvos banko pozicija prieštarauja ne tik elementariai el. pinigų leidybos logikai, bet ir Direktyvos Nr. 2009/110/EB 2 str. 2 d. nuostatoms, pagal kurias el. pinigų leidybai konstatuoti būtina įrodyti, kad įstaiga išleido atskirą piniginį turtą, nuo klientų pervestų piniginių lėšų, kuriam klientai pritartų, be kita ko, ir įstaigos tikslą leisti el. pinigus. Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga tik priima pinigines lėšas, nesant mokėjimo nurodymo, ir tokios piniginės lėšos užsilaiko mokėjimo sąskaitose ilgiau negu 48 val. – tai yra su būsimomis mokėjimo operacijomis susijusios lėšos, tačiau ne el. pinigai.

Bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė stabdyti bylą ir kreiptis į ESTT prašydamas priimti prejudicinį sprendimą, ar lėšų laikymas mokėjimo įstaigos sąskaitoje ilgesnį nei 48 val. be mokėjimo nurodymo yra el. pinigų leidyba.

Byloje buvo gautos Europos Komisijos, Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos pozicijos, kuriomis pritarta mūsų kliento argumentams. Vienintelė Lietuvos Respublika gynė Lietuvos banko argumentus. 2023 m. spalio 5 d. generalinis advokatas Campos Sánchez-Bordona pateikė savo išvadą, visiškai paremiančią mūsų kliento argumentus.

2024 m. vasario 22 d. byloje Nr. C‑661/22 ESTT priėmė prejudicinį sprendimą, kuriuo visa apimtimi pritarė mūsų įrodinėjamai pozicijai, kad piniginių lėšų priėmimas be mokėjimo nurodymo ir jų pasilikimas mokėjimo sąskaitose ilgiau negu 48 val. nėra el. pinigų leidybą. ESTT taip pat išaiškino, kad el. pinigų leidybai svarbu ne tik tikslas, bet ir atskiro turto sukūrimas, kliento pritarimas tokiam atskiram turtui ir tokio atskiro turto atskiras laikymas nuo kliento pervestų piniginių lėšų.

Taigi ESTT atmetė Lietuvos banko keletą metų galiojusią klaidingą poziciją dėl el. pinigų leidybos sąlygų aiškinimo bei suformavo reikšmingą precedentą mokėjimo ir el. pinigų įstaigų veiklai.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį