Pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme panaikinant Lietuvos banko sankciją

Ginčų sprendimo advokatai pasiekė reikšmingą laimėjimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme panaikinant Lietuvos banko sprendimą atimti mokėjimo įstaigos licenciją.

Atstovavome mokėjimo įstaigai ginče prieš Lietuvos banką dėl nutarimo panaikinti mokėjimo įstaigos licenciją.

Esminis argumentas, dėl kurio buvo nuspręsta taikyti pačią griežčiausią sankciją, buvo priežiūros institucijos prielaida, kad mokėjimo įstaiga, neturėdama tam skirtos licencijos, leido elektroninius pinigus. Byloje Lietuvos bankas laikėsi pozicijos, kad piniginių lėšų priėmimas be mokėjimo nurodymo ir piniginių lėšų laikymas mokėjimo sąskaitose ilgiau nei 48 val. reiškia elektroninių pinigų leidybą.

Atstovaudami kliento interesams įrodinėjome, kad Lietuvos banko pozicija prieštarauja Direktyvos Nr. 2009/110/EB 2 str. 2 d. nuostatoms, pagal kurias el. pinigų leidybai konstatuoti būtina įrodyti, kad įstaiga išleido atskirą piniginį turtą nuo klientų pervestų piniginių lėšų, kuriam klientai pritartų, be kita ko, ir įstaigos tikslą leisti el. pinigus. Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga tik priima pinigines lėšas, nesant mokėjimo nurodymo, ir tokios piniginės lėšos užsilaiko mokėjimo sąskaitose ilgiau negu 48 val. – tai yra su būsimomis mokėjimo operacijomis susijusios lėšos, tačiau ne el. pinigai.

Po pergalės Europos Sąjungos Teisingumo Teisme bylą nagrinėjantis teismas sprendė panaikinti Lietuvos banko nutarimu taikytą griežčiausią sankciją – atšaukti mokėjimo įstaigos licenciją.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pritarė, kad Lietuvos banko išvados dėl el. pinigų leidybos buvo nepagrįstos. Teismas taip pat pritarė, kad šių išvadų pagrindu taikyta poveikio priemonė buvo neproporcinga. Todėl teismas sprendė taikytą poveikio priemonę panaikinti ir licenciją grąžinti klientui.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį