Sėkminga ginčo dėl nesąžiningos konurencijos baigtis

Kliento buvęs darbuotojas kartu su jo partneriais įsteigė konkuruojantį verslą ir pradėjo agresyvią marketingo kampaniją savo naujam verslui reklamuoti.

Remiantis Konkurencijos įstatymo 15 str. 4 d., buvęs darbuotojas neturi teisės naudotis konfidencialia ūkio subjekto informacija vienerius metus po darbo santykių pabaigos. Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas nustato draudimą naudotis neteisėtai gauta informacija bei aiškius ir detalius kliento teisių gynimo mechanizmus.

Kontoros konkurencijos teisės advokatas Henrikas Stelmokaitis, remdamasis savo sukaupta patirtimi nesąžiningos konkurencijos bylose, parengė pretenziją naujam verslui ir buvusiam darbuotojui. Galime džiaugtis, kad pretenzija įtikino šalis sėsti prie derybų stalo ir klientui palankiomis sąlygomis konkuruojantis verslas sutiko sustabdyti savo verslą atšalimo laikotarpiui ir nustoti naudoti kliento komercinę paslaptį bei marketinginę medžiagą.

Šiame ginče siekėme kuo greitesnio ginčo išsprendimo palankiausiomis klientui sąlygomis.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį