Sėkmingai atstovavome audiovizualinės žiniasklaidos bendrovei

Henrikas Stelmokaitis ir Ramūnas Audzevičius sėkmingai atstovavo užsienio subjektui, teikiančiam audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas visame pasaulyje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme po kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija priėmė sprendimą įpareigoti retransliuotojus 12 mėnesių nuo sprendimo įsigaliojimo dienos platinti televizijos programą tik tuose televizijos programų paketuose, kurie yra platinami už papildomą mokestį. Dėl to tam tikram laikotarpiui buvo faktiškai apribota televizijos programos priėmimo laisvė Lietuvoje.

Šalys ginčijosi dėl Visuomenės informavimo įstatymo; Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos Nr. 2010/13; Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo; ir Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų. Byla buvo sudėtinga ne tik teisės, bet ir faktinių aplinkybių atžvilgiu: kiekvienas sprendimą priėmęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys buvo apklaustas, taip pat ir Komisijos teisininkai bei darbuotojai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendime pateikė du pagrindinius išaiškinimus. Pirma, Teismas konstatavo, kad užsienio subjektas turi teisę ginčyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą. Antra, Teismas nustatė, kad Komisija pažeidė pareiškėjo teisę būti išklausytam (teisė į teisingą teismą). Teismas konstatavo, kad šis pažeidimas yra esminis, todėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą įpareigoti retransliuotojus 12 mėnesių platinti televizijos programą tik mokamose programų paketuose panaikino kaip neteisėtą. Teismas pateikė detalią Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų dėl teisės būti išklausytam apžvalgą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį