Sėkmingai atstovavome ginče dėl prievolės sumokėti daugiau nei 3 mln. EUR netesybų

Lietuvos apeliacinis teismas priėmė klientui palankų teismo sprendimą ginče, kuriame suteikiančioji institucija dėl koncesijos sutarties terminų pradelsimo iš kliento (koncesininko) reikalavo 3 267 314 EUR netesybų priteisimo.

Lietuvos apeliacinis teismas visa apimtimi atmetė suteikiančiosios institucijos reikalavimą ir taip pat tenkino kliento reikalavimą dėl atleidimo nuo šios prievolės bei priteisė patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, kad suteikiančioji institucija reikalavimą pareiškė reikšmingai praleidusi ieškinio senatį ir byloje nebuvo įrodyti jokie pagrindai, kurie praleistą ieškinio senaties terminą leistų atnaujinti.

Ypač svarbu tai, kad apeliacinis teismas kartu patvirtino ir pirmosios instancijos teismo išvadas, kuriomis pati suteikiančioji institucija buvo pripažinta bent iš dalies atsakinga dėl koncesijos sutarties terminų praleidimo, ir panaikino išvadas, kuriomis atsakingu dėl terminų pradelsimo buvo pripažintas klientas.

Nagrinėjama byla yra reikšminga ir tuo aspektu, kad nuo reikalautų netesybų sumažinimo ir ieškinio senaties taisyklių taikymo suteikiančioji institucija gynėsi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 str. – valstybės pagalbos – normomis teigdama, kad bet koks reikalavimo sumažinimas būtų traktuotinas kaip neteisėta valstybės pagalba.

Visgi teismas šiuos suteikiančiosios institucijos argumentus atmetė kaip neįrodytus ir pareikštą reikalavimą atmetė visa apimtimi.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį