Sėkmingai atstovavome klientui dėl netesybų sumažinimo

Mūsų ginčų sprendimo teisininkai sėkmingai atstovavo klientui ginče dėl jam skirtų netesybų sumažinimo. Ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos paskirtos 3’266’314 Eur baudos koncesininkui dėl koncesijos sutartyje nustatytų terminų pradelsimo.

Pirmosios instancijos teismas iš dalies buvo patenkinęs Kauno miesto savivaldybės administracijos reikalavimą ir priteisęs iš kliento daugiau nei 600’000 Eur netesybų. Netesybos buvo sumažintos tais motyvais, kad klientas įvykdė sutartį visa apimtimi, o Kauno miesto savivaldybės administracija neįrodė, kad dėl terminų pradelsimo patyrė kokius nors realius nuostolius. Abi šalys šį sprendimą apskundė.

Apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino daugybės aplinkybių, kurios galimai šalina kliento civilinę atsakomybę dėl sutartyje nustatytų terminų pradelsimo arba sudaro pagrindą koncesijos sutarties terminus skaičiuoti ne sutartyje nustatyta tvarka, o nuo tam tikrų aplinkybių pasibaigimo. Apeliacinis teismas taip pat konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas – t. y. kad netesybas pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė už ilgesnį laikotarpį, nei numato įstatymas, taip pat, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senaties pasibaigimo pasekmes.

Taigi, byla grąžinta nagrinėti iš naujo tam, kad kliento atžvilgiu apskaičiuotos netesybos būtų dar labiau sumažintos.

Ši byla buvo įdomi ir tuo aspektu, kad kita pusė apsiginti nuo ieškinio senaties ar netesybų mažinimo taisyklių pasitelkė nestandartinius neteisėtos valstybės pagalbos argumentus. Oponentai laikėsi pozicijos, kad bet koks netesybų mažinimas ar ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties reikštų neteisėtą valstybės pagalbą klientui. Visgi nei pirmosios instancijos, nei apeliacinis teismas šių oponentų motyvų nepatvirtino.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį