COVID-19 įtaka elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos rizikos vertinimui

Eelektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas paskelbė, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos („Įstaigos“) privalo įsivertinti ir įdiegti tinkamas priemones rizikai, susijusiai su COVID-19, valdyti. Tad patariame suskubti įvertinti COVID-19 grėsmę įstaigos veiklai ir, atsižvelgiant į rizikos atsiradimo tikimybę ir poveikį, peržiūrėti bei atnaujinti savo operacinių rizikų ataskaitas ir veiklos tęstinumo planus.

Dėl COVID-19 tiek Lietuvos vyriausybė, tiek ir kitų šalių valdžios institucijos pradėjo taikyti tam tikrus ribojimus verslui, o verslas turėjo per rekordiškai trumpą laiką persiorientuoti ir pradėti (ar pradėti plačiau taikyti) darbą nuotoliniu būdu arba teikti paslaugas klientams nuotoliniu būdu. Be to, niekam nekyla abejonių, kad veiklos apribojimai turės įtakos ir bendrovių finansinei padėčiai.

Atnaujindami operacinės rizikos ataskaitas ir veiklos planus, įvertinkite:

 • kokią įtaką pandemija turės jūsų įstaigos finansinei padėčiai. Peržiūrėkite savo finansines prognozes, biudžetus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu ir įvertinkite papildomo kapitalo poreikį atsižvelgdami į jūsų įstaigai keliamus nuosavo kapitalo reikalavimus;
 • kokios rizikos, susijusios su pandemija, kyla jūsų darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu (kaip užtikrinti saugią prieigą prie vidinių įstaigos sistemų nuotoliniu būdu, neskelbtinų mokėjimo ir kitų duomenų, kaip apsaugoti konfidencialią informaciją dirbant nuotoliniu būdu ir kt.);
 • jeigu jūsų įstaiga yra perdavusi savo veiklos funkcijas vykdyti trečiosioms šalims, kokią įtaką COVID-19 turės pasitelktų paslaugų teikėjų veiklai ir sutartiniams įsipareigojimams įstaigai vykdyti. Ypatingą dėmesį turėtumėte skirti IT ir debesijos paslaugų teikėjams, nes šiuo laikotarpiu, kai visa veikla iš esmės vykdoma nuotoliniu būdu, šių paslaugų teikėjų patikimumas yra kaip niekad svarbus;
 • kokie gali atsirasti nauji sukčiavimo ir piktnaudžiavimo scenarijai jūsų įstaigos veikloje dėl COVID-19;
 • kitus kritinius jūsų įstaigos veiklai būdingus aspektus.

Įvertinę naujai atsiradusias bei pakitusias rizikas, įsidiekite atitinkamas priemones nustatytoms rizikoms suvaldyti bei papildykite veiklos tęstinumo planus. Situacija dėl COVID-19 yra labai dinamiška, todėl siūlome pradėti veikti nedelsiant ir suburti komandą arba paskirti įstaigos darbuotoją, kuris koordinuotų rizikos, susijusios su virusu, valdymo procesą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį