Finansų teisė, atitiktis ir AML

Praktikos sritys

Sektoriai

Kodėl mūsų komanda?

Kuo galime padėti?

Naujausia patirtis

Įžvalgos

Pripažinimas

Esame ambicinga finansų teisės, atitikties ir AML komanda. Mūsų teikiamos finansų teisės paslaugos – pripažintos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Nuolat konsultuojame jau veikiančias finansų įstaigas, finansų technologijų (Fintech) įmones: bankus ir kredito unijas, finansų maklerio įmones, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, vartojimo kreditų davėjus, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų operatorius, valdymo įmones, investicinius fondus, investicines bendroves ir kitus finansų rinkos dalyvius veiklos licencijavimo, atitikties, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitas reguliaciniais klausimais.

Aukščiausios kokybės finansų teisės paslaugos

 • Specializuota komanda. Mūsų finansų teisės, atitikties ir AML komandos nariai išskirtinai specializuojasi finansinių paslaugų sektoriuje ir konsultuoja atitikties teisės klausimais. Į jums aktualius klausimus atsakys būtent finansų teisininkas, kuris padės plačiau pažvelgti į dinamišką sritį, gauti ne tik atsakymus, bet ir naudingas įžvalgas iš šios teisės srities.
 • Tarptautiniu mastu pripažintos kompetencijos. Tarptautiniai teisės žinynai „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ mus ir mūsų komandos narius pripažino kaip vienus iš kompetencijų lyderių Lietuvoje Fintech bendrovių teisės klausimais, o IFLR 1000 – finansinių paslaugų reguliavimo klausimais.
 • Išskirtinės specializuotos žinios. Mūsų specialistai Fintech industrijos žinias įgijo specializuotose studijų programose tarptautiniuose universitetuose, įskaitant Oksfordo, Londono karalienės Marijos universitetuose, taip pat Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje bei ISM universitete. Mūsų teisininkai nuolat kelia kvalifikaciją konkrečiose srityse: pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos – ACAMS, Pinigų plovimo prevencijos kompetancijų centre, valdysenos ir atitikties klausimais – Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association).

Svari patirtis Lietuvoje ir tarptautiniu mastu

 • Tarptautinė Fintech patirtis. Mūsų klientų portfelyje finansų įstaigos ir Fintech įmonės iš Didžiosios Britanijos, Izraelio, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos bei globaliai veikiančios lietuviško kapitalo įmonės.
 • Patirtis atstovaujant klientams ginčuose su Lietuvos banku. Efektyviai atstovaujame finansų įstaigoms Lietuvos banko vykdomų inspektavimų metu, o ginčui persikėlus į teismą – giname kliento interesus bylinėjimosi procese. Turime šioje srityje tiek derybinės, tiek bylinėjimosi teisme sėkmingos patirties.
 • Pasitiki rinkoje žinomi vardai. Finansų teisės ir atitikties klausimus mums patiki tokie finansų rinkoje žinomi vardai, kaip „Kevin EU“, „Fjord bank“, FMĮ „Orion Securities“, FMĮ „DeRisk Business Solutions“, „Finansų bitė“, „Finansų bitė verslui“, „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“. Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais padėjome AB „Akola Group“, „Newsec advisers LT“, „Capital Real Estate“ grupei ir kt.

Indėlis formuojant palankesnę teisinę aplinką finansų įstaigoms ir finansinių technologijų (Fintech) verslams

 • Dalyvaujame kuriant finansų sektoriui patrauklesnę teisinę aplinką. Mes esame aktyvūs viešų diskusijų su valstybinės valdžios institucijomis dalyviai, teikiantys siūlymus dėl teisinės aplinkos tobulinimo.
 • Formuojame rinkos supratimą apie Fintech. Veikiame aktyviai sektoriaus asociacijose: esame „FintechHub LT“ nariai; būdami „Infobalt“ asociacijos Fintech Lietuva grupės nariais inicijavome pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimų sprendimo grupės steigimą ir buvome atsakingi už šios iniciatyvos įgyvendinimą. Kiekvienam rinkos atstovui labai svarbu suprasti, kas yra finansų teisė ir kaip kurti atsakingą verslą inovatyvioje rinkoje.
 • Prisidedame prie Fintech specialistų rengimo. Jau kelerius metus pristatome Fintech sektorių VilniusTech universiteto Finansų inžinerijos magistrantams, aktyviai dalinamės savo profesinėmis įžvalgomis Fintech sektoriaus renginiuose.

Esame sukaupę solidžią patirtį konsultuodami klientus dėl finansinių paslaugų reguliavimo ir jų teikimo. Finansų įstaigas, siūlančias naujas finansines paslaugas ar produktus, diegiančias ar atnaujinančias vidaus procesus ir procedūras, nuolat konsultuojame teisinio reguliavimo ir atitikties teisės aktų reikalavimams klausimais. Taip pat atstovaujame finansų įstaigoms Lietuvos banko, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų ir inspektavimų metu, turime sėkmingos atstovavimo patirties ginčuose su priežiūros institucijomis.

Mūsų profesionalų komanda konsultuoja finansų įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus pinigų plovimo prevencijos, teroristų finansavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Vis griežtėjant Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatoms, padedame klientams parengti pinigų plovimo prevencijos procedūras ir politikas, konsultuojame dėl sankcijų įgyvendinimo, atliekame metinius pinigų plovimo prevencijos ar teroristų finansavimo prevencijos auditus.

Aktualumo neprarandant tarptautinėms sankcijoms ir ribojamosioms priemonėms, verslo subjektams padedame įdiegti tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių vidaus kontrolės sistemas, parengti politikas, procedūras bei konsultuojame kylančiais ad hoc klausimais.

Puoselėjame ir itin vertiname nuoširdų ryšį su klientais. Į kiekvieną kliento situaciją žiūrime individualiai ir pritaikome tik jam skirtus geriausius sprendimus. Mūsų stiprioji pusė, kurią itin vertina ir dėl kurios sugrįžta verslo atstovai, – teikiame tik tokius teisinius patarimus ir konsultacijas, kurias galima įgyvendinti jų kasdienėje veikloje ir kurios neštų realią praktinę naudą.

Teikiame šias paslaugas:

 • finansų įstaigų veiklos licencijavimas;
 • konsultavimas įsigyjant prižiūrimų finansų įstaigų akcijų paketus;
 • finansų įstaigų įsigijimų leidimų gavimas;
 • atitiktis teisiniam reguliavimui;
 • finansinių paslaugų teikimo sutarčių, vidaus tvarkų ir procedūrų rengimas;
 • teisinis veiklos auditas;
 • kliento interesų atstovavimas ginčuose su Lietuvos banku, FNTT ar kitomis klientų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis;
 • pasiruošimas Lietuvos banko ar kitos priežiūros institucijos atliekamiems planiniams ir neplaniniams inspektavimams, patikrinimams, klientų interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • atitikties teisės aktų reikalavimams užtiktinimas ne tik tradicinėms finansų įstaigoms ir fintech startuoliams, bet ir verslams, susijusiems su kriptoturtu;
 • finansų tarpininkų paraiškų rengimas ir teikimas pagal Europos investicijų fondo (EIF) Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) programas ir kvietimus;
 • klientų atstovavimas siekiant gauti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) finansavimą.

Mūsų paslaugos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos (AML) bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo srityse:

 • vidaus tvarkų ir procesų, atitinkančių teisinį reguliavimą parengimas ar periodinį atitikties užtikrinimas;
 • konsultacijos praktiškai įdiegiant tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesą įmonės veikloje;
 • „Pažink savo klientą“ (KYC) ir „pažink savo verslo partnerį“ (KYB) proceso parengimas;
 • metinis pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos auditas arba atskirų elementų atlikimas;
 • vyresniųjų vadovų konsultavimas atitikties klausimais;
 • darbuotojų mokymų organizavimas;
 • pasiruošimas Lietuvos banko ar kitos priežiūros institucijos atliekamiems planiniams ir neplaniniams inspektavimams, patikrinimams, klientų interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • atstovavimas Lietuvos banke, FNTT ar kitose priežiūros institucijose, įskaitant jų organizuojamuose inspektavimuose ar patikrinimuose dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo, taip pat atstovavimas ginčuose su priežiūros institucijomis.

Teikdami šias paslaugas, įsigiliname į kiekvieną situaciją ir kliento poreikius, girdime jų lūkesčius, esame lankstūs ir siekiame užtikrinti aukščiausios kokybės rezultatą per kuo trumpesnį laiką.

Aivaras Grigas

„Finbee Verslui“ iš „Pollen Street Capital“ pritraukė 35 mln. EUR

liepos 23, 2024
Samanta Blėdienė

Atlikome vartojimo kredito davėjo PP/TF prevencijos priemonių atitikties vertinimą

lapkričio 20, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome valdymo įmonę tarptautinių sankcijų ir PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugsėjo 26, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome licencijuotą valdymo įmonę PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugpjūčio 23, 2023
Samanta Blėdienė

Konsultavome finansų maklerio įmonę PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugpjūčio 18, 2023
Sigita Zavišienė

Lietuvos bankas patvirtino, kad UAB „Gera dovana“ gali remtis riboto tinklo išimtimi

birželio 29, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome valdymo įmonę, turinčią licenciją pagal AIMFD, atitikties klausimais

kovo 31, 2023
Sigita Zavišienė

Atstovavome klientui dėl Lietuvos komercinio banko įsigijimo patvirtinimo Europos centriniame banke

kovo 31, 2022
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

„Elektroninių pinigų bitė“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

birželio 11, 2021
Sigita Zavišienė

Sukūrėme pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programą „Newsec Advisers LT“

gruodžio 16, 2020
Sigita Zavišienė

Padėjome „CommonSign“ gauti mokėjimo įstaigos SIP licenciją

rugpjūčio 12, 2020
Sigita Zavišienė

Padėjome „FinBee verslui“ parengti sutartį su INVEGA

balandžio 16, 2020
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Atstovavome „Nandi Finance“ gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją

kovo 24, 2020
Samanta Blėdienė

Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

balandžio 17, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Griežtės finansinio sukčiavimo banko pavedimais prevencija

kovo 20, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Patvirtintos sukčiavimo prevencijos gairės – įpareigojimas stiprinti apsaugą nuo sukčių

kovo 8, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Nedviprasmiška žinutė finansų įstaigoms: už prasižengimus rašo ne pastabas, o skaudžias baudas

vasario 14, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

PPTFPĮ: ar jums galioja Pinigų plovimo prevencijos įstatymas?

sausio 18, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių klausimai

sausio 3, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

NT brokeriams – baudos už PP/TF prevencijos reikalavimų nesilaikymą. Kodėl kyla pasipiktinimas?

gruodžio 20, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Kaip atpažinti investicinio sukčiavimo schemas?

gruodžio 12, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigų veikloje. Pagrindinės klaidos ir rekomendacijos.

gruodžio 6, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų įstaigų veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims. Dažniausios klaidos ir kaip jų išvengti.

lapkričio 28, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų rinkos dalyviai ir kriptoturto paslaugos. Ar tai tarpusavyje suderinami elementai?

lapkričio 27, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimai – bausti ar edukuoti?

rugpjūčio 23, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Lietuvos bankas siūlo įtvirtinti administracinio susitarimo institutą

rugpjūčio 16, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Rudenį finansų įstaigų laukia pokyčiai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje

rugpjūčio 14, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų teisės ekspertė įvertino fintech sektoriaus gaires 2023–2028 m.

liepos 14, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Ar keisis Lietuvos banko pozicija dėl bankų įsitraukimo į kriptovaliutų paslaugas?

liepos 13, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Priimti pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nurodymai

birželio 13, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reglamentavimo pokyčiai

balandžio 26, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Kaip pildyti vadovo anketą: 4 patarimai būsimiems finansų įstaigų vadovams

kovo 20, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Lietuvos banko analizė rodo, kad Fintech įmonių valdymo sistemos turi trūkumų

kovo 3, 2023
Skaityti daugiau

Chambers and Partners Fintech Legal

2024

Aukščiausio lygio specialistai gilinasi ir taiko aukščiausios kokybės sprendimus. Kiekvienas jų yra pasirengęs įdėti daug pastangų, kad suprastų situaciją ir į ją reaguotų.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Stipri „Motieka ir Audzevičius“ Fintech komanda puikiai išmano Fintech reguliavimą ir stengiasi iš anksto suprasti kliento verslo modelį bei jo problemas.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Akivaizdu, kad „Motieka ir Audzevičius“ komanda daug laiko skiria ištirti faktus ir išanalizuoti juos skirtingais kampais.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Komanda visada reaguoja nedelsdama ir suteikia išsamią informaciją reikiama tema.

Chambers and Partners Fintech Legal

2021

Mes apklausėme keletą kitų advokatų kontorų, bet su likusiais jautėme, kad yra didelis atstumas tarp to, kas mus sutiko ir kas iš tikrųjų atliks mūsų darbą. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl manėme, kad „Motieka ir Audzevičius“ yra geriausias pasirinkimas.

Chambers and Partners Fintech Legal

2021

Gana unikali šios kontoros savybė yra ta, kad komanda išmano tiek Lietuvos, tiek ES teisę.

Kodėl mūsų komanda?

Esame ambicinga finansų teisės, atitikties ir AML komanda. Mūsų teikiamos finansų teisės paslaugos – pripažintos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Nuolat konsultuojame jau veikiančias finansų įstaigas, finansų technologijų (Fintech) įmones: bankus ir kredito unijas, finansų maklerio įmones, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, vartojimo kreditų davėjus, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų operatorius, valdymo įmones, investicinius fondus, investicines bendroves ir kitus finansų rinkos dalyvius veiklos licencijavimo, atitikties, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitas reguliaciniais klausimais.

Aukščiausios kokybės finansų teisės paslaugos

 • Specializuota komanda. Mūsų finansų teisės, atitikties ir AML komandos nariai išskirtinai specializuojasi finansinių paslaugų sektoriuje ir konsultuoja atitikties teisės klausimais. Į jums aktualius klausimus atsakys būtent finansų teisininkas, kuris padės plačiau pažvelgti į dinamišką sritį, gauti ne tik atsakymus, bet ir naudingas įžvalgas iš šios teisės srities.
 • Tarptautiniu mastu pripažintos kompetencijos. Tarptautiniai teisės žinynai „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ mus ir mūsų komandos narius pripažino kaip vienus iš kompetencijų lyderių Lietuvoje Fintech bendrovių teisės klausimais, o IFLR 1000 – finansinių paslaugų reguliavimo klausimais.
 • Išskirtinės specializuotos žinios. Mūsų specialistai Fintech industrijos žinias įgijo specializuotose studijų programose tarptautiniuose universitetuose, įskaitant Oksfordo, Londono karalienės Marijos universitetuose, taip pat Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje bei ISM universitete. Mūsų teisininkai nuolat kelia kvalifikaciją konkrečiose srityse: pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos – ACAMS, Pinigų plovimo prevencijos kompetancijų centre, valdysenos ir atitikties klausimais – Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association).

Svari patirtis Lietuvoje ir tarptautiniu mastu

 • Tarptautinė Fintech patirtis. Mūsų klientų portfelyje finansų įstaigos ir Fintech įmonės iš Didžiosios Britanijos, Izraelio, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos bei globaliai veikiančios lietuviško kapitalo įmonės.
 • Patirtis atstovaujant klientams ginčuose su Lietuvos banku. Efektyviai atstovaujame finansų įstaigoms Lietuvos banko vykdomų inspektavimų metu, o ginčui persikėlus į teismą – giname kliento interesus bylinėjimosi procese. Turime šioje srityje tiek derybinės, tiek bylinėjimosi teisme sėkmingos patirties.
 • Pasitiki rinkoje žinomi vardai. Finansų teisės ir atitikties klausimus mums patiki tokie finansų rinkoje žinomi vardai, kaip „Kevin EU“, „Fjord bank“, FMĮ „Orion Securities“, FMĮ „DeRisk Business Solutions“, „Finansų bitė“, „Finansų bitė verslui“, „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“. Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais padėjome AB „Akola Group“, „Newsec advisers LT“, „Capital Real Estate“ grupei ir kt.

Indėlis formuojant palankesnę teisinę aplinką finansų įstaigoms ir finansinių technologijų (Fintech) verslams

 • Dalyvaujame kuriant finansų sektoriui patrauklesnę teisinę aplinką. Mes esame aktyvūs viešų diskusijų su valstybinės valdžios institucijomis dalyviai, teikiantys siūlymus dėl teisinės aplinkos tobulinimo.
 • Formuojame rinkos supratimą apie Fintech. Veikiame aktyviai sektoriaus asociacijose: esame „FintechHub LT“ nariai; būdami „Infobalt“ asociacijos Fintech Lietuva grupės nariais inicijavome pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimų sprendimo grupės steigimą ir buvome atsakingi už šios iniciatyvos įgyvendinimą. Kiekvienam rinkos atstovui labai svarbu suprasti, kas yra finansų teisė ir kaip kurti atsakingą verslą inovatyvioje rinkoje.
 • Prisidedame prie Fintech specialistų rengimo. Jau kelerius metus pristatome Fintech sektorių VilniusTech universiteto Finansų inžinerijos magistrantams, aktyviai dalinamės savo profesinėmis įžvalgomis Fintech sektoriaus renginiuose.

Kuo galime padėti?

Esame sukaupę solidžią patirtį konsultuodami klientus dėl finansinių paslaugų reguliavimo ir jų teikimo. Finansų įstaigas, siūlančias naujas finansines paslaugas ar produktus, diegiančias ar atnaujinančias vidaus procesus ir procedūras, nuolat konsultuojame teisinio reguliavimo ir atitikties teisės aktų reikalavimams klausimais. Taip pat atstovaujame finansų įstaigoms Lietuvos banko, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų ir inspektavimų metu, turime sėkmingos atstovavimo patirties ginčuose su priežiūros institucijomis.

Mūsų profesionalų komanda konsultuoja finansų įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus pinigų plovimo prevencijos, teroristų finansavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Vis griežtėjant Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatoms, padedame klientams parengti pinigų plovimo prevencijos procedūras ir politikas, konsultuojame dėl sankcijų įgyvendinimo, atliekame metinius pinigų plovimo prevencijos ar teroristų finansavimo prevencijos auditus.

Aktualumo neprarandant tarptautinėms sankcijoms ir ribojamosioms priemonėms, verslo subjektams padedame įdiegti tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių vidaus kontrolės sistemas, parengti politikas, procedūras bei konsultuojame kylančiais ad hoc klausimais.

Puoselėjame ir itin vertiname nuoširdų ryšį su klientais. Į kiekvieną kliento situaciją žiūrime individualiai ir pritaikome tik jam skirtus geriausius sprendimus. Mūsų stiprioji pusė, kurią itin vertina ir dėl kurios sugrįžta verslo atstovai, – teikiame tik tokius teisinius patarimus ir konsultacijas, kurias galima įgyvendinti jų kasdienėje veikloje ir kurios neštų realią praktinę naudą.

Teikiame šias paslaugas:

 • finansų įstaigų veiklos licencijavimas;
 • konsultavimas įsigyjant prižiūrimų finansų įstaigų akcijų paketus;
 • finansų įstaigų įsigijimų leidimų gavimas;
 • atitiktis teisiniam reguliavimui;
 • finansinių paslaugų teikimo sutarčių, vidaus tvarkų ir procedūrų rengimas;
 • teisinis veiklos auditas;
 • kliento interesų atstovavimas ginčuose su Lietuvos banku, FNTT ar kitomis klientų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis;
 • pasiruošimas Lietuvos banko ar kitos priežiūros institucijos atliekamiems planiniams ir neplaniniams inspektavimams, patikrinimams, klientų interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • atitikties teisės aktų reikalavimams užtiktinimas ne tik tradicinėms finansų įstaigoms ir fintech startuoliams, bet ir verslams, susijusiems su kriptoturtu;
 • finansų tarpininkų paraiškų rengimas ir teikimas pagal Europos investicijų fondo (EIF) Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) programas ir kvietimus;
 • klientų atstovavimas siekiant gauti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) finansavimą.

Mūsų paslaugos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos (AML) bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo srityse:

 • vidaus tvarkų ir procesų, atitinkančių teisinį reguliavimą parengimas ar periodinį atitikties užtikrinimas;
 • konsultacijos praktiškai įdiegiant tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesą įmonės veikloje;
 • „Pažink savo klientą“ (KYC) ir „pažink savo verslo partnerį“ (KYB) proceso parengimas;
 • metinis pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos auditas arba atskirų elementų atlikimas;
 • vyresniųjų vadovų konsultavimas atitikties klausimais;
 • darbuotojų mokymų organizavimas;
 • pasiruošimas Lietuvos banko ar kitos priežiūros institucijos atliekamiems planiniams ir neplaniniams inspektavimams, patikrinimams, klientų interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • atstovavimas Lietuvos banke, FNTT ar kitose priežiūros institucijose, įskaitant jų organizuojamuose inspektavimuose ar patikrinimuose dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo, taip pat atstovavimas ginčuose su priežiūros institucijomis.

Teikdami šias paslaugas, įsigiliname į kiekvieną situaciją ir kliento poreikius, girdime jų lūkesčius, esame lankstūs ir siekiame užtikrinti aukščiausios kokybės rezultatą per kuo trumpesnį laiką.

Naujausia patirtis

Aivaras Grigas

„Finbee Verslui“ iš „Pollen Street Capital“ pritraukė 35 mln. EUR

liepos 23, 2024
Samanta Blėdienė

Atlikome vartojimo kredito davėjo PP/TF prevencijos priemonių atitikties vertinimą

lapkričio 20, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome valdymo įmonę tarptautinių sankcijų ir PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugsėjo 26, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome licencijuotą valdymo įmonę PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugpjūčio 23, 2023
Samanta Blėdienė

Konsultavome finansų maklerio įmonę PP/TF prevencijos įgyvendinimo klausimais

rugpjūčio 18, 2023
Sigita Zavišienė

Lietuvos bankas patvirtino, kad UAB „Gera dovana“ gali remtis riboto tinklo išimtimi

birželio 29, 2023
Sigita Zavišienė, Samanta Blėdienė

Konsultavome valdymo įmonę, turinčią licenciją pagal AIMFD, atitikties klausimais

kovo 31, 2023
Sigita Zavišienė

Atstovavome klientui dėl Lietuvos komercinio banko įsigijimo patvirtinimo Europos centriniame banke

kovo 31, 2022
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

„Elektroninių pinigų bitė“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

birželio 11, 2021
Sigita Zavišienė

Sukūrėme pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programą „Newsec Advisers LT“

gruodžio 16, 2020
Sigita Zavišienė

Padėjome „CommonSign“ gauti mokėjimo įstaigos SIP licenciją

rugpjūčio 12, 2020
Sigita Zavišienė

Padėjome „FinBee verslui“ parengti sutartį su INVEGA

balandžio 16, 2020
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Atstovavome „Nandi Finance“ gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją

kovo 24, 2020

Įžvalgos

Samanta Blėdienė

Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

balandžio 17, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Griežtės finansinio sukčiavimo banko pavedimais prevencija

kovo 20, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Patvirtintos sukčiavimo prevencijos gairės – įpareigojimas stiprinti apsaugą nuo sukčių

kovo 8, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Nedviprasmiška žinutė finansų įstaigoms: už prasižengimus rašo ne pastabas, o skaudžias baudas

vasario 14, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

PPTFPĮ: ar jums galioja Pinigų plovimo prevencijos įstatymas?

sausio 18, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių klausimai

sausio 3, 2024
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

NT brokeriams – baudos už PP/TF prevencijos reikalavimų nesilaikymą. Kodėl kyla pasipiktinimas?

gruodžio 20, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Kaip atpažinti investicinio sukčiavimo schemas?

gruodžio 12, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigų veikloje. Pagrindinės klaidos ir rekomendacijos.

gruodžio 6, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų įstaigų veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims. Dažniausios klaidos ir kaip jų išvengti.

lapkričio 28, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų rinkos dalyviai ir kriptoturto paslaugos. Ar tai tarpusavyje suderinami elementai?

lapkričio 27, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimai – bausti ar edukuoti?

rugpjūčio 23, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Lietuvos bankas siūlo įtvirtinti administracinio susitarimo institutą

rugpjūčio 16, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Rudenį finansų įstaigų laukia pokyčiai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje

rugpjūčio 14, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Finansų teisės ekspertė įvertino fintech sektoriaus gaires 2023–2028 m.

liepos 14, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Ar keisis Lietuvos banko pozicija dėl bankų įsitraukimo į kriptovaliutų paslaugas?

liepos 13, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Priimti pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nurodymai

birželio 13, 2023
Skaityti daugiau
Samanta Blėdienė

Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reglamentavimo pokyčiai

balandžio 26, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Kaip pildyti vadovo anketą: 4 patarimai būsimiems finansų įstaigų vadovams

kovo 20, 2023
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė

Lietuvos banko analizė rodo, kad Fintech įmonių valdymo sistemos turi trūkumų

kovo 3, 2023
Skaityti daugiau

Pripažinimas

Chambers and Partners Fintech Legal

2024

Aukščiausio lygio specialistai gilinasi ir taiko aukščiausios kokybės sprendimus. Kiekvienas jų yra pasirengęs įdėti daug pastangų, kad suprastų situaciją ir į ją reaguotų.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Stipri „Motieka ir Audzevičius“ Fintech komanda puikiai išmano Fintech reguliavimą ir stengiasi iš anksto suprasti kliento verslo modelį bei jo problemas.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Akivaizdu, kad „Motieka ir Audzevičius“ komanda daug laiko skiria ištirti faktus ir išanalizuoti juos skirtingais kampais.

Chambers and Partners Fintech Legal

2023

Komanda visada reaguoja nedelsdama ir suteikia išsamią informaciją reikiama tema.

Chambers and Partners Fintech Legal

2021

Mes apklausėme keletą kitų advokatų kontorų, bet su likusiais jautėme, kad yra didelis atstumas tarp to, kas mus sutiko ir kas iš tikrųjų atliks mūsų darbą. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl manėme, kad „Motieka ir Audzevičius“ yra geriausias pasirinkimas.

Chambers and Partners Fintech Legal

2021

Gana unikali šios kontoros savybė yra ta, kad komanda išmano tiek Lietuvos, tiek ES teisę.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį