Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

pinigų plovimo prevencija
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Nuo 2024-05-01 įsigalioja naujos redakcijos galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas. Tai jau šeštoji FNTT direktoriaus įsakymu tvirtinamo poįstatyminio teisės akto redakcija per beveik 10 metų laikotarpį (originalioji įsigaliojo dar 2014 m. gruodžio 10 d.).

Be smulkių korekcijų, reikšmingesni kriterijų sąrašo pakeitimai yra susiję su kritpoturtu, mokėjimo paslaugų teikimu ir galimomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis.

Su kriptoturtu susiję nauji kriterijai:

 1. nuostolingas virtualiosios valiutos keitimas į dekretinę valiutą;
 2. virtualiųjų valiutų operacijos, susijusios su privatumo virtualiomis valiutomis (angl. private cryptocurrencies) (pvz., „Monero“, „Dash“ ir pan.);
 3. naudojantis depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus ar virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus paslaugomis, įnešama 25 000 eurų ar didesnė grynųjų pinigų suma arba ją atitinkanti suma kita valiuta į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę;
 4. kliento vykdomos piniginės operacijos galimai yra susijusios su sukčiavimu.

Su mokėjimo paslaugų teikimu susiję nauji kriterijai:

 1. mokėjimai kortele atliekami skirtingose valstybėse tuo pačiu laiku, kai klientui (fiziniam asmeniui) išduota daugiau nei viena mokėjimo kortelė;
 2. klientas nuolat vykdo operacijas mokėjimo kortelėmis su prekybininkais, kuriems priskirtas pardavėjo kategorijos kodas (angl. Merchant Category Codes), susijęs su didesnės rizikos veiklos sektoriumi, kai tokios operacijos neatitinka kliento segmentui priskiriamų klientų įprasto bendradarbiavimo su finansų įstaiga.

Detalizuoti galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, susiję su galimomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis:

 1. juridinis asmuo, nevykdantis realios veiklos ir (ar) neturintis patirties arba turintis mažą patirtį (mažiau nei 1 metų atitinkamoje srityje), gauna labai sudėtingą, neatitinkančią juridinio asmens turimų pajėgumų ir patirties, užsienio valstybės sutartį ir (ar) projektą arba gauna užsienio valstybės sutartį ir (ar0 projektą, nesusijusį su juridinio asmens verslo sritimi;
 2. politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo, jo artimas pagalbininkas ar šeimos narys gauna neįprastai didelį, neatitinkantį rinkos vertės atlygį už dalyvavimą seminaruose, konferencijose ar kaip konsultantas projektams;
 3. atliekamos piniginės operacijos užsienio valstybės, kurioje nustatytas žemesnis nei 50 balų korupcijos suvokimo indeksas (KSI), politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui;
 4. juridinis asmuo dalyvauja viešuosiuose pirkimuose užsienio valstybėje ir atsiskaitymus už sandorius toje valstybėje atlieka grynaisiais pinigais arba vykdo pinigines operacijas per tarpininkus, įsikūrusius didelės korupcijos rizikos valstybėse (KSI žemesnis nei 50 balų);
 5. juridinis asmuo, vykdantis verslą užsienio valstybėje, kurioje nustatytas žemesnis nei 50 balų KSI, atlieka su verslu susijusias pernelyg didelės vertės pinigines operacijas asmenims pagal konsultavimo, teisinių ar panašaus pobūdžio paslaugų sutartis;
 6. be aiškaus ekonominio pagrindo atliekamos tarptautinės piniginės operacijos politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui.

Tiesa, yra ir kitų šio sąrašo patikslinimų:

 1. vengimas pateikti informaciją, reikalingą kliento ar jo atstovo tapatybei nustatyti, naudos gavėjo tapatybės slėpimas ar vengimas pateikti informaciją, reikalingą naudos gavėjo tapatybei nustatyti, pateikimas dokumentų, keliančių abejonių dėl jų tikrumo, autentiškumo ir pan. – kriterijus, kuris turi būti įvertintas ne tik dalykinių santykių užmezgimo metu, tačiau ir tolesniuose dalykinių santykių su klientu etapuose arba vykdant pinigines operacijas ar sandorius;
 2. kliento negalėjimas atsakyti į užduodamus klausimus apie jo vykdomas ir (ar) planuojamas finansines paslaugas, jų pobūdį, taip pat negalėjimas savo atsakymų pagrįsti dokumentais bei spaudimas dėl sprendimo priėmimo ir kt.

Primename, kad ir finansų įstaigoms, ir kitiems įpareigotiesiems subjektams nustačius, kad klientas atlieka įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, nepaisant sumos, privaloma tą operaciją ar sandorį sustabdyti ir ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo sustabdymo apie tai pranešti FNTT, o advokatams ar advokatų padėjėjams – Lietuvos advokatūrai. Teikiant STR (suspicious transaction report), reikia nurodyti ir įtartinumo kriterijų. Taip pat rekomenduojama nepamiršti vadovautis ir Lietuvos banko su FNTT parengtomis fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairėmis.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, bendradarbiaudamas su FNTT, yra parengęs STR atmintinę, kuria siekiama gerinti FNTT teikiamų pranešimų apie įtartiną operaciją kokybę. Atmintinėje trumpai pateikiamos ir kelios vyraujančios tipologijos. Daugiau tipologijų galima rasti FNTT pinigų plovimo prevencijos valdybos rengiamose metinėse veiklos ataskaitose.

Taip pat svarbu ir tai, kad FNTT atnaujino svarbių viešų pareigų sąrašą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį