Lietuvos banko vertinamasis vizitas finansų įstaigose: ką reikia žinoti?

finansų įstaigų patikrinimai
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Mėnesio pradžioje Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. finansų įstaigų patikrinimų planą. Vieni finansų rinkos dalyviai sulauks tikslinio patikrinimo, kituose Lietuvos bankas atliks vertinamuosius vizitus. Kuo skiriasi vertinamasis vizitas nuo tikslinio patikrinimo?

1. Tikslas. Vertinamasis vizitas yra viena iš Lietuvos banko vykdomų finansų rinkos dalyvių patikrinimo rūšių. Pagal mastą patikrinimai skirstomi į: (i) bendruosius; (ii) tikslinius; (iii) vertinamuosius vizitus.

Tikslinio patikrinimo metu tikrinamas finansų rinkos dalyvio konkrečios rizikos rūšies valdymas ar veiklos sritis (pvz., mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose tai galėtų būti klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo procedūrų atitiktis teisės aktų reikalavimams).

O vertinamojo vizito metu renkama, analizuojama, sisteminama ir vertinama informacija apie finansų rinkos dalyvio veiklą, susipažįstama su vykdomais procesais (pvz., tarpusavio skolinimo platformos operatorių atveju būtų renkama, analizuojama, sisteminama ir vertinama bendra informacija apie operatorių veiklą ir jų atitiktį Vartojimo kredito įstatymui).

2. Trukmė. Tikslinio patikrinimo atveju finansų įstaiga turi būti pasirengusi skirti ir nemažai laiko, ir žmogiškųjų išteklių tam, kad tinkamai pateiktų tikrinimo metu paprašytą Lietuvos banko informaciją, taip pat nuolat komunikuoti su priežiūros institucija, kad pateiktų visą reikiamą informaciją ir atsakymus į klausimus.

Tikslinis patikrinimas iki jo rezultatų paskelbimo gali trukti iki 90 kalendorinių dienų. Jeigu tikslinis patikrinimas dėl jo sudėtingumo ar kitų reikšmingų aplinkybių yra pratęsiamas, tai bendra patikrinimo trukmė negali viršyti 180 dienų.

Jeigu atliekamas patikrinimas vietoje – jis negali trukti ilgiau kaip 35 kalendorines dienas, o jį pratęsus – ne ilgiau kaip 65 kalendorines dienas.

Vertinamasis vizitas trunka ženkliai trumpiau – iki 5 darbo dienų. Ir šio termino pratęsimo galimybė nėra numatyta.

3. Rezultatas. Tiek tikslinis patikrinimas, tiek vertinamasis vizitas yra įforminamas ataskaita.

Jeigu tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta tikrinto subjekto veiklos pažeidimai ar trūkumai, tikrintam subjektui Lietuvos bankas gali nustatyti privalomus nurodymus arba pritaikyti teisės aktuose numatytas poveikio priemones.

 Vertinamojo vizitu atveju – vizituotam subjektui gali būti pateiktos rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo. Tai reiškia, kad po vertinamojo vizito finansų rinkos dalyviui nėra skiriami nei privalomi nurodymai, nei poveikio priemonės. Rekomendacijas gavusi finansų įstaiga per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos Lietuvos bankui turi pateikti informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą arba motyvuotą nuomonę, jeigu mano, kad rekomendacijų nėra tikslinga įgyvendinti.

Rekomendacijos finansų rinkos dalyviui gali būti pateiktos ir tikslinio patikrinimo metu – apie jų įgyvendinimą arba atsisakymą įgyvendinti finansų rinkos dalyvis turi informuoti Lietuvos banką analogiška tvarka.

Daugiau informacijos, kaip pasirengti Lietuvos banko patikrinimui, rasite mūsų parengtoje atmintinėje arba kreipkitės į mūsų finansų teisininkus.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia ir panašiomis temomis, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Užsiprenumeravę naujienlaiškį galėsite gauti mūsų teisininkų įžvalgas jus dominančiomis temomis ir aktualius pasiūlymus.

Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

Pasirinkite kategoriją
Žymėti visas kategorijas
Darbo teisė
Duomenų apsauga
Finansų paslaugos ir atitiktis
Ginčų sprendimas
Konkurencijos teisė ir reguliavimas
Mokesčių teisė
Visos teisinės įžvalgos

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Daugiau informacijos – mūsų Privatumo politikoje.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį